Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2013

Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2013 ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ LGBT ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Θέμα: «Να τερματιστεί ΑΜΕΣΑ η κράτηση του Ιρανού πρόσφυγα αιτούντος άσυλο για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού και να σεβαστεί η Ελλάδα την κοινοτική νομοθεσία & νομολογία για το άσυλο». / Athens, 17 September 2013 JOINT PRESS RELEASE OF GREEK LGBT ORGANIZATIONS Subject: “The Greek LGBT organizations call for the IMMEDIATE termination of the detention of an Iranian refugee seeking asylum on the grounds of sexual orientation and ask Greece to respect EU legislation and case laws on asylum.”


Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2013

ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
LGBT ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝΘέμα: «Να τερματιστεί ΑΜΕΣΑ η κράτηση του Ιρανού πρόσφυγα αιτούντος άσυλο για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού και να σεβαστεί η Ελλάδα την κοινοτική νομοθεσία & νομολογία για το άσυλο».    Σε συνέχεια του κοινού δελτίου τύπου της 2ας Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με την υπόθεση Ιρανού πρόσφυγα αιτούντος άσυλο Β., οι συνυπογράφουσες οργανώσεις, που υποστηρίζουν τα δικαιώματα των λεσβιών, γκέι, αμφιφυλοφιλικών και τρανς ατόμων, με το παρόν δελτίο τύπου αισθανόμαστε την υποχρέωση να ανακοινώσουμε την απόρριψη των «Αντιρρήσεων» του κρατούμενου και ασθενούς αιτούντος, από την Πρόεδρο του 28ου Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, κ. Διονυσία Παληογιάννη, ιδίως δε καθότι το αιτιολογικό της ενέχει και διαστάσεις που αφορούν παραγνώριση νομολογίας του ΕΔΔΑ, το οποίο έχει κρίνει ότι, ανεξάρτητα από την νομική αναγνώριση ή μη της συμβίωσης ατόμων του ίδιου φύλου από ένα κράτος που έχει κυρώσει την ΕΣΔΑ, η ίδια η συμβίωση εμπίπτει στην έννοια της «ιδιωτικής/ οικογενειακής ζωής» που προστατεύει το άρθρο 8 της Σύμβασης.    Όπως δέχεται το δικαστήριο: «Ο αιτών ζητά την άρση της κράτησής του, προβάλλοντας ότι ζητά πολιτικό άσυλο, διότι στην πατρίδα του διώκεται εξαιτίας του σεξουαλικού του προσανατολισμού του και της θρησκείας του (έχει βαπτισθεί χριστιανός), ιδιότητες που αντιμετωπίζονται εκεί ως εγκλήματα, ότι η αίτησή του για χορήγηση ασύλου δεν έχει εξετασθεί κατ’ ουσίαν, διότι δεν είχε τη δυνατότητα να προσέλθει σε προσωπική συνέντευξη, ότι κατέθεσε ήδη την από 7-8-2013 νέα αίτηση να του χορηγηθεί πολιτικό άσυλο, συνεπικουρούμενος από την “lgbt” κοινότητα στην Ελλάδα, αλλά και Έλληνες βουλευτές που ενδιαφέρονται για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο αιτών υποστηρίζει ότι έχει βιοτικούς και κοινωνικούς δεσμούς στην Ελλάδα, μόνιμη διεύθυνση κατοικίας, αφού διατηρεί σοβαρό δεσμό με Έλληνα, με τον οποίον συμβίωνε πριν τη σύλληψή του, ενώ πάσχει από άσθμα που έχει επιδεινωθεί τους τελευταίους δυο μήνες  που βρίσκεται υπό κράτηση στο Α.