Δευτέρα 1 Ιουλίου 2013

ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ Υ.Δ. 39Α ΤΟΥ ΛΟΒΕΡ-DOS/ Ο Φασισμός δεν έφυγε ποτέ

Ο φασισμός δεν έφυγε ποτέ


ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΞΑΝΑΡΧΟΜΑΣΤΕ ΣΤΑ ΙΔΙΑ:

ΣΤΙΣ ΔΙΩΞΕΙΣ ΤΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ. 

Οι διώξεις, όσων ήταν παρείσακτοι, όσο διάστημα είχαν σταματήσει είχαν δημιουργήσει ένα κλίμα ευφορίας ανάμεσα σε μια σειρά αποφάσεων, κινήσεων και ειδήσεων που κλιμάκωναν τον εκφασισμό της Ελληνικής κοινωνίας.

Από τη μέχρι τώρα εμπειρία μας, σχετικά με την ενεργοποίηση της ΥΔ.39Α από την εποχή του ΛΟΒΕΡ-DOS: 
περιμένουμε τις σχετικές κινήσεις εντυπωσιασμού από την πλευρά: 
του Υπ.Υγείας και 
το αντίστοιχο ρεσιτάλ παρανομιών από την πλευρά:
των γιατρών
των ΜΜΕ
και όλων των υπολοίπων που συντέλεσαν στη ΔΙΑΠΟΜΠΕΥΣΗ

Αναμένουμε αντιδράσεις και καλούμε σε συντονισμό δράσεων.

Ακολουθεί το κείμενο όπως το υπογράφει στις 26 Ιουνίου 2013 και το σχετικό Link
.........................................


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Αθήνα, 01-07-13
Αριθ. Πρωτ:οικ. 62752
Ταχ. Δ/νση :Αριστοτέλους 17, Ταχ. Κωδ. : 10187
Τηλέφωνο : 210-5201520
Fax: 210-5202075
Προς: όπως

Πίνακας Αποδεκτών
Θέμα:
«Κατάργηση της με αριθμ Γ.Π. οικ. 39728/30-4-13 (ΦΕΚ 1085/Β/30-4-13) απόφασης»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις Διατάξεις:
α. Tου άρθρου 43 του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α'), όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει σήμερα.
β. Του Ν. 3991/2011: Αναθεωρημένος Διεθνής Υγειονομικός Κανονισμός του Παγκόσμιου Οργαν.Υγείας (ΦΕΚ Α ́ 162).
γ. Του A.N. 2520/1940 (ΦΕΚ Α ́ 273).
δ. Του Π.Δ. 95/2000, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
ε. Του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».
2. Το γεγονός ότι η καταργούμενη Υπουργική απόφαση εκδόθηκε κατά λανθασμένη ερμηνεία των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 43 του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α'), καθώς και αόριστη αιτιολογία κατάργησης της ΓΥ/39Α (ΦΕΚ 1002/Β/2012) 
3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Καταργούμε την με υπ αριθμ πρωτ. Γ.Π.οικ.39728/30-4-13 απόφαση,

«Κατάργηση Υγειονομικής Διάταξης ΓΥ/39Α» 
(ΦΕΚ 1085/Β/30-4-13) 

και επαναφέρουμε σε ισχύ την υπ.αριθμ. ΓΥ/39Α Υγειονομική Διάταξη
«Ρυθμίσεις που αφορούν τον περιορισμό της διάδοσης λοιμωδών  νοσημάτων» 
(ΦΕΚ 1002/Β/2012).


Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα 26 Ιουνίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ -ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Εθνικό Τυπογραφείο (για δημοσίευση)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1.Γραφείο Υπουργού
2.Γραφείο Υφυπουργών Υγείας
3.Γραφείο Γενικού Γραμματέα
4.Γραφείο Γενικής Γραμματέως Δημόσιας Υγείας


http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B4%CE%A9%CE%98-%CE%9C%CE%A1%CE%93

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.