Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2013

Ανοιχτή επιστολή πρός τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Α.Σαμαρά, από την ΕΕΔΑ (Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου)

Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ,

Απευθυνόμαστε σε Σας ως εγγυητή της εύρυθμης λειτουργίας της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) και της προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στη χώρα μας. 
Όπως γνωρίζετε, η ΕΕΔΑ συστάθηκε με τον Ν. 2667/1998, ως ανεξάρτητο όργανο της Πολιτείας με ρόλο συμβουλευτικό σε ζητήματα Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, υπαγόμενο στον Πρωθυπουργό. 
Η θεσμική υπόστασή της είναι διεθνώς κατοχυρωμένη, ιδίως βάσει κανόνων του ΟΗΕ (των «Αρχών των Παρισίων»). 
Η δε χώρα μας υπόκειται σε διαρκή διεθνή έλεγχο ως προς την ανεξάρτητη και απρόσκοπτη λειτουργία της Επιτροπής, την επαρκή στελέχωσή της με επιστημονικό προσωπικό και την επαρκή χρηματοδότησή της.

Η υπαγωγή της Επιτροπής στον Πρωθυπουργό αποσκοπεί σε εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, αλλά και με το Σύνταγμα, ιδίως το άρθρο 25 § 1 που θέτει τα Δικαιώματα του Ανθρώπου υπό την εγγύηση του Κράτους.

Η Επιτροπή λειτουργεί σταθερά και αδιάλειπτα από τη σύστασή της έως και σήμερα, έχοντας άριστη συνεργασία με τον εκάστοτε Πρωθυπουργό και τις λοιπές δημόσιες αρχές. 
Με το υψηλό δε επιστημονικό επίπεδο των εργασιών της, που οφείλεται και στο υψηλής ειδίκευσης στα Δικαιώματα του Ανθρώπου επιστημονικό προσωπικό της, έχει κερδίσει την εκτίμηση των αρμόδιων διεθνών οργάνων, που την έχουν κατατάξει στην ανώτατη βαθμίδα των εθνικών οργανισμών προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (status A). 
Συνεργάζεται στενά με διεθνείς και ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Κατά τον ιδρυτικό της νόμο, η Επιτροπή υποστηρίζεται ως προς τη στελέχωση και υποδομή της από τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης. 
Αφότου ανέλαβε ο νέος Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης, ζητήσαμε επανειλημμένα, αλλά μάταια, να συναντηθούμε μαζί του, ώστε να τον ενημερώσουμε και να συνεργαστούμε για διάφορα προβλήματα της Επιτροπής. 
Μετά την από 13/09/2012 επιστολή μας, με την οποία ζητούσαμε την προσωπική παρέμβασή Σας, λύθηκε επιτυχώς η εκκρεμότητα του ορισμού δύο προσώπων εγνωσμένου κύρους ως μελών της Επιτροπής και Σας ευχαριστούμε γι’αυτό. 
Απευθυνόμαστε και πάλι σε Σας, λόγω της συνολικής στάσης και συμπεριφοράς του κ. Γενικού Γραμματέα απέναντι στην Επιτροπή.

Κατά την μόνη συνάντησή του με το Προεδρείο της Επιτροπής, την 7η/12/2012, ο κ. Γενικός Γραμματέας μάς επιφύλαξε υποδοχή περιφρονητική προς τον θεσμό που εκπροσωπούμε και ανάρμοστη με το αξίωμα που του έχετε αναθέσει. 
Δήλωσε ότι δεν τον ενδιαφέρουν, ως εκπρόσωπο της Κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας, το έργο της Επιτροπής και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, ούτε οι σχετικές διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας, και συνειδητά ως τώρα δεν έκανε τίποτα για να διευκολύνει την απρόσκοπτη λειτουργία της Επιτροπής. 
Τόνισε δε ότι δεν προτίθεται να κάνει καμία ενέργεια για την αποκατάσταση των σοβαρών λειτουργικών πληγμάτων που έχει υποστεί η Επιτροπή, ούτε να κινήσει καμία διαδικασία της αρμοδιότητάς του, ακόμα και εάν η Επιτροπή μείνει χωρίς επιστημονικό προσωπικό. 

Αποχωρήσαμε από τη συνάντηση αυτή. 
Δεν ήταν μόνο θέμα διαφύλαξης της αξιοπρέπειάς μας και του κύρους του θεσμού που εκπροσωπούμε. 
Θεωρούμε ότι η από επίσημα χείλη, και μάλιστα εκπροσώπου του Πρωθυπουργού, αμφισβήτηση του εθνικού και διεθνούς θεσμικού πλαισίου προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αποτελεί προάγγελο δυσμενών εξελίξεων.

