Τρίτη, 26 Μαρτίου 2013

Μαρία Στρατηγάκη/ Ανακοίνωση για την απόφαση Συρρίκνωσης της ΓΓΙ


Αθήνα 23 Μαρτίου 2013 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Η απόφαση της κυβέρνησης να συρρικνωθεί η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων σε μόνον τέσσερις (4) υπηρεσιακές μονάδες και να υποβαθμισθεί σε μια απλή Διεύθυνση, αποτελεί τεράστιο πολιτικό και οργανωτικό λάθος, καθώς στραγγαλίζει την άσκηση πολιτικής ισότητας των φύλων τη στιγμή που θα έπρεπε να την διευρύνει και να την ενδυναμώνει σε περιόδους οικονομικής και κοινωνικής κρίσης.

Ας σημειωθεί ότι η συρρίκνωση αυτή είναι δυσανάλογη σε σχέση με τη γενικότερη συρρίκνωση του δημόσιου τομέα, γεγονός που δείχνει μεροληψία σε βάρος της ισότητας των φύλων και της προστασίας των γυναικών κατά τη διοικητική μεταρρύθμιση.

Συμβάλλοντας στη δημόσια συζήτηση και υποστηρίζοντας τις κινητοποιήσεις των γυναικείων οργανώσεων, δίνω στη δημοσιότητα την πρόταση τροποποίησης του οργανισμού της Γενικής Γραμματείας που είχα υποβάλει τον Ιούλιο του 2012 στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών

Την πρόταση που είχε σταλεί στο Υπουργείο τον Ιούλιο του 2012, μπορείτε να τη δείτε στο link: http://goo.gl/DMp2s και το αντίστοιχο οργανόγραμμα στο link: http://goo.gl/5G673.

Η πρόταση αυτή μειώνει μεν κατά το ήμισυ τον αριθμό των οργανικών μονάδων, προσαρμόζοντας ωστόσο τα καθήκοντά τους και το περιεχόμενο εργασίας στις σύγχρονες απαιτήσεις της δημόσιας πολιτικής στον τομέα της προώθησης της ισότητας των φύλων. 

Ανταποκρίνεται στις ανάγκες των γυναικών στην Ελλάδα αλλά και στις διεθνείς και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της χώρας.

Μαρία Στρατηγάκη
Επίκουρη καθηγήτρια Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο
τ.Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων (2009-2012)

Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για τη τροποποίηση/κατάργηση της Υγειονομικής Διάταξης 39Α “Ρυθμίσεις που αφορούν τον περιορισμό της διάδοσης Λοιμωδών Νοσημάτων” (ΦΕΚ 1002/Β/2012).

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 20 / 3 / 2013
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ. ΔΥ1δ/οικ.27708
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 19
Ταχ. Κώδικας: 101 87
Πληροφορίες : Β. Πάτση
Ε.Γιαννιουδάκη
Τηλέφωνο : 2132161817
Fax : 210-8821333

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για τη τροποποίηση /κατάργηση της Υγειονομικής Διάταξης 39Α “Ρυθμίσεις που αφορούν τον περιορισμό της διάδοσης Λοιμωδών
Νοσημάτων” (ΦΕΚ 1002/Β/2012).


ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις του ΠΔ 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», (ΦΕΚ 76/Α/10-3-2000) άρθρα 42 και 128 όπως ισχύει σήμερα.

2. Την Αριθ. Γ.Υ. 39Α απόφαση 
“Ρυθμίσεις που αφορούν τον περιορισμό της διάδοσης Λοιμωδών Νοσημάτων.”

3. Την αρ. ΔΥ (3-4)α/Γ.Π.οικ. 101626/18-10-2012 «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής  Με εντολή Υπουργού» στους Προϊστάμενους των Γενικών Δ/νσεων Δ/νσεων και Τμημάτων του Υπουργείου Υγείας και τροποποίηση της αρ. ΔΥ (3-4) Γ.Π.οικ. 77909/9-8-2012 απόφασης περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής
«Με εντολή Υπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Υγείας. (ΦΕΚ 2967/Β/2012)

3. Το αρ πρωτ. ΓΔΥΠΖ/1-3-2013 υπηρεσιακό σημείωμα της Υφυπουργού Υγείας.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Συγκροτούμε στο Υπουργείο Υγείας, Ομάδας Εργασίας για τη τροποποίηση/κατάργηση της Υγειονομικής Διάταξης 39Α “Ρυθμίσεις που αφορούν τον περιορισμό της διάδοσης Λοιμωδών Νοσημάτων” (ΦΕΚ 1002/Β/2012), αποτελούμενη από τους κατωτέρω:

1. Κύρλεση Αθηνά κλάδου ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ, Προϊσταμένη Γεν. Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής, του Υπουργείου Υγείας, ως Πρόεδρος.

