Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2013

Νεο περιστατικό άνθρακα σε χρήστρια / Anthrax in a person who inject drugs

Νεο περιστατικό άνθρακα σε χρήστρια

Νεο περιστατικό άνθρακα στο Suffolk στην Αγγλία. 

Οι περιπτώσεις άνθρακα στην Αγγλία από τον Ιούλιο του 2012  σε Χρήστες Ενδοφλεβίων ναρκωτικών ανέρχονται στις επτά. 

Η τελευταία περίπτωση αφορά σε γυναίκα που έκανε χρήση ηρωϊνης. 

Μπήκε στο νοσοκομείο στις 27 Φεβρουαρίου και πέθανε στις 2 Μαρτίου. 
Η παρουσία του Βακίλου του Ανθρακα στα δείγματα αίματος και ιστών επιβεβαιώθηκε με καλλιέργεις και PCR. 

Εκρεμεί διερεύνηση για το αν αυτό το περιστατικό οφείλεται στο ίδιο στέλεχος με εκείνο του 2012 και την επιδημία του 2009/10.

Anthrax in a person who inject drugs

The Health Protection Agency has been notified of a confirmed case of human anthrax in Suffolk England. 

This brings the number of UK cases since July 2012 among persons who inject drugs (PWID) to seven. 

The most recent case was an adult female who injected heroin.

She was admitted to hospital on 27th February and died on 2nd March. 
The presence of Bacillus anthracis in blood and tissue samples has been confirmed by culture and PCR. 

Further investigations will be undertaken to determine if this case is infected with the same strain as that seen during 2012 and the previous outbreak in 2009/10.