Τ.. Ότι η παρατεινόμενη κράτηση, υπό συνθήκες υπερπληθυσμού, με έλλειψη επαρκούς αερισμού θέτει τη ζωή του σε κίνδυνο, λόγω του άσθματος και του καπνίσματος των συγκρατουμένων, ενώ η άθλια διατροφή, η έλλειψη προαυλισμού, οι άθλιες συνθήκες υγιεινής και η ανυπαρξία οποιασδήποτε δημιουργικής δραστηριότητας ή εργασίας, χωρίς επαρκή πρόσβαση σε ιατρική και φαρμακευτική υποστήριξη, συνιστούν απάνθρωπη μεταχείριση και αντιβαίνουν στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Προς απόδειξη ο αιτών προσκομίζει τα αναφερόμενα στην κατάσταση σχετικών».    Παρότι πληθώρα Ελλήνων πολιτών, μεταξύ των οποίων ο σύντροφος του κρατούμενου αιτούντος άσυλο, η μητέρα, η αδελφή, οι φίλοι κ.ά. βεβαίωσαν ότι οι δυο νέοι αποτελούν ζευγάρι και κατοικούσαν μαζί έως τη σύλληψη του ενός, αποκαλύπτοντας ενώπιον του Δικαστηρίου τη φύση της σχέσης τους, εξακολούθησε το Δικαστήριο να θεωρεί ότι ο αιτών δεν αποδεικνύει ότι έχει μόνιμη και σταθερή διεύθυνση κατοικίας «και δεν αρκεί για την απόδειξη κατοικίας του η υπεύθυνη δήλωση προσώπου με το οποίο δεν τον συνδέει συγγενική σχέση». Επίσης, τα δικαστήριο εξακολούθησε να θεωρεί ότι το βρογχικό άσθμα, από το οποίο δέχθηκε ότι πάσχει, αφού προσκομίστηκε αντίστοιχη ιατρική βεβαίωση, «δεν συνιστά σοβαρό λόγο υγείας».    Ως προς τις άθλιες, και εντελώς ασυμβίβαστες με την κατάσταση της υγείας του συνθήκες κράτησης σε αστυνομικό κρατητήριο, σύμφωνα με την απόφαση της προέδρου του 28ου Τμήματος «ο αιτών δεν αποδεικνύει ότι οι συγκεκριμένες συνθήκες κράτησής του στο ΑΤ (…) είναι ακατάλληλες, αλλά αρκείται σε επανάληψη παλαιότερων και συνεπώς ανεπίκαιρων διαπιστώσεων, σχετικά με τις συνθήκες κράτησης των αλλοδαπών σε διάφορους χώρους κράτησης, συνεπώς αορίστως προβάλλεται ο εν λόγω ισχυρισμός», παραγνωρίζοντας κυνικά την νομοθετική απαγόρευση να κρατούνται πρόσωπα σε κρατητήρια για περισσότερες από 48 ώρες και την πληθώρα καταδικών της χώρας μας από το Δικαστήριο του Στρασβούργου.     Ο Β. τόνισε ότι δεν είχε καμία παραβατικότητα, ότι είναι επισήμως αιτών διεθνούς προστασίας από το Ιράν, όπου διώκεται από τη θρησκευτική αστυνομία λόγω της ομοφυλοφιλίας του και εισήλθε στην Ελλάδα με τρόπο που προβλέπεται από το Διεθνές Δίκαιο, ότι ανυπαίτια δεν μπόρεσε να εμφανιστεί κατά την ημερομηνία της συνέντευξής του, ότι ήδη έχει ενεργοποιηθεί σχετικά η lgbt κοινότητα στην Ελλάδα σχετικά με την περίπτωσή του, ότι ακόμα και η Βουλή των Ελλήνων είναι ενήμερη (μέσω επίκαιρης ερώτησης βουλευτού) της στάσης των Αρχών σχετικά με την εξέταση του αιτήματος ασύλου του, ότι έχει στέρεους βιοτικούς και κοινωνικούς δεσμούς στην Ελλάδα, αλλά και μόνιμη διεύθυνση κατοικίας.      