Πέμπτη, 4 Απριλίου 2013

Hungary is entrenching the criminalization of homelessness

GENEVA (3 April 2013) – 
Two United Nations Special Rapporteurs on extreme poverty and on adequate housing criticized today a recent amendment to the Hungarian Fundamental Law that authorizes national and municipal legislation to outlaw sleeping in public spaces.

The human rights experts urged the Hungarian Government to retract this newly adopted amendment, in line with the Constitutional Court’s decision to decriminalize homelessness and Hungary’s international obligations, and expressed their concern about a “rushed amendment process, which left no time for public consultation.”

“Through this amendment, the Hungarian Parliament institutionalizes the criminalization of homelessness and enshrines discrimination against and stigmatization of homeless persons in the Constitution,” 
said the Special Rapporteur on extreme poverty and human rights, Magdalena Sepúlveda.

“Such legislation will have a disproportionate impact on persons living in poverty in general and on homeless persons in particular,”
Ms. Sepúlveda said.  
“This will not only impede the enjoyment of human rights of homeless persons, but will also promote prejudice towards people living in poverty and homeless persons for generations to come.”

The Special Rapporteur on adequate housing, Raquel Rolnik, warned that “outlawing rough sleeping in the context of limited availability of housing solutions for homeless persons and low-income households is contrary to Hungary’s international human rights obligations of equality and non-discrimination.”

Ms. Rolnik noted that, according to the Hungarian Government, there are currently not enough shelters in the capital to service the existing homeless community.  
“Hungary does not have a National Housing Strategy or a long term homeless plan for the almost 30,000 homeless persons living in the country,”
she added.

“Although I welcome the additional amendments to the Constitution which recognize the right to adequate housing and a commitment to provide access to housing for every homeless person, the full realization of the right to adequate housing is far from a reality in Hungary,” 

the expert said.

“We are particularly concerned that this amendment aims to circumvent the decision taken by the Hungarian Constitutional Court in November 2012, which annulled previous legislation that criminalized habitual living in public spaces,” 
the experts stressed.
The legislation was deemed by the Constitutional Court as contradictory to the Fundamental Law requirements for legal certainty and the protection of the right to human dignity and the right to property.

The Special Rapporteur on extreme poverty recalled that the previous legislation reportedly led to more than USD 125,000 in fines being levied by different municipalities on homeless persons, before it was struck down by the Constitutional Court.

“It begs the question as to how the poorest and most marginalized in Hungarian society are expected to pay these substantial fines, which only serve to push them deeper into poverty,”
she stressed.

United Nations Press release

.......................................
σχόλιο δικό μας 

Με τη συνεχιζόμενη φορολογική πολιτική της ΕΕ και χωρίς καμιά ΑΜΕΣΗ αντίσταση από τους λαούς, ή τους πολιτικούς, οι εκθέσεις των εμπειρογνωμόνων από τον ΟΗΕ θα ηχούν ως απλές αποδείξεις εξουσίας των κυβερνώντων..

Είναι απαράδεκτη η συμπεριφορά στον Ουγγρικό λαό από τους Πολιτικούς του

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ

Είμαστε σίγουροι ότι θα προχωρήσουν σε αντίστοιχες ρυθμίσεις και οι Έλληνες Ομόσταβλοί τους.

Ας είμαστε έτοιμοι ώστε να αντιδράσουμε..