Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ευρωεκλογές 2014: 4 στους 5 LGBT ψηφοφόρους δηλώνει ότι τα LGBT δικαιώματα αποτέλεσαν σημαντικό κριτήριο στην επιλογή κόμματος/υποψηφίων / Athens Pride και Colour Youth – Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψήφισε για τα δικαιώματα σου», που υλοποίησαν το Athens Pride και η Colour Youth – Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας, διεξάχθηκε έρευνα στις τάσεις ψήφου της LGBTQ (lesbian, gay, bisexual, transgender, queer) κοινότητας, η οποία πραγματοποιήθηκε σε προεκλογικό και μετεκλογικό επίπεδο. 
Καθώς το πρόγραμμα φτάνει στο τέλος του, σήμερα δημοσιεύονται τα αποτελέσματα του μετεκλογικού σταδίου της έρευνας. 
 
Τέσσερεις στους πέντε (83,1%) δήλωσε ότι τα LGBT δικαιώματα αποτέλεσαν σημαντικό κριτήριο στην επιλογή κόμματος / συνδυασμού / υποψηφίων στις Ευρωεκλογές 2014. 

Το 44,6% των συμμετεχόντων δήλωσε πως ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ. Δεύτερο κόμμα ήταν Το Ποτάμι με ποσοστό 11,1%, δηλαδή μικρότερο του ποσοστού των συμμετεχόντων που δεν ψήφισαν (16,6%).  
Τα υπόλοιπα κόμματα έλαβαν 5% ή λιγότερο των ψήφων των συμμετεχόντων. 

Όπως αναφέρεται και στα αποτελέσματα του προεκλογικού σταδίου της έρευνας, πολλά από τα κόμματα της αριστεράς και της κέντρο-αριστεράς που δηλώνουν ότι υποστηρίζουν τα LGBT δικαιώματα πρέπει να εκφράσουν εντονότερα και πιο έμπρακτα την υποστήριξή τους, ούτως ώστε μεγαλύτερο μέρος των LGBT ψηφοφόρων να πεισθούν πως τα κόμματα αυτά αποτελούν συμμάχους στον αγώνα τους για ισότητα και ισοτιμία. 

Μεταξύ άλλων, σκοπός του προγράμματος αποτέλεσε και η ενημέρωση των LGBTQ νέων σχετικά με τα δικαιώματά τους. 
Στο μετεκλογικό στάδιο παρατηρήθηκε αύξηση στο επίπεδο γνώσης των συμμετεχόντων αναφορικά με κάποια δικαιώματα. 
Για παράδειγμα το 73,1% επέλεξε την ορθή απάντηση στην ερώτηση  
«Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία στην Ελλάδα, τα τρανς άτομα έχουν το δικαίωμα αλλαγής των επίσημων εγγράφων ταυτότητας τους;»,  
ποσοστό 7,7% μεγαλύτερο σε σχέση με το πρώτο ερωτηματολόγιο. 

Το 50,9% των συμμετεχόντων δήλωσε πως το πρόγραμμα επηρέασε σε μεγάλο βαθμό την απόφασή τους σχετικά με τα κόμματα και τους υποψήφιους / τις υποψήφιες που ψήφισαν στις ευρωεκλογές του Μαΐου 2014. 

Το 84,1% θεωρεί πως είναι σημαντικό να υπάρχουν πρωτοβουλίες όπως το «Ψήφισε για τα δικαιώματα σου» εν όψει προεκλογικών και εκλογικών περιόδων, αναδεικνύοντας την επιτακτική ανάγκη να ασκείται πολιτική πίεση σε σχέση με τα LGBT δικαιώματα και σε μελλοντικές εκλογές. 

Η περίληψη των αποτελεσμάτων του προεκλογικού σταδίου δημοσιεύτηκε τον Μάιο του 2014 πριν τις Ευρωεκλογές, και τα κύρια αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση «Eσύ θα ψηφίσεις για τα δικαιώματα σου;» στις 5 Μαΐου. 
Η πλήρης έκθεση αποτελεσμάτων του πρώτου σταδίου καθώς και η έκθεση αποτελεσμάτων του μετεκλογικού σταδίου είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Προγράμματος (www.voteforyourrights.gr).