Τρίτη, 6 Μαΐου 2014

Good As You(th)10-15 MAI : Not another straight festΗ Good As You(th) διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη το 
Φεστιβάλ για τις διάφορες σεξουαλικότητες, την ποικιλία στην έκφραση φύλου και την διαχείριση του σώματος, 
10-15 Μαϊου 2014 και 
σας προσκαλεί σε μία σειρά εκδηλώσεων που εναντιώνονται
στην ομοφοβία, 
την τρανσφοβία, 
καταδικάζουν τον σεξισμό, και 
στοχοποιούν την πατριαρχία και τον τρόπο με τον οποίο αυτή επεμβαίνει στην διαμόρφωση των ταυτοτήτων μας και την διαχείριση των ελευθεριών μας. 

Οι εκδηλώσεις είναι ανοιχτές για όλες και όλους, σε διάφορα «ζωντανά» σημεία της πόλης, και προσφέρονται για συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων.

Το πλήρες πρόγραμμα του εξαήμερου φεστιβάλ παρατίθεται παρακάτω:
Σάββατο 10/5: Mainstream Pornο- Αναπαραγωγή και προώθηση σεξουαλικών ρόλων και συμπεριφορών, στις 19.00 στο Στέκι Μεταναστών(Eρμού 23)

Κυριακή 11/5:Εμπορευματοποίηση σώματος - Οι αναπαραστάσεις του Αντρικού και γυναικείου σώματος στα ΜΜΕ και τη διαφήμιση, στις 19.00 στην ΕΡΤ(Λεωφόρος Στρατού & Καυταντζόγλου)

Δευτέρα 12/5:Pop Culture (Ποπ Κουλτούρα)- Πρότυπα και στερεότυπα για το φύλο και τη σεξουαλικότητα, στις 19.00 στο Μικρόπολις(Βενιζέλου & Βασ. Ηρακλείου 18)

Τρίτη 13/5:Σύνδεση των κινημάτων- Η ομοφοβία και η τρανσφοβία στο αντιφασιστικό/αντιρατσιστικό κίνημα, στις 18.00 στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης(Αριστοτέλους 32)

Τετάρτη 14/5:Τρανς*: Ποικιλομορφία στην ταυτότητα και έκφραση φύλου.- Ιστορίες απο την Καθημερινότητα Τρανς* ατόμων, στις 19.00 στο Σχολείο(Βασιλέως Γεωργίου & Μπιζανίου)

Πέμπτη 15/5: -Θεατρική παράσταση Grotesque, στις 19.30 στο θέατρο Αλέξανδρος(Εθνικής Αμύνης 1)
-Πάρτυ για τη λήξη του φεστιβάλ, στις 23.00 στο Aστεροσκοπείο(Α.Π.Θ)

Καθημερινά μπορείτε να βρείτε σε διάφορα σημεία της πόλης εκθέσεις φωτογραφίας κόμιξ, χαρτοκοπτική(10:00-18:00).  

Συγκεκριμένα οι παράλληλες εκδηλώσεις θα βρίσκονται στα εξής μέρη:
-Σάββατο 10/5 : Λευκός Πύργος
-Κυριακή 11/5 : Καμάρα
-Δευτέρα 12/5 : Ζεύξιδος
-Τρίτη: Λιμάνι
-Τετάρτη: Ροτόντα
-Πέμπτη: Κινηματοθέατρο Αλέξανδρος( από τις 15:00 και μετά)

*Μετά τις 18:00 το απόγευμα οι εκθέσεις θα μεταφέρονται στους χώρους των εκδηλώσεών μας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ και στο event στο facebook.

Comorbidities and HIV / Συνοδά νοσήματα και HIV

People living with HIV who have access to antiretroviral therapy (ART) are living longer and healthier lives. 
Οι άνθρωποι που ζουν με HIV που έχουν πρόσβαση στην αντιρετροϊκή θεραπεία ( ART ) ζουν περισσότερο και υγιέστερα.