Ειδικά σε περιόδους οξύτατων προβλημάτων για την κοινωνική συνοχή και τα θεμελιώδη δικαιώματα μεγάλων ομάδων του πληθυσμού, η ομαλή και δημιουργική συνεργασία μεταξύ θεσμικών οργάνων είναι πιο αναγκαία από ποτέ. 
Άλλωστε, όταν η Ελλάδα βάλλεται διεθνώς και υφίσταται ισχυρές οικονομικές και πολιτικές πιέσεις, η εκ μέρους της Πολιτείας αντιμετώπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των διεθνών και ευρωπαϊκών θεσμών που τα προστατεύουν οφείλει να είναι άψογη.

Η ΕΕΔΑ θα συνεχίσει το έργο της ακόμα και υπό τις σημερινές δύσκολες συνθήκες, ή μάλλον ειδικά τώρα. Θα εξακολουθήσει να συνεργάζεται με άλλους εθνικούς θεσμούς, και βεβαίως να ενημερώνει τους διεθνείς θεσμούς προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για το έργο της και τις δυσκολίες που συναντά. 

Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ

Η συμπεριφορά του κ. Γενικού Γραμματέα προς θεσμικό όργανο της Πολιτείας και η στάση του απέναντι στα κατοχυρωμένα από το Σύνταγμα και το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο Δικαιώματα του Ανθρώπου και τους διεθνείς και ευρωπαϊκούς θεσμούς που τα προστατεύουν, εκθέτει την Κυβέρνηση και Εσάς προσωπικά. 
Συνεπάγεται δε βαρύ θεσμικό κόστος σε εθνικό, διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και οι φορείς που εκπροσωπούνται σε αυτήν θέλουν να πιστεύουν ότι ο κ. Γενικός Γραμματέας εκφράζει μόνον προσωπικές του απόψεις και ότι η Κυβέρνηση σέβεται και τιμά το έργο της Επιτροπής και είναι έτοιμη να συμβάλει στην εκπλήρωσή του. 
Προσβλέπουμε δε σε Σας, ως θεσμικό εγγυητή των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Κράτους Δικαίου, για να μας το επιβεβαιώσετε . 
 
Με ιδιαίτερη τιμή
 
Κατ’εντολή της Ολομέλειας της ΕΕΔΑ, της 20ής Δεκεμβρίου 2012
 
Κωστής Παπαϊωάννου, Πρόεδρος
Λίλιαν Αργυροπούλου, Α΄ Αντιπρόεδρος
Έλλη Βαρχαλαμά, Β΄ Αντιπρόεδρος

"Δρόμος της Αριστεράς": Το ασφαλές σεξ βλάπτει σοβαρά την εξουσία / Κωσταντής Καμπουράκης:Το AIDS είναι ζήτημα πολιτικό

Αναδημοσιεύουμε το παρακάτω άρθρο,
για τα 20 χρόνια της ACTUP HELLAS  

Δευτέρα, 25 Φεβρουάριος 2013 11:33


Επιμέλεια: Μιμίκα ΚριτσανίδουΓύρω από την πολιτική και τις σχετικές αποφάσεις για το ασφαλές σεξ και τα προφυλακτικά (κατασκευή προώθηση, πώληση, ενημέρωση) παίζονται προκαταλήψεις, δοξασίες, αγκυλώσεις, η Δημόσια Υγεία, η χειραγώγηση και φυσικά μεγάλα κέρδη και τεράστια κεφάλαια σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Η ενημέρωση γύρω από τα ζητήματα αυτά, σκοπεύοντας στην πρόληψη του AIDS και στην αντιμετώπιση των ρατσιστικών φαινομένων έναντι ατόμων με HIV+, είναι ένας από τους τομείς που δραστηριοποιείται η ACTUP Hellas. 
Η οργάνωση κλείνει μια εικοσαετία δράσης στην Ελλάδα και με την αφορμή αυτή μιλήσαμε με τον Κωσταντή Καμπουράκη για τη φιλοσοφία και τις δραστηριότητές της ενάντια στους αποκλεισμούς και τη χειραγώγηση. 

Ο λόγος λοιπόν στον Υπεύθυνο Προγραμμάτων Δρόμου της ACTUP ΔΡΑΣΕ Hellas.


Κωσταντής Καμπουράκης

Το AIDS είναι ζήτημα πολιτικό


1) Τι είναι και με τι ασχολείται η ACTUP;

Η ACTUP ιδρύθηκε το 1993
στην Ελλάδα, με στόχο την αντιμετώπιση των ρατσιστικών φαινομένων έναντι ατόμων με HIV+, από μία ομάδα έντονα πολιτικοποιημένων ανθρώπων που σαφώς δεν είχε και δεν έχει καμία σχέση με την φιλανθρωπία. 