2. Σύρρος Κωνσταντίνος κλάδου ΠΕ ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ, Προιστάμενος της Δ/νσης Δημόσιας Υγιεινής, του Υπουργείου Υγείας.

3. Τσαλίκογλου Φωτεινή, κλάδου ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ, Προισταμενη του Τμήματος Επιδημιολογίας Νοσημάτων στη Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής, του Υπουργείου Υγείας.

4. Βουγιουκλάκη Κρυσταλλία, υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού που υπηρετεί στο Γραφείο Προϊσταμένης της Γεν. Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής, του Υπουργείου Υγείας.

5. Κωστούλα Βασιλική κλάδου ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας Προϊσταμένη του Τμήματος Υγειονομικών Κανονισμών της Δ/νσης Δημόσιας Υγιεινής, του Υπουργείου Υγείας, με αναπληρώτρια τη Κουτσιαρή Φωτεινή κλάδου ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας που υπηρετεί στο ίδιο τμήμα.

6. Παναγιωτίδη Χριστίνα κλάδου ΠΕ Βιολόγων που υπηρετεί στη Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής, του Υπουργείου Υγείας.

7. Χαλαζωνίτης Παναγιώτης κλάδου ΠΕ Υγειονολόγων Μηχανικών, Προιστάμενος του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής Μονάδων Υγείας και Οικισμών της Δ/νσης Υγειονομικής Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Υγείας, με αναπληρώτρια τη Θεοχάρη Αναστασία κλάδου ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας που υπηρετεί στη Δ/νση Υγειονομικής Μηχανικής και Υγιεινής
Περιβάλλοντος.

8. Καρύδης Ιωάννης, Ιατρος Σύμβουλος της Υφυπουργού Υγείας.

9. Μπαμπάλη Βασιλική, Ιατρός Εργασίας ΓΝ Μεταξά

10. Πολίτης Χάρης Νομικός Σύμβουλος ΚΕΕΛΠΝΟ

11. Τσιόδρας Σωτήριος, Ιατρός που υπηρετεί στο ΚΕΕΛΠΝΟ με αναπληρώτρια τη Μπότση Χρυσούλα, ομοίως,

12. Σκούρας Γεώργιος Αστυνομικός Υποδιευθυντής Προϊστάμενος Τμήματος Αστυνόμευσης και Τουρισμού της Δ/νσης Γενικής Αστυνόμευσης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας με αναπληρωτή τον Σταυρουλάκη Ιωάννη, Υπαστυνόμο Α που υπηρετεί στο ίδιο τμήμα.

13. Τήρλα Σουμέλα, Εποπτης Δημόσιας Υγείας που υπηρετεί στη Δ/νση Υγειονομικών Ελέγχων και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Αθηνών με αναπληρώτρια τη Καραμουσά Δέσποινα, Επόπτη Δημόσιας Υγείας που υπηρετεί στην ίδια Δ/νση.

14. Κλόκα Μαριανέλλα, Υπεύθυνη της ΜΚΟ “Θετική Φωνή

Γραμματέας της Ομάδας Εργασίας ορίζεται η Μπατζή Νικολίτσα κλάδου ΠΕ Εκπαιδευτικού που υπηρετεί στο γραφείο της Προισταμενης Γεν. Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής.

Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι η τροποποίηση ή και κατάργηση της Υγειονομικής Διάταξης 39Α που προβλέπεται στο ΦΕΚ 1002/Β/2012.

Η θητεία της Ομάδας λήγει μετά από ένα μήνα από την έκδοση της παρούσας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ ΚΑΛΛΙΡΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφεία κας Υφυπουργού
3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Υγείας
4. Γραφείο Γενικής Γραμματέως Δημόσιας Υγείας
5. Γραφείο
α) κας Προϊσταμένης Γεν. Δ/νσης Δημόσιας Υγείας
β) κας Προϊσταμένης Γεν. Δ/νσης Διοικητικής Υποστήριξης και Τεχνικών Υποδομών
6. Αναφερόμενους στην απόφαση (δια της Γραμματέως της Επιτροπής)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
Δ/νση Προσωπικού – Τμήμα Δ΄ (5)
ΑΔΑ: ΒΕΔ8Θ-Τ97