Πέμπτη, 2 Απριλίου 2015

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 5 ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΥ/39Α


Πέμπτη 2 Απριλίου 2015


Οι κάτωθι ΜΚΟ ακούσαμε με ιδιαίτερη ανακούφιση τον Πρωθυπουργό να ανακοινώνει την κατάργηση της υγειονομικής διάταξης ΓΥ/39Α και αναμένουμε να δούμε την Υπουργική Απόφαση με την οποία αυτή η ανακοίνωση θα επικυρωθεί.
Αναμένουμε άμεσα τις τροποποιήσεις που έχουμε εδώ και ενάμιση χρόνο προτείνει και ξαναθέσαμε υπόψη των αρμόδιων Υπουργών και Αναπληρωτών στο Υπουργείο Υγείας, με κοινό υπόμνημά μας τη Δευτέρα 30/3/2015, (http://actupathens.blogspot.gr/2015/04/blog-post_3.html ) δηλώνοντας για μια ακόμα φορά στη διάθεση του Υπουργείου Υγείας σε περίπτωση που χρειάζεται την όποια διευκρίνιση για τα προτεινόμενα από πλευράς μας.

Οι νομοθετικές αυτές πράξεις θα βοηθήσουν στην ολοκλήρωση μιας σοβαρής νομοθετικής παρέμβασης που αφαιρεί από τη χώρα την ντροπή που την χαρακτηρίζει από τον Μάρτιο του 2012 μέχρι σήμερα, και απορρέει από το κυνήγι της πολιτείας προς γυναίκες χρήστριες ναρκωτικών ουσιών, τρανς και θυμάτων Trafficking, θετικών στον HIV, ποινικοποιώντας την οροθετικότητα.

ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ 
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ
ACTUP
PRAKSIS

Θανάσης Γιαννόπουλος νέος πρόεδρος στο ΚΕΕΛΠΝΟ/ ΝΕΟ ΔΣ ΤΟΥ ΚΕΕΛΠΝΟ 02/04/2015 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.22058/11-3-2014 υπουργικής απόφασης (Α.Δ.Α. ΒΙΚ5Θ-ΙΜΕ) με περιεχόμενο τον ορισμό μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ


Έχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις:

α. του άρθρου 20 του ν. 3370/2005 (ΦΕΚ 176/Α) «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις»

β. του άρθρου 26 του ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 123/Α) «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας.

γ. του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,(ΦΕΚ 45/Α΄/9-3-1999), άρθρα 13,14 και 15.

δ. του άρθρου 4 του Π.Δ. 358/1992 (ΦΕΚ 179/Α) «Οργάνωση-Λειτουργία-Αρμοδιότητες του Κέντρου Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων Κ.Ε.Ε.Λ.»

ε. του Π.Δ. 407/1993 (ΦΕΚ 174/Α).

στ. του Π.Δ. 106/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», άρθρο 6, παρ. 2 και 3β (ΦΕΚ 173/Α/2014).

ζ. του Π.Δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 21/Α/27-1-2015).


2. Την υπ’ αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.22058/11-3-2014 υπουργική απόφαση (Α.Δ.Α. ΒΙΚ5Θ-ΙΜΕ) με περιεχόμενο τον ορισμό μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)

3. Το αριθμ. πρωτ. 1854/17-3-2015, οικ.1903/18-3-2015, 1898/ 19-3-2015 έγγραφα του Γραφείου Υπουργού, με τα οποία γίνονται αποδεκτές οι παραιτήσεις της Προέδρου και μελών του Δ.Σ. του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

4. Το αριθμ. πρωτ. 65/27-3-2015 έγγραφο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος σχετικά με την αντικατάσταση των εκπροσώπων στο Δ.Σ. του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε


1. Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.22058/11-3-2014 υπουργική απόφαση (Α.Δ.Α. ΒΙΚ5Θ-ΙΜΕ) με περιεχόμενο τον ορισμό μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) και ορίζουμε ως μέλη τα κατωτέρω πρόσωπα:


α. Γιαννόπουλο Αθανάσιο του Λάμπρου, με Α.Δ.Τ. Χ 986138, Ομότιμο Καθηγητή Χειρουργικής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., ως τακτικό μέλος και Πρόεδρο, 

σε αντικατάσταση της Κουρέα-Κρεμαστινού Τζένης
η οποία παραιτήθηκε, 
με αναπληρωτή τον Βατόπουλο Αλκιβιάδη του Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ. Μ 327439, Καθηγητή Μικροβιολογίας της Ε.Σ.Δ.Υ., 
σε αντικατάσταση του Βογιατζάκη Ευάγγελου, 
ο οποίος παραιτήθηκε.

β. Πανταζή Ευστάθιο του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ. Μ 050359, Δικηγόρο- Κοινωνιολόγο, ως τακτικό μέλος και Αντιπρόεδρο, 

σε αντικατάσταση της Κουσκούνη Ευαγγελίας, 
η οποία παραιτήθηκε.

γ. Πανατοπούλου Ευσταθία του Σωτηρίου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 039131, Μοριακή Ιολόγο, Δ/ντρια Ιολογίας Αντικαρκινικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ», ως τακτικό μέλος
σε αντικατάσταση του Τσακρή Αθανασίου, ο οποίος παραιτήθηκε,

με αναπληρώτρια την Κοντού Μαρία του Ευστρατίου, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 510447, Βιοχημικό MSc, σε αντικατάσταση της Καψιμάλη Βιολέτας η οποία παραιτήθηκε.