Βασική μας αρχή είναι ότι η πρόσβαση στην υγεία δεν πρέπει να είναι προνόμιο των πλουσίων, αλλά υπόθεση όλων, ανεξαρτήτως πολιτικής, θρησκευτικής, σεξουαλικής κατεύθυνσης ή εθνικών κριτηρίων, με ή χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα.

Η οργάνωση στάθηκε πρωτίστως στο πολιτικό φορτίο της Hivλοίμωξης και διεκδίκησε κυρίως την προάσπιση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών κατοχυρωμένων μεν, απειλούμενων δε, με το πρόσχημα ενός Σεξουαλικά Μεταδιδόμενου Νοσήματος (ΣΜΝ).

Δεν διεκδικεί χρηματικά κονδύλια, ώστε ως ομάδα αυτοβοήθειας να στηρίζει μόνο τα μέλη της, δεν συμμετέχει σε κρατικές χρηματοδοτήσεις ούτε σε χρηματοδοτήσεις των πολυεθνικών των φαρμάκων για το HIV/ AIDS.  

Με συνεχή αγώνα διεκδικεί την ανατροπή της αισχροκέρδειας από την πλευρά των φαρμακευτικών στην υπερκοστολόγηση των φαρμάκων για το HIV/AIDS, όπως και την επαναδιαπραγμάτευση της συμφωνίας για τις πατέντες. 
Το AIDS είναι καθαρά πολιτικό ζήτημα.

Ο εθελοντισμός–ακτιβισμός ως τρόπος συμμετοχής στην ACTUP δεν είναι μια γραμμή στο βιογραφικό κάποιων, αλλά στάση ζωής και τρόπος δράσης. 
Σε μας δεν υπάρχει καμιά έμμισθη θέση.

Ομάδες-στόχος μελέτης αλλά και παρέμβασης των προγραμμάτων μας υπήρξαν από τη δεκαετία του ’90 τα εκδιδόμενα άτομα (νόμιμα, παράνομα, μετανάστες/στριες), οι άνδρες που κάνουν σεξ με άνδρες ή και με γυναίκες, οι χρήστες ναρκωτικών αλλά και τα θύματα trafficking. 
Υποστηρίξαμε για πάνω από 17 χρόνια με γιατρούς και παρασκευαστές τη λειτουργία της μεγαλύτερης Μονάδας Ειδικών Λοιμώξεων της χώρας (Νοσ. Α. Συγγρός).

Η ACTUP εφαρμόζει προγράμματα streetwork και bar-to-bar για την προσέγγιση των ομάδων-στόχων με επιστημονικό υλικό βασισμένο σε ανθρωπολογική μελέτη, σχεδιασμένο για την Ελλάδα. 

Εισηγείται στις αρμόδιες υπηρεσίες εντός και εκτός Ελλάδος για νομικά και υγειονομικά θέματα, παρεμβάσεις για την αποτελεσματική επιδημιολογική επιτήρηση των ΣΜΝ, για τα δικαιώματα των εκδιδομένων ατόμων και των μεταναστών, αλλά και των ασθενών με HIV λοίμωξη. 

Λειτουργεί ιατρείο και χώρο ενημέρωσης για όσους δεν έχουν νομιμοποιητικά έγγραφα και για όσους ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ενώ από το 2005 συνεργαζόμαστε, για την Ελλάδα, στα ενημερωτικά προγράμματα της UNAIDS - ειδικό τμήμα του ΟΗΕ για το AIDS.


2) Με ποιο τρόπο ένας ακτιβιστής της ACTUP ξεπερνά τα πρόστυχα γελάκια και ανοίγει σοβαρά τη συζήτηση για το AIDS ή τα ΣΜΝ σε χώρους όπως είναι τα μπαρ;
 
Τα γελάκια κρύβουν αμηχανία και άγνοια. 
Εμείς αυτές τις δύο λέξεις-κλειδιά τις πολεμάμε με γνώση και σεβασμό στο αντικείμενο. 
Οι παρεμβάσεις πεδίου δεν είναι δράσεις που γίνονται με διαφημιστικού τύπου παρέμβαση. 
Οι εθελοντές για τις bar-to-bar δράσεις έχουν μια διαφορετικού είδους εκπαίδευση. 
Οφείλεις να γνωρίζεις σε ποιους μιλάς, να σεβαστείς το χρόνο τους και τις πολιτισμικές τους ιδιαιτερότητες, γιατί ξέρεις ότι έχεις να κάνεις με διαφορετικού τύπου και προσανατολισμού διασκέδαση.

Στην ACTUP υπάρχουν εκπαιδευτές εκπαιδευτών, αναγνωρισμένοι από διεθνείς οργανισμούς, άτομα που έχουν τη δυνατότητα να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν εκπαιδευτικά σεμινάρια πολύ υψηλών προδιαγραφών.