The clinical management of such patients is evolving towards a new spectrum of comorbidities.
Η κλινική αντιμετώπιση αυτών των ασθενών, εξελίσσεται προς ένα νέο φάσμα συνοδών νοσημάτων.

Current antiretroviral medications have improved side effect profiles and afford new opportunities for ART optimization and toxicity management. 
Η τρέχουσα αντιρετροϊκή θεραπεία (τα νέα φάρμακα) έχει βελτιώσει το προφίλ των παρενεργειών και  παρέχει νέες ευκαιρίες για τη βελτιστοποίηση ART (ΑντιΡετροίκήΘεραπεία) και τη διαχείριση της τοξικότητάς τους.

There is a greater awareness of increased risks of certain comorbidities than HIV-uninfected individuals. 
Υπάρχει μια μεγαλύτερη συνειδητοποίηση των αυξημένων κινδύνων από ορισμένα συνοδά νοσήματα από ότι θα ήταν σε μη HIV+άτομα. 

Diseases of the cardiovascular system, kidneys, liver, cognitive function, malignancies, and metabolic bone disease appear to be more common among HIV-infected patients. 
Ασθένειες του καρδιαγγειακού συστήματος, των νεφρών, του ήπατος, γνωστική λειτουργία, κακοήθειες και μεταβολική νόσος των οστών φαίνεται να είναι τα πιο κοινά προβλήματα μεταξύ των ασθενών με HIV λοίμωξη.
 
Certain infections continue to be a significant cause of comorbidities in such patients, including viral hepatitis and human papilloma virus; yet new agents to treat hepatitis C virus (HCV) infection will dramatically alter the prognosis of coinfected individuals. 
Ορισμένες λοιμώξεις εξακολουθούν να αποτελούν μια σημαντική αιτία ως συνοδά νοσήματα σε αυτούς τους ασθενείς, συμπεριλαμβανομένων την ιογενή ηπατίτιδα και τον ιό των ανθρωπίνων θηλωμάτων΄ ακόμη οι νέοι παράγοντες για τη θεραπεία της ηπατίτιδας C ( HCV) θα αλλάξουν δραματικά την πρόγνωση των μολυσμένων και από αυτή, ατόμων. 

There is a growing appreciation for the importance of considerations of mental health, as well as sexual and reproductive health.
Υπάρχει μια αυξανόμενη εκτίμηση για τη σημασία του προβληματισμού της ψυχικής υγείας, των ασθενών αυτών, καθώς και για τη σεξουαλική και την αναπαραγωγική τους υγεία.

Overall, the goal of care is to help people living with HIV to age as healthy as possible. 
Συνολικά, ο στόχος της φροντίδας είναι να βοηθήσει τους ανθρώπους που ζουν με τον ιό HIV στην πάροδο των ετών να ζούν όσο το δυνατόν υγιέστερα.

Integrating the disease prevention and management of this wide range of issues will be a challenge to clinicians and HIV support services
Η ενσωμάτωση της πρόληψης των ασθενειών και η διαχείριση αυτού του ευρεύως φάσματος των θεμάτων, θα είναι μια πρόκληση για τους κλινικούς ιατρούς και υπηρεσίες υποστήριξης των ατόμων με HIV.  

Healthcare providers caring for people living with HIV must be knowledgeable not only about HIV treatment but also about the management of other comorbidities in the context of HIV.
Οι παροχείς υγειονομικής περίθαλψης φροντίδα για τους ανθρώπους που ζουν με τον ιό HIV θα πρέπει να είναι γνώστες, όχι μόνο σχετικά με τη θεραπεία του HIV, αλλά και για τη διαχείριση των άλλοι συνυπάρχοντες νοσημάτων στο πλαίσιο της HIV Λοίμωξης.

