Κυριακή 20 Ιουλίου 2014

VTEC O117:H7 VT1 (Verotoxinogenic Escherichia coli O157:H7) circulating amongst the MSM community O VTEC O117:H7 VT1 κυκλοφορεί στη gay κοινότητα στην Αγγλία 17 Ιουλίου 2014


Public Health England have detected seven cases of VTEC O117: H7 VT1 circulating amongst the men who have sex with men (MSM) community.

Οι φορείς δημόσιας υγείας στην Αγγλία εντόπισαν επτά περιστατικά VTEC O117:H7 VT1 μεταξύ των ανδρών της gay κοινότητας

VTEC O117:H7 is a serogroup usually reported at low levels in England with 1-2 cases annually. 
These cases are generally in adults reporting foreign travel to destinations outside of Europe and North America.

Ο VTEC O117:H7 VT1 είναι ένας ορότυπος που συνήθως αναφέρεται σε χαμηλά επίπεδα στην Αγγλία με 1-2 περιστατικά ετησίως. 
Αυτά τα περιστατικά καταγράφονται συνήθως σε ενήλικες που αναφέρουν ταξίδια εκτός Ευρώπης και Β.Αμερικής.

However, there has been a recent shift in the epidemiology of VTEC O117:H7, with seven cases reported between October 2013 and 16 July 2014. 
All seven cases are adult males with a mean age of 39 years. 
One case reported travel to South America, but no travel was reported for the other six cases. 
Four cases are reported as MSM, while MSM status is currently unknown for the remaining three cases.


Εν τούτοις υπήρξε πρόσφατη μεταβολή στην επιδημιολογία του VTEC O117:H7 VT1 με επτά περιστατικά που αναφέρθηκαν μεταξύ Οκτωβρίου 2013 και Ιουλίου 2014. 
Και τα επτά περιστατικά είναι ενήλικες άνδρες με μεση ηλικιά τα 39 έτη. 
Ενας απο αυτούς ανέφερε οτι ταξίδεψε στη Ν.Αμερική αλλά οι άλλοι εξι δεν ανέφεραν κανένα ταξίδι. 
Για τους 4 από τα περιστατικά αναφέρεται οτι είναι gay ενώ δεν είναι γνωστός προς το παρόν ο σεξουαλικός προσανατολισμός για τα υπόλοιπα 4 περιστατικά


These cases will be interviewed by specialists in sexually transmitted infections in order to allow more detailed epidemiological data to be collected and possible routes of transmission to be identified.

Αυτά τα περιστατικά θα εξετασθούν από ειδικούς στα ΣΜΝ προκειμένου να συλλεγούν πιό λεπτομεή επιδημιολογικά δεδομένα και να εντοπισθούν οι πιθανοί τρόποι μετάδοσης


Γενικές πληροφορίες

Από το 2007, έχουν αναφερθεί 99 περιατατικα..

Είναι σπάνιος ορότυπος στην Ε.Ε. 

Τα συμπτώματα του Verotoxinogenic E. coli O117:H7 (VTEC O117:H7) μπορεί να μη υπάρχουν καθόλου (ασυμπτωματικά άτομα) να είναι μια μέτρια υδαρής διάρροια, αιμορραγική διάρροια έως και σοβαρές επιπλοκές όπως το αιμορραγικό αιμολυτικό σύνδρομο ή και ο θάνατος.

Η περίοδος επώασης είναι περίπου 3 ημέρες 
(μπορεί να ποικίλει από 1-8 ημέρες) όπου 
τα άτομα που έχουν μολυνθεί εμφανίζουν διάρροια (30-60%) και κοιλιακό πόνο. 

Περίπου το 30% των ασθενών έχουν ήπιο πυρετό. 
1-3 ημέρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων το 70% των ασθενών εμφανίζουν αιμορραγική διάρροια ποικίλης έντασης.


Η μετάδοση του νοσήματος απο άνθρωπο σε άνθρωπο γίνεται μέσω της στοματοπρωκτικής οδού. 

Ανεπαρκή μέτρα υγιεινής μετά τη χρήση τουαλέτας διευκολύνει τη μετάδοση που παρατηρείται σε μέλη της ίδιας οικογένειας καθώς και σε ιδρύματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.