Από τον Μάρτιο ξεκινάμε μάλιστα διαδικτυακό ακτιβιστικό ραδιόφωνο, για να υπάρχει κοινή φωνή που συνδέει την ενημέρωση, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την αξιοπρέπεια, με την υγεία (www.actradio.org).


3) Ποια είναι η ελληνική πραγματικότητα στο χώρο του AIDS, ειδικά μετά την διαπόμπευση των εξαρτημένων οροθετικών γυναικών; 
 
Η διαπόμπευση των γυναικών ήταν πάντα το ζητούμενο των φοβικών και συντηρητικών κοινωνιών. 
Με γνώμονα αυτό, η Ελληνική Πολιτεία το 2012 έκανε ένα τεράστιο βήμα προς το μεσαίωνα της παράνοιας. 
Δυστυχώς έτυχε στη γενιά μας να ζήσει ΚΑΙ την κατάλυση του ιατρικού απορρήτου στη χώρα που το γέννησε.
 
Η σταθερή αύξηση των κρουσμάτων και των νέων μολύνσεων φάνηκε ξαφνικά να εντυπωσιάζει το Υπουργείο Υγείας, να γίνεται πρωτοσέλιδο παραπληροφόρησης και υποχείριο ελέγχου των αντανακλαστικών μιας κοινωνίας. 

Σε μια κοινωνία που φροντίζει για 30 χρόνια να στήνει μόνο φιέστες επικοινωνίας γύρω από το AIDS και να ψάχνει τρόπους παρέμβασης για τον «γενικό πληθυσμό», η αύξηση των ποσοστών στους χρήστες αποτελεί μια αναμενόμενη παράμετρο. 

Τα κροκοδείλια δάκρυα και οι βαθυστόχαστες κουβέντες των πολιτικών, τα γκρο πλαν στα πρόσωπα των οροθετικών, προμηνύουν περικοπές στον τομέα της πρόληψης και της θεραπείας.4) Έχουμε διαβάσει για τη φρίκη συλληφθέντων που βιάζονται με γκλομπ.
 
Ο βιασμός αποτελεί δοκιμασμένη πρακτική των ανδρών, έρχεται ως συνέχεια της προσπάθειας επιβολής και κυριαρχίας, απέναντι στον ηττημένο ή στον αδύναμο, με συνήθη θύματα γυναίκες και παιδιά. 
Όταν, όμως, μιλήσεις με άντρα θύμα βιασμού, ξεχνάς την πραγματικότητα. 
 
Η ενασχόλησή μας μ’ αυτό, ξεκίνησε το 1999, με αφορμή τις συνεντεύξεις ανδρών από διαφορετικές χώρες που είχαν βιαστεί και είχαν βιντεοσκοπηθεί οι βιασμοί τους από τους διακινητές τους, στη προσπάθεια των δεύτερων να τους ελέγξουν.

Στην ACTUP έχουμε βασική μας θέση ότι χρειαζόμαστε ως πολιτισμένη πολιτεία, ένα πρωτόκολλο καταγραφής του βιασμού, μεταξύ άλλων, ώστε να μπορεί το θύμα (άνδρας, γυναίκα, παιδί) να τεκμηριώσει με επιστημονικά δεδομένα (συλλογή και φύλαξη βιολογικών υγρών κλπ.) το βιασμό. 

Μέχρι στιγμής οι δίκες βιασμών στηρίζονται στις ιατροδικαστικές εκθέσεις και στην κατ’ αντιπαράθεση εξέταση του θύματος με τον θύτη, όπως και στην εξευτελιστική διαδικασία της εξέτασης από τον δικηγόρο υπεράσπισης.

Ένας βιασμός από γκλομπ, εκτός της ψυχολογικής βίας και της σεξουαλικής κακοποίησης μπορεί να μεταφέρει από έναν μολυσμένο άνθρωπο στον επόμενο, ΣΜΝ. 
Εννοείται, βεβαίως, ότι η λύση δεν είναι να βάλεις προφυλακτικό στο γκλομπ.-----------------------------------------------------------------------------
Ξενώνας αντρών θυμάτων trafficking


Η ACTUP Hellas από το2008 έως τον Ιούνιο του 2009 λειτούργησε τον πρώτο ξενώνα για άνδρες θύματα διακίνησης και δουλεμπορίας, θύματα trafficking. 

Ο ξενώνας είχε τη δυνατότητα να φιλοξενεί ταυτόχρονα μέχρι 6 άτομα. 
Κατά το διάστημα λειτουργίας του φιλοξενήθηκαν για διαλεύκανση υποθέσεων δουλεμπορίας αλλά και για επαναπατρισμό, 13 άτομα.

