Τρίτη 6 Μαΐου 2014

Reuters Health Information HIV/AIDS Patients More Likely to Have Unprotected Sex When They Drink By Rob Goodier May 02, 2014

NEW YORK (Reuters Health) - 
Although it's not surprising that drinking alcohol can lead to risky sex, a new review finds the same may hold true for people living with HIV/AIDS.
Νεα Υόρκη(reuters)-  
Παρόλο που δεν είναι περίεργο ότι το αλκοολ μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνη σεξουαλική συμπεριφορά, μια νέα έρευνα αποδεικνύει ότι αυτό αληθεύει και για τους οροθετικούς ασθενείς.

A meta-analysis of 17 studies with a combined total of 6257 HIV/AIDS patients (48% women) found they are significantly more likely to have unprotected sex when they use alcohol.
Μια μετα-ανάλυση 17 μελετών σε σύνολο 6257 ασθενών με HIV/AIDS  (48% γυναίκες) απέδειξε ότι είναι πιο επιρρεπείς στο σεξ χωρίς προφυλακτικό όταν έχουν κάνει χρήση αλκοολ

"Physicians should be prepared to discuss alcohol use and to provide advice on reducing alcohol use in the context of sexual relationships among their HIV-positive patients," 
lead author Dr. Lori Scott-Sheldon, from Brown University in Providence, Rhode Island, told Reuters Health by email.
"Οι γιατροί θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τη χρήση αλκοολ και να συμβουλεύουν με στόχο τη μείωση της κατανάλωσής του όταν συζητούν τις σεξουαλικές επαφές των HIV οροθετικών ασθενών"
είπε ο Dr. Lori Scott-Sheldon, από το  Brown University, Providence, Rhode Island,  στο Reuters Health.

Dr. Scott-Sheldon and her team presented data from their research on April 23 at the annual meeting of the Society of Behavioral Medicine in Philadelphia, Pennsylvania.
Ο Dr. Scott-Sheldon και η ομάδα του παρουσίασαν δεδομένα από την έρευνά τους στις 23 Απριλίου στην ετήσια συνάντηση της Εταιρείας Συμπεριφορικής Ιατρικής στη Φιλαδέλφεια

As many as 37% of HIV/AIDS patients drink alcohol, 33% do not use condoms during sex, and 25% have multiple partners, according to the research.
Το 37% των ασθενών με HIV/AIDS  πίνουν αλκοολ, το 33% δεν χρησιμοποιούν προφυλακτικό κατά τη σεξουαλική επαφή και 25% των ασθενών έχουν σεξουαλικές επαφές με πολλαπλούς συντρόφους σύμφωνα με την έρευνα.

There may be some encouraging news in another of the study's findings, however.
Υπάρχουν ωστόσο ενθαρρυντικά αποτελέσματα σε άλλα ευρήματα της μελέτης.

"Our study also showed that adults living with HIV who are currently on antiretroviral therapy consume less alcohol and engage in fewer sexual risk behaviors. 
Engaging HIV-positive adults in medical care is critical in reducing both infectiousness and risky behaviors," 
Dr. Scott-Sheldon said.
"Η μελέτη μας δείχνει ότι οι ενήλικες που ζουν με HIV/AIDS και βρίσκονται υπό αντιρετροϊκή αγωγή καταναλώνουν λιγότερο αλκοόλ και εμπλέκονται σε λιγότερο επικίνδυνες σεξουαλικές συμπεριφορές. 
Επομένως το να εντάσσεις τους HIV οροθετικούς ασθενείς σε αγωγή είναι σημαντικό και για να μειώνεις τη μολυσματικότητα αλλά και τις επικίνδυνες συμπεριφορές"
είπε ο  Dr. Scott-Sheldon

///////////////////////////////////////////////

Η μελέτη είναι σημαντική και για την Ελλάδα, 
αφού αναδεικνύει τα πολλαπλά κοινωνικά οφέλη 
(πέραν της υγείας των ατόμων) 
της ένταξης των οροθετικών ασθενών σε φροντίδα κάτι που δεν φαίνεται να γίνεται αντιληπτό καθώς υπάρχει μεγάλη δυσκολία στην πρόσβαση στη θεραπεία των ανασφαλίστων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.