Reuters Health Information HIV/AIDS Patients More Likely to Have Unprotected Sex When They Drink By Rob Goodier May 02, 2014

NEW YORK (Reuters Health) - 
Although it's not surprising that drinking alcohol can lead to risky sex, a new review finds the same may hold true for people living with HIV/AIDS.
Νεα Υόρκη(reuters)-  
Παρόλο που δεν είναι περίεργο ότι το αλκοολ μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνη σεξουαλική συμπεριφορά, μια νέα έρευνα αποδεικνύει ότι αυτό αληθεύει και για τους οροθετικούς ασθενείς.

A meta-analysis of 17 studies with a combined total of 6257 HIV/AIDS patients (48% women) found they are significantly more likely to have unprotected sex when they use alcohol.
Μια μετα-ανάλυση 17 μελετών σε σύνολο 6257 ασθενών με HIV/AIDS  (48% γυναίκες) απέδειξε ότι είναι πιο επιρρεπείς στο σεξ χωρίς προφυλακτικό όταν έχουν κάνει χρήση αλκοολ

"Physicians should be prepared to discuss alcohol use and to provide advice on reducing alcohol use in the context of sexual relationships among their HIV-positive patients," 
lead author Dr. Lori Scott-Sheldon, from Brown University in Providence, Rhode Island, told Reuters Health by email.
"Οι γιατροί θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τη χρήση αλκοολ και να συμβουλεύουν με στόχο τη μείωση της κατανάλωσής του όταν συζητούν τις σεξουαλικές επαφές των HIV οροθετικών ασθενών"
είπε ο Dr. Lori Scott-Sheldon, από το  Brown University, Providence, Rhode Island,  στο Reuters Health.

Dr. Scott-Sheldon and her team presented data from their research on April 23 at the annual meeting of the Society of Behavioral Medicine in Philadelphia, Pennsylvania.
Ο Dr. Scott-Sheldon και η ομάδα του παρουσίασαν δεδομένα από την έρευνά τους στις 23 Απριλίου στην ετήσια συνάντηση της Εταιρείας Συμπεριφορικής Ιατρικής στη Φιλαδέλφεια

As many as 37% of HIV/AIDS patients drink alcohol, 33% do not use condoms during sex, and 25% have multiple partners, according to the research.
Το 37% των ασθενών με HIV/AIDS  πίνουν αλκοολ, το 33% δεν χρησιμοποιούν προφυλακτικό κατά τη σεξουαλική επαφή και 25% των ασθενών έχουν σεξουαλικές επαφές με πολλαπλούς συντρόφους σύμφωνα με την έρευνα.

There may be some encouraging news in another of the study's findings, however.
Υπάρχουν ωστόσο ενθαρρυντικά αποτελέσματα σε άλλα ευρήματα της μελέτης.

"Our study also showed that adults living with HIV who are currently on antiretroviral therapy consume less alcohol and engage in fewer sexual risk behaviors. 
Engaging HIV-positive adults in medical care is critical in reducing both infectiousness and risky behaviors," 
Dr. Scott-Sheldon said.
"Η μελέτη μας δείχνει ότι οι ενήλικες που ζουν με HIV/AIDS και βρίσκονται υπό αντιρετροϊκή αγωγή καταναλώνουν λιγότερο αλκοόλ και εμπλέκονται σε λιγότερο επικίνδυνες σεξουαλικές συμπεριφορές. 
Επομένως το να εντάσσεις τους HIV οροθετικούς ασθενείς σε αγωγή είναι σημαντικό και για να μειώνεις τη μολυσματικότητα αλλά και τις επικίνδυνες συμπεριφορές"
είπε ο  Dr. Scott-Sheldon

///////////////////////////////////////////////

Η μελέτη είναι σημαντική και για την Ελλάδα, 
αφού αναδεικνύει τα πολλαπλά κοινωνικά οφέλη 
(πέραν της υγείας των ατόμων) 
της ένταξης των οροθετικών ασθενών σε φροντίδα κάτι που δεν φαίνεται να γίνεται αντιληπτό καθώς υπάρχει μεγάλη δυσκολία στην πρόσβαση στη θεραπεία των ανασφαλίστων.