Πέμπτη 2 Απριλίου 2015

Προς κ. Ι. Μποσκόζο, Γεν. Γραμματέα Δημόσιας Υγείας, Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων ΘΕΜΑ: ΚΟΙΝΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 39Α /2012 Αθήνα, 30 Μαρτίου 2015

Κύριε Γενικέ Γραμματέα Δημόσιας Υγείας,

Με το παρόν υπόμνημα, οι οργανώσεις Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος «Θετική Φωνή», Κέντρο Ζωής, PRAKSIS, Act Up, Σύλλογος Θεραπευομένων ΟΚΑΝΑ, Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, Οικογένειες Ουράνιο Τόξο, Colour Youth, Φεμινιστική Πρωτοβουλία για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών και Φεμινιστική Ομάδα «Το Μωβ» 
κοινοποιούμε τις κοινές θέσεις μας αναφορικά με τα παρακάτω:

1. Κατάργηση της Υγειονομικής Διάταξης ΓΥ/39Α, με ταυτόχρονη έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης σχετικά με τα άρθρα 59 του ν. 4075/2012 και 20 του ν. 3172/2003.

2. Κατάργηση του άρθρου 59 του ν. 4075/2012
Συμφωνούμε με την κατάργηση της εν λόγω διάταξης και, περαιτέρω, αναφορικά με την προσθήκη περίπτωσης δ’ στην παρ. 2 του άρθρου 13 του π.δ. 114/2010 (Α’ 195) ζητούμε τη διαμόρφωση της διάταξης κατά τρόπο νομοτεχνικό που να διασφαλίζει την πλήρη, απρόσκοπτη και αποτελεσματική πρόσβαση των αιτούντων άσυλο/προσφύγων στις υπηρεσίες υγείας, κατά πλήρη συμμόρφωση της χώρας με τις διεθνείς της υποχρεώσεις προστασίας των προσφύγων και αιτούντων άσυλο.

3. Τροποποίηση του άρθρου 20 του ν. 3172/2003
Δεδομένου του ότι η προτεινόμενη διατύπωση της διάταξης προβλέπει στην παρ. 4 την έκδοση κοινής απόφασης πολλών συναρμόδιων Υπουργείων (ΚΥΑ), με την οποία θα ορίζονται τα αρμόδια όργανα και η διαδικασία διενέργειας των ελέγχων και θα εξειδικεύεται το κανονιστικό περιεχόμενο της εν λόγω διαταξης, επιφυλασσόμαστε να τοποθετηθούμε επί της συγκεκριμένης νομοθετικής πρωτοβουλίας αφού περιέλθει σε γνώση μας προσχέδιο της συγκεκριμένης ΚΥΑ.

Συμπληρωματικά, παραθέτουμε το από 2 Αυγούστου 2013 έγγραφο με τις απόψεις και προτάσεις της ΕΕΚΕ Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την επαναφορά της Υγειονομικής Διάταξης ΓΥ/39Α (ΦΕΚ 1002/τ.Β/2012) από τον τότε Υπουργό Υγείας κ. Άδωνι Γεωργιάδη

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.
 

Οι Οργανώσεις,
Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος «Θετική Φωνή»
Κέντρο Ζωής
PRAKSIS
Act Up
Σύλλογος Θεραπευομένων ΟΚΑΝΑ
Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών
Οικογένειες Ουράνιο Τόξο
Colour Youth
Φεμινιστική Πρωτοβουλία για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Φεμινιστική Ομάδα «Το Μωβ»
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Υπουργό Υγείας κο Κουρουμπλή
Αναπληρωτή υπουργό υγείας κ. Ξανθο
Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.