Δράσαμε πρωταρχικά με δική μας πρωτοβουλία παρέχοντας στέγη σε άντρες θύματα τα οποία ενδυναμώναμε να καταθέτουν. 
Σύμφωνα με το τότε ελληνικό πλαίσιο, η αρωγή των θυμάτων γίνεται διαμέσου της συνεργασίας με την Εισαγγελία, ή το τμήμα Anti-Trafficking της Αστυνομίας το οποίο μας ζήτησε συνεργασία. Μέχρι τότε υπήρχαν ξενώνες μόνο για γυναίκες ή για παιδιά-εφήβους.
Η δράση αυτή έγινε με πρωτοβουλία των μελών και των εθελοντών μας, χωρίς κάποια κρατική χρηματοδότηση.

Μετά από έντονες και συνεχείς πιέσεις προς τα μέλη μας, οι οποίες αρκετές φορές ξέφυγαν απ’ τα όρια, λήφθηκε συλλογικά η απόφαση να σταματήσει η λειτουργία του και για την ίδια την ασφάλεια των θυμάτων. 

Η αρωγή προς νεαρούς άνδρες θύματα βίας και άνδρες θύματα trafficking από τα μέλη και τους εθελοντές της ACTUP συνεχίζεται παρά τις δυσκολίες χρηματοδότησης και στήριξης που αντιμετωπίζουμε. 

Παρά την προσπάθεια της ACTUP, στο επόμενο νομικό πλαίσιο δεν προβλέφθηκε αρωγή για άντρες θύματα trafficking.

Για τα θέματα που μπορούμε να προσφέρουμε βοήθεια, λειτουργεί το τηλέφωνο 2103305500 (Δευτ.-Παρ., 12:00-22:00). 
Επίσης λειτουργεί η ανώνυμη τηλεφωνική γραμμή για τα ΣΜΝ και το HIV/AIDS, ΛΑΪΣ: 2103303306 (αστική χρέωση και τα δύο).

Κωσταντής Καμπουράκης
www.actupathens.blogspot.gr

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι με τα προφυλακτικά ασχολείται η ανθρωπότητα αιώνες τώρα. 

Από την εποχή των Φαραώ, που έχουμε τις παλαιότερες καταγεγραμμένες τεχνικές προφύλαξης, μέχρι σήμερα ανάμεσα στα ζητήματα που απασχόλησαν το ανθρώπινο είδος είναι το σεξ και η μη μετάδοση των ΣΜΝ (Σεξουαλικά Μεταδιδόμενων Νοσημάτων). 
 
Σήμερα, το κόστος της παραγωγής και πώλησης των προφυλακτικών που θα φτιαχτούν για να φορεθούν από άντρες είναι αυτό που θα καθορίσει σε παγκόσμιο επίπεδο τη διάδοση των ΣΜΝ και τον περιορισμό των γεννήσεων. 

Η διαχείριση και των δύο είναι θέμα της κυρίαρχης τάξης, όπως και της θρησκείας. 

Ο πολιτισμός μας είναι ανδροκρατούμενος και οι γυναίκες σκεύη ηδονής, παρά τις δυναμικές προσπάθειες των τελευταίων 80 ετών. 
Τα αφροδίσια νοσήματα και ο έλεγχός τους αποτελούν πεδίο διαμάχης ακόμα και στις Μυθολογίες των λαών. 

Στην καταγεγραμμένη ιστορία οι θρησκευτικές ομάδες εξουσίας (Ιερατεία – Ιερείς - Ιεροφάντες) άσκησαν τη χειρότερη μορφή εξουσίας και χειραγώγησης του πλήθους διαμέσου της απόκλισης από τον λόγο ή το δρόμο της ηθικής και της θρησκείας, της διαπόμπευσης των γυναικών-ατόμων με ελευθεριάζουσα συμπεριφορά, ανάγοντας το φυσικότερο πράγμα στον κόσμο σε ταμπού. 

Η Εκκλησία, η Παπική και η Ορθόδοξη, έπαιξαν μεγάλο ρόλο στη μη διάδοση και στη μη χρήση των προφυλακτικών. Ειδικά στην Αφρική η Παπική Εκκλησία πρωτοστάτησε στον αγώνα ενάντια στα προφυλακτικά χρησιμοποιώντας τις περισσότερες φορές μη επιστημονικές εκφράσεις, ή διαστρεβλώνοντας κάποιες από αυτές.

Είναι καιρός να πάρουμε στα σοβαρά την ερωτική μας ζωή και το μέλλον μας, για να μη συναντάμε πλέον 15χρονες με κονδυλώματα.

της μμ μόνο
-----------------------------------------------------------------------------
 το αρθρο μπορεί να το βρεί κανείς στο:

Appeal to UN CEDAW: Urge Greek Minister of Justice to stop blocking major gender equality reform – violence against women – family law modernization bills / Έκκληση σε Επιτροπή ΟΗΕ για Εξάλειψη Διακρίσεων κατά Γυναικών: Ζητείστε επιτακτικά από Έλληνα Υπουργό Δικαιοσύνης να ξεμπλοκάρει σημαντικά νομοσχέδια για ουσιαστική ισότητα φύλων - βία κατά γυναικών –εκσυγχρονισμό οικογενειακού δικαίου.1.      Asante
2.      Athens Pride
3.      Διεθνής ΜΚΟ «Γυναίκες Χωρίς Σύνορα»
4.      Δίκτυο Γυναικών Επιχειρηματιών του Κέντρου Εργάνη
5.      Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών
6.      Ελληνική Δράση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα – Πλειάδες
7.      Ελληνική Ομάδα για τα Δικαιώματα των Μειονοτήτων (ΕΟΔΜ)
8.      Ελληνικό Δίκτυο Γυναικών Ευρώπης- ENOW
9.      Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι (ΕΠΣΕ)
10.  Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών
11.  Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων
12.  Ένωση Αθέων (Εν.Α.)
13.  Ένωση Ουμανιστών Ελλάδας (ENOOYME)
14.  Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα – Οργάνωση Γυναικών
15.  Thessaloniki Pride
16.  Θετική Φωνή
17.  Κόσμος χωρίς πολέμους και βία
18.  Καινοτομία & Δράση
19.  Κέντρο Αλληλεγγύης και Αναπτυξιακής Συνεργασίας Ηλείας «Καλλιρρόη Παρρέν»
20.  Κέντρο Έρευνας και Δράσης για την Ειρήνη (ΚΕΔΕ)
21.  Κέντρο Ερευνών Ρίζες ΑΜΚΕ
22.  Κέντρο Στήριξης της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας των Γυναικών – Εργάνη
23.  Κοινωνική και Εκπαιδευτική Δράση - Κέντρο Συμπαράστασης Παιδιών και Οικογένειας
24.  Colour Youth - Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας
25.  Λεσβίες για την Ισότητα
26.  Οικογένειες Ουράνιο Τόξο
27.  Ομοφυλοφιλική και Λεσβιακή Κοινότητα Ελλάδας (ΟΛΚΕ)
28.  Σύλλογος Επιστημόνων Μαιών-ευτών Αθηνών
29.  Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (ΣΕΓΕ)
30.  Συνεργαζόμενες Οργανώσεις και Κοινότητες για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των Ρομά στην Ελλάδα (ΣΟΚΑΔΡΕ)
31.  Τομέας Γυναικών ΠΑΣΟΚ
32.  Φεμινιστική Πρωτοβουλία για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
και 
Μαρία Στρατηγάκη, πρώην Γενική Γραμματέας Ισότητας Φύλων (2009-2012)


Έκκληση σε Επιτροπή ΟΗΕ για Εξάλειψη Διακρίσεων κατά Γυναικών: Ζητείστε επιτακτικά από Έλληνα Υπουργό Δικαιοσύνης να ξεμπλοκάρει σημαντικά νομοσχέδια για ουσιαστική ισότητα φύλων - βία κατά γυναικών –εκσυγχρονισμό οικογενειακού δικαίου. 
26 Φεβρουαρίου 2013
Οι 32 Οργανώσεις[1] που απαριθμούνται πιο πάνω και η πρώην Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων στην Ελλάδα εκφράζουν την ικανοποίησή τους για την κατ’ επανάληψη διαβεβαίωση στις 19 Φεβρουαρίου 2013 από την ελληνική αντιπροσωπεία, και ειδικότερα από τη Γενική Γραμματέα Ισότητας των Φύλων Ζέττα Μακρή και τις συνεργάτριές της, προς την Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη όλων των Μορφών Διακρίσεων κατά των Γυναικών (CEDAW), ότι υποστηρίζουν τα προ πολλού καταρτισθέντα νομοσχέδια για την ουσιαστική ισότητα των φύλων, τη βίας κατά των γυναικών και τον εκσυγχρονισμό των διατάξεων του οικογενειακού δικαίου και αναμένουν από τον Υπουργό Δικαιοσύνης να τα καταθέσει στη Βουλή προς ψήφιση. Οι 33 υπογράφοντες/ουσες απευθύνουν έκκληση στην CEDAW να ζητήσει επιτακτικά από την Ελλάδα να προωθήσει αμέσως τα νομοσχέδια στο Κοινοβούλιο προς ψήφιση, μια κίνηση η οποία θα βελτιώσει σημαντικά την ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των ευάλωτων και μειονοτικών γυναικών στην Ελλάδα.

Ιστορικό

Μιλώντας στις 18 Φεβρουαρίου 2013 ενώπιον της CEDAW ο Εκπρόσωπος του ΕΠΣΕ ανέφερε, μεταξύ άλλων τα εξής: [2]

«Από την άλλη πλευρά το ελληνικό κράτος, όπως άφησε να υπονοηθεί στην απάντηση που έδωσε σε μια σειρά από ερωτήματα, έχει αναθέσει στις Ειδικές Νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές να συντάξουν νέους νόμους για την επίτευξη ουσιαστικής ισότητας των φύλων, καθώς και να προχωρήσουν στην τροποποίηση και στον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και του οικογενειακού δικαίου. Ωστόσο, τα τρία αυτά ιδιαίτερα σημαντικά σχέδια νόμου έχουν ουσιαστικά ξεχαστεί. Η CEDAW πρέπει να ζητήσει επιτακτικά από την Ελλάδα να τα προωθήσει αμέσως στη Βουλή ώστε να ψηφιστούν. Ειδικότερα, δύο σημαντικές αλλαγές που προτείνονται θα επιφέρουν την κατάργηση του νόμου της Σαρία για τους Μουσουλμάνους της Θράκης που συνιστά διάκριση και του περιορισμού του συμφώνου συμβίωσης μόνο για ζευγάρια διαφορετικού φύλου που συνιστά επίσης διάκριση.​​»

Στην απάντηση της Ελλάδας στα θέματα που τέθηκαν από τη CEDAW δηλώθηκαν τα εξής: [3]

«Η Ειδική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για την επεξεργασία σχεδίου νόμου για την ουσιαστική ισότητα των φύλων ... ολοκλήρωσε το έργο της με ένα σχέδιο τελικού κειμένου συμπερασμάτων ... Η Ειδική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για την επεξεργασία σχεδίου νόμου για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών ... πρότεινε ... τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, αναφορικά με τα θέματα της καταπολέμησης της ενδοοικογενειακής βίας, του βιασμού και της σεξουαλικής παρενόχλησης ... Η Ειδική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για την επεξεργασία σχεδίου νόμου για την τροποποίηση διατάξεων του Οικογενειακού Δικαίου ... κατέθεσε νομοσχέδιο και σχετική αιτιολογική έκθεση ... για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Υιοθεσία Παιδιών, την κατάργηση της συγγένειας εξ αγχιστείας ως απαγορευτικού παράγοντα στην τέλεση γάμου, την κατάργηση της δυνατότητας των συζύγων να καθορίζουν (σε ​​ό, τι αφορά τις έννομες σχέσεις τους) το επώνυμο τους με αμοιβαία συμφωνία, τη δυνατότητα επιλογής σύνθετου επωνύμου για το τέκνο σε περίπτωση απουσίας σχετικής συμφωνίας μεταξύ γονέων και την κατάργηση (αντιβαίνει στην αρχή της ισότητας) του κανόνα που ορίζει ότι σε τέτοια περίπτωση το παιδί παίρνει το επώνυμο του πατέρα, τη κατάργηση της Σαρία, τη νομική αναγνώριση της συμβίωσης ομόφυλων ζευγαριών ώστε να μπορούν να συνάπτουν σύμφωνο συμβίωσης, αλλά όχι πολιτικό γάμο.»[1] Μετά την υποβολή του κειμένου στον ΟΗΕ το προσυπέγραψαν επίσης άλλες πέντε οργανώσεις: ACTUP-ΔΡΑΣΕ, Ένωση Ελληνίδων για την Οικογένεια και τη Νεότητα (ΕΝ.Ε.Ο.Ν), Λεσβιακή Ομάδα Αθήνας, Οργανισμός Γυναικών Επιχειρηματιών Επαγγελματιών (ΟΓΕΕ Αθήνας) και  ΑμΚΕ Φαιναρέτη - Κέντρο Ημέρας για τη Φροντίδα της Ψυχικής Υγείας της Γυναίκας στην Ελλάδα.  
[2] «Δήλωση για τη συμμόρφωση της Ελλάδας με τη Σύμβαση για Εξάλειψη των Διακρίσεων κατά των Γυναικών» από Ελληνικό Παρατηρητήριο Συμφωνιών του Ελσίνκι (ΕΠΣΕ) - Ελληνική Ομάδα για τα Δικαιώματα των Μειονοτήτων (ΕΟΔΜ) - Συνεργαζόμενες Οργανώσεις και Κοινότητες για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των Ρομά στην Ελλάδα (ΣΟΚΑΔΡΕ), 18 Φεβρουαρίου 2013 (στα αγγλικά) http://cm.greekhelsinki.gr/index.php?sec=194&cid=3809
 ---...---...---...---...---...---...---
1.      Asante
2.      Atheist Union of Greece (AUG)
3.      Athens Pride
4.      Center of Solidarity and Developmental Cooperation of Ileia “Kallirroi Parren”
5.      Centre for Research and Action on Peace (KEDE)
6.      Center for the Support of Employment and Entrepreneurship of Women – Ergani
7.      Colour Youth - LGBTQ Youth Community of Athens
8.      Coordinated Organizations and Communities for Roma Human Rights in Greece (SOKADRE)
9.      Diktyo: Network of Women Entrepreneurs of Ergani Center
10.  European Network of Women (ENOW) – Greece
11.  Feminist Initiative for the Elimination of Violence against Women
12.  Greek Association of Women Enterpreneurs (SEGE)
13.  Greek Forum of Migrants
14.  Greek Forum of Refugees
15.  Greek Helsinki Monitor (GHM)
16.  Hellenic Midwives Association
17.  Innovation & Action
18.  International NGO “Women Without Frontiers”
19.  Hellenic Action for Human Rights – “Pleiades”
20.  Humanist Union of Greece (ENOOYME-HUG)
21.  Lesbian and Gay Community of Greece (OLKE)
22.  Lesbians for Equality
23.  Minority Rights Group – Greece (MRG-G)
24.  National Chamber Network of Women Entrepreneurs
25.  Party of European Socialists-Women’s Organization
26.  PASOK Women
27.  Positive Voice
28.  Rainbow Families of Greece
29.  Roots Research Center MGO (member of Eurochild network)
30.  Social and Educational Action - Support Center of Children and Family
31.  Thessaloniki Pride
32.  World without Wars and Violence
and 

          Maria Stratigaki, former Secretary General for Gender Equality (2009-2012)Appeal to UN CEDAW: Urge Greek Minister of Justice to stop blocking major gender equality reform – violence against women – family law modernization bills

26 February 2013

The 32 organizations listed above and the former Secretary General for Gender Equality are very pleased with the repeated assurance provided on 19 February 2013 by the Greek state delegation, namely the Secretary General on Gender Equality Zetta Makri and her associates, to the United Nations’ Committee on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) that they support long ago prepared draft legislation on gender equality reform, violence against women and family law modernization and are waiting for the Ministry of Justice’s decision to table them before Parliament for approval. The 33 signatories appeal to CEDAW to urge Greece to promptly table the bills before Parliament for adoption, a move that will greatly improve gender equality and the rights of vulnerable and minority women in Greece.
  
Background

Speaking on 18 February 2013 before CEDAW, the Greek Helsinki Monitor Spokesperson said inter alia:[1]

“On the other hand, as the State implied in its reply to CEDAW’s list of issues, its own Specialized Legislative Commissions have drafted new legal provisions to achieve substantial equality of the sexes, and to amend and modernize legislation on combating violence against women and family law. However these three very important legislative proposals have been effectively forgotten. CEDAW should urge Greece to promptly table them before Parliament for adoption. In particular, two major changes recommended therein would eliminate the discriminatory sharia law for Thrace Muslims and the discriminatory restriction of civil partnerships to different-sex couples only.”

In Greece’s reply to CEDAW’s List of Issues it was stated:[2]

“The Specialized Legislative Committee for the drafting of a new law on substantial equality of the sexes … completed its work with a draft final conclusions document… The Specialized Legislative Committee for the drafting of a new law on combating violence against women … issued … proposals for amendments in the Penal Code and the Code of Criminal Procedure, relative to the matters of combating domestic violence, rape and sexual harassment… The Specialized Legislative Committee for the amendment of the provisions of family law… filed a draft bill and the relative Explanatory Memorandum… on harmonization of the Greek law with the European Convention on the Adoption of Children; the abolition of collateral affinity as a bar for marriage; the abolition of the ability of the spouses to define (as far as their legal relationships are concerned) their surname through mutual agreement; the establishment of the compound surname for the child in the case of lack of relevant agreement between the parents and the abolition of (the contrary to the principle of equality) rule that defines that in such a case the child takes the surname of the father; the abolition of Sharia; the legal recognition of the partnership of homosexual couples through the establishment of their ability to contract civil partnership, but not civil marriage.”


[1] “Statement on Greece’s compliance with the Convention on Elimination of Discrimination against Women” by Greek Helsinki Monitor (GHM)/Minority Rights Group -Greece (MRG-G)/Coordinated Organizations and Communities for Roma Human Rights in Greece (SOKADRE) 18 February 2013 http://cm.greekhelsinki.gr/index.php?sec=194&cid=3809

After presenting the text to the UN also endorsed five other organizations
ACTUP-Hellas,  
Greek Women for Family and Youth (EN.E.O.N),  
Lesbian Group Athens,  
Business and Professional Women Organization (OGEE Athens) and 
Fainareti - Day Centre for the Care of Mental Health of Women in Greece.