δ. Λαγοπάτη Νεφέλη του Παναγιώτη, με Α.Δ.Τ. Χ 016100, Φυσικό MSc Ιατρικής Φυσικής, Ακτινοφυσικής, PhD Βιολογίας-Νανοτεχνολογίας, ως αναπληρωματικό μέλος  

σε αντικατάσταση της Κουλούρη Φωτεινής, 
η οποία παραιτήθηκε.

ε. Κουφάκη Αντώνιο του Μιλτιάδη, με Α.Δ.Τ. Ρ 672382, Προϊστάμενο της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης, ως τακτικό μέλος-εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας, 

σε αντικατάσταση της Ραϊδου Φιλομήλας, η οποία παραιτήθηκε, 

με αναπληρώτρια την Παρασκευοπούλου Παναγιώτα του Νικολάου, με Α.Δ.Τ. ΑΑ 119889, Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικής Εποπτείας Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, 
σε αντικατάσταση του Μηλώνη Θεοχάρη, ο οποίος παραιτήθηκε.


στ. Κουντουρά Δημήτριο του Αναστασίου, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 012872, Ιατρό, Ειδικό Παθολόγο- Ηπατολόγο, ως τακτικό μέλος-εκπρόσωπο της Εκκλησίας της Ελλάδος
σε αντικατάσταση του Μητροπολίτη Καισαριανής, Βύρωνα και Υμηττού, Σεβασμιότατο κ. Δανιήλ,  

με αναπληρωτή του τον Καραϊσκο Δημήτριο του Αντωνίου, με Α.Δ.Τ. 288577013, Ψυχίατρο, 
σε αντικατάσταση του Πανοσολογιώτατου Αρχιμανδρίτη κ. Νικόλαου Λιόλιου.


2. Η θητεία των ανωτέρω οριζομένων μελών λήγει με τη λήξη της θητείας και των υπολοίπων μελών του Συμβουλίου και συγκεκριμένα την 10-3-2017.


3. Κατά τα λοιπά ισχύει η ως άνω τροποποιούμενη απόφαση.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Κοινοποίηση:

1. Γραφείο κ. Υπουργού

2. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού

3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα

4. Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης

Ανθρωπίνων Πόρων και Διοικητικής Υποστήριξης

5. Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων Ν.Π. – Β’

Προς κ. Ι. Μποσκόζο, Γεν. Γραμματέα Δημόσιας Υγείας, Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων ΘΕΜΑ: ΚΟΙΝΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 39Α /2012 Αθήνα, 30 Μαρτίου 2015

Κύριε Γενικέ Γραμματέα Δημόσιας Υγείας,

Με το παρόν υπόμνημα, οι οργανώσεις Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος «Θετική Φωνή», Κέντρο Ζωής, PRAKSIS, Act Up, Σύλλογος Θεραπευομένων ΟΚΑΝΑ, Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, Οικογένειες Ουράνιο Τόξο, Colour Youth, Φεμινιστική Πρωτοβουλία για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών και Φεμινιστική Ομάδα «Το Μωβ» 
κοινοποιούμε τις κοινές θέσεις μας αναφορικά με τα παρακάτω:

1. Κατάργηση της Υγειονομικής Διάταξης ΓΥ/39Α, με ταυτόχρονη έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης σχετικά με τα άρθρα 59 του ν. 4075/2012 και 20 του ν. 3172/2003.

2. Κατάργηση του άρθρου 59 του ν. 4075/2012
Συμφωνούμε με την κατάργηση της εν λόγω διάταξης και, περαιτέρω, αναφορικά με την προσθήκη περίπτωσης δ’ στην παρ. 2 του άρθρου 13 του π.δ. 114/2010 (Α’ 195) ζητούμε τη διαμόρφωση της διάταξης κατά τρόπο νομοτεχνικό που να διασφαλίζει την πλήρη, απρόσκοπτη και αποτελεσματική πρόσβαση των αιτούντων άσυλο/προσφύγων στις υπηρεσίες υγείας, κατά πλήρη συμμόρφωση της χώρας με τις διεθνείς της υποχρεώσεις προστασίας των προσφύγων και αιτούντων άσυλο.

3. Τροποποίηση του άρθρου 20 του ν. 3172/2003
Δεδομένου του ότι η προτεινόμενη διατύπωση της διάταξης προβλέπει στην παρ. 4 την έκδοση κοινής απόφασης πολλών συναρμόδιων Υπουργείων (ΚΥΑ), με την οποία θα ορίζονται τα αρμόδια όργανα και η διαδικασία διενέργειας των ελέγχων και θα εξειδικεύεται το κανονιστικό περιεχόμενο της εν λόγω διαταξης, επιφυλασσόμαστε να τοποθετηθούμε επί της συγκεκριμένης νομοθετικής πρωτοβουλίας αφού περιέλθει σε γνώση μας προσχέδιο της συγκεκριμένης ΚΥΑ.

Συμπληρωματικά, παραθέτουμε το από 2 Αυγούστου 2013 έγγραφο με τις απόψεις και προτάσεις της ΕΕΚΕ Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την επαναφορά της Υγειονομικής Διάταξης ΓΥ/39Α (ΦΕΚ 1002/τ.Β/2012) από τον τότε Υπουργό Υγείας κ. Άδωνι Γεωργιάδη

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.
 

Οι Οργανώσεις,
Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος «Θετική Φωνή»
Κέντρο Ζωής
PRAKSIS
Act Up
Σύλλογος Θεραπευομένων ΟΚΑΝΑ
Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών
Οικογένειες Ουράνιο Τόξο
Colour Youth
Φεμινιστική Πρωτοβουλία για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Φεμινιστική Ομάδα «Το Μωβ»
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Υπουργό Υγείας κο Κουρουμπλή
Αναπληρωτή υπουργό υγείας κ. Ξανθο
Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής