Πέμπτη 2 Απριλίου 2015

Θανάσης Γιαννόπουλος νέος πρόεδρος στο ΚΕΕΛΠΝΟ/ ΝΕΟ ΔΣ ΤΟΥ ΚΕΕΛΠΝΟ 02/04/2015 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.22058/11-3-2014 υπουργικής απόφασης (Α.Δ.Α. ΒΙΚ5Θ-ΙΜΕ) με περιεχόμενο τον ορισμό μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ


Έχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις:

α. του άρθρου 20 του ν. 3370/2005 (ΦΕΚ 176/Α) «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις»

β. του άρθρου 26 του ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 123/Α) «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας.

γ. του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,(ΦΕΚ 45/Α΄/9-3-1999), άρθρα 13,14 και 15.

δ. του άρθρου 4 του Π.Δ. 358/1992 (ΦΕΚ 179/Α) «Οργάνωση-Λειτουργία-Αρμοδιότητες του Κέντρου Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων Κ.Ε.Ε.Λ.»

ε. του Π.Δ. 407/1993 (ΦΕΚ 174/Α).

στ. του Π.Δ. 106/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», άρθρο 6, παρ. 2 και 3β (ΦΕΚ 173/Α/2014).

ζ. του Π.Δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 21/Α/27-1-2015).


2. Την υπ’ αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.22058/11-3-2014 υπουργική απόφαση (Α.Δ.Α. ΒΙΚ5Θ-ΙΜΕ) με περιεχόμενο τον ορισμό μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)

3. Το αριθμ. πρωτ. 1854/17-3-2015, οικ.1903/18-3-2015, 1898/ 19-3-2015 έγγραφα του Γραφείου Υπουργού, με τα οποία γίνονται αποδεκτές οι παραιτήσεις της Προέδρου και μελών του Δ.Σ. του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

4. Το αριθμ. πρωτ. 65/27-3-2015 έγγραφο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος σχετικά με την αντικατάσταση των εκπροσώπων στο Δ.Σ. του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε


1. Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.22058/11-3-2014 υπουργική απόφαση (Α.Δ.Α. ΒΙΚ5Θ-ΙΜΕ) με περιεχόμενο τον ορισμό μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) και ορίζουμε ως μέλη τα κατωτέρω πρόσωπα:


α. Γιαννόπουλο Αθανάσιο του Λάμπρου, με Α.Δ.Τ. Χ 986138, Ομότιμο Καθηγητή Χειρουργικής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., ως τακτικό μέλος και Πρόεδρο, 

σε αντικατάσταση της Κουρέα-Κρεμαστινού Τζένης
η οποία παραιτήθηκε, 
με αναπληρωτή τον Βατόπουλο Αλκιβιάδη του Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ. Μ 327439, Καθηγητή Μικροβιολογίας της Ε.Σ.Δ.Υ., 
σε αντικατάσταση του Βογιατζάκη Ευάγγελου, 
ο οποίος παραιτήθηκε.

β. Πανταζή Ευστάθιο του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ. Μ 050359, Δικηγόρο- Κοινωνιολόγο, ως τακτικό μέλος και Αντιπρόεδρο, 

σε αντικατάσταση της Κουσκούνη Ευαγγελίας, 
η οποία παραιτήθηκε.

γ. Πανατοπούλου Ευσταθία του Σωτηρίου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 039131, Μοριακή Ιολόγο, Δ/ντρια Ιολογίας Αντικαρκινικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ», ως τακτικό μέλος
σε αντικατάσταση του Τσακρή Αθανασίου, ο οποίος παραιτήθηκε,

με αναπληρώτρια την Κοντού Μαρία του Ευστρατίου, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 510447, Βιοχημικό MSc, σε αντικατάσταση της Καψιμάλη Βιολέτας η οποία παραιτήθηκε.


δ. Λαγοπάτη Νεφέλη του Παναγιώτη, με Α.Δ.Τ. Χ 016100, Φυσικό MSc Ιατρικής Φυσικής, Ακτινοφυσικής, PhD Βιολογίας-Νανοτεχνολογίας, ως αναπληρωματικό μέλος  

σε αντικατάσταση της Κουλούρη Φωτεινής, 
η οποία παραιτήθηκε.

ε. Κουφάκη Αντώνιο του Μιλτιάδη, με Α.Δ.Τ. Ρ 672382, Προϊστάμενο της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης, ως τακτικό μέλος-εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας, 

σε αντικατάσταση της Ραϊδου Φιλομήλας, η οποία παραιτήθηκε, 

με αναπληρώτρια την Παρασκευοπούλου Παναγιώτα του Νικολάου, με Α.Δ.Τ. ΑΑ 119889, Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικής Εποπτείας Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, 
σε αντικατάσταση του Μηλώνη Θεοχάρη, ο οποίος παραιτήθηκε.


στ. Κουντουρά Δημήτριο του Αναστασίου, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 012872, Ιατρό, Ειδικό Παθολόγο- Ηπατολόγο, ως τακτικό μέλος-εκπρόσωπο της Εκκλησίας της Ελλάδος
σε αντικατάσταση του Μητροπολίτη Καισαριανής, Βύρωνα και Υμηττού, Σεβασμιότατο κ. Δανιήλ,  

με αναπληρωτή του τον Καραϊσκο Δημήτριο του Αντωνίου, με Α.Δ.Τ. 288577013, Ψυχίατρο, 
σε αντικατάσταση του Πανοσολογιώτατου Αρχιμανδρίτη κ. Νικόλαου Λιόλιου.


2. Η θητεία των ανωτέρω οριζομένων μελών λήγει με τη λήξη της θητείας και των υπολοίπων μελών του Συμβουλίου και συγκεκριμένα την 10-3-2017.


3. Κατά τα λοιπά ισχύει η ως άνω τροποποιούμενη απόφαση.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Κοινοποίηση:

1. Γραφείο κ. Υπουργού

2. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού

3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα

4. Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης

Ανθρωπίνων Πόρων και Διοικητικής Υποστήριξης

5. Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων Ν.Π. – Β’

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.