Επίσης, ότι οι συνθήκες κράτησης στα αστυνομικά κρατητήρια –όπου προβλέπεται ανάλογη εφαρμογή των προβλέψεων του Σωφρονιστικού Κώδικα- κρίνονται μόνιμα ως αντιβαίνουσες στο άρθρο 3 της ΕΣΔΑ, καθότι οι χώροι αυτοί δεν είναι προορισμένοι για μακροχρόνια κράτηση ανθρώπων (έλλειψη προαυλισμού, επαρκούς ηλιασμού και αερισμού, υπερπληθυσμός, συνθήκες υγιεινής κλπ.), αλλά και της κατ’ αρχήν πρόβλεψης της κοινοτικής νομοθεσίας, που επιτάσσει να μην κρατείται κάποιος για μόνο το λόγο ότι έχει ζητήσει άσυλο (κάτι που δήθεν «ενσωματώθηκε» στην Ελληνική έννομη τάξη με «δημιουργικό» τρόπο, δηλαδή με την προσθήκη –σε απόκλιση από την Οδηγία Ε.Ε. και σε κατάφωρη παραβίαση αυτής!- της πρόβλεψης να κρατούνται, πλέον, έως και δώδεκα μήνες οι αιτούντες άσυλο προκειμένου να δουν το αίτημά τους να εξετάζεται, κάτι που δεν συνάδει με τα άρθρα 3, 5.1, 5.4, 8, 13, 14 και 17 της ΕΣΔΑ).     Ιδίως, υποστήριξε ότι η κράτησή του υπό αυτές τις συνθήκες είναι εγκληματική, λόγω της εξαιρετικά ευάλωτης κατάστασης της υγείας του (λόγω του ιατρικά πιστοποιημένου άσθματός του), που δεν συνάδει με τις συνθήκες της κράτησης σε αστυνομικό κρατητήριο, και ότι έχει ήδη επιβαρυνθεί η υγεία του αυτούς τους δύο μήνες που βρίσκεται υπό κράτηση, σε χώρο καπνιζόντων, χωρίς επαρκή αερισμό και ακραίο στρες, χωρίς ιατρική, φαρμακευτική ή ψυχολογική υποστήριξη, με αποτέλεσμα να έχει κάποιες φορές κινδυνέψει η ζωή του από παροξυσμική φάση της νόσου! Σημειώνουμε ότι αυτές οι συνθήκες, σύμφωνα με το το άρθρο 1 της Σύμβασης των Η.Ε. «Κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας ('CAT')», έχει κριθεί ότι συνιστούν «βασανιστήρια».     Εκφράζουμε την έντονη ανησυχία και αποδοκιμασία μας για την παραγνώριση από τα Δικαστήρια των Διεθνών Συμβάσεων και της σχετικής νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), την κατ’ όνομα μόνο ενσωμάτωση της Κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με την κράτηση και σχετικά με την πλειοψηφία των δικαιωμάτων των αιτούντων άσυλο (η οποία θα οδηγήσει τη χώρα μεταξύ άλλων σε infringement procedure ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), την σφοδρή παραβίαση της εγγύησης για προστασία της ζωής και της αξιοπρέπειας του ανθρώπου, όταν ο φορέας των αγαθών αυτών τυγχάνει αλλοδαπός.      Ο Β. προσφεύγει πλέον ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εκπροσωπούμενος από τη Δικηγόρο Ηλέκτρα – Λήδα Κούτρα, σε μιαν υπόθεση που έχει και σαφείς εκφάνσεις lgbt δικαιωμάτων.      Απαιτούμε να τερματιστεί ΑΜΕΣΑ η κράτηση του Ιρανού αιτούντα άσυλο Β, έως την ολοκλήρωση της εξέτασης του αιτήματος ασύλου του και δηλώνουμε την πλήρη στήριξη και αλληλεγγύη μας.
ΟΙ ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΟΥΣΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Ομοφυλοφιλική Λεσβιακή Κοινότητα Ελλάδας (Ο.Λ.Κ.Ε.)
Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.)
Ελληνική Δράση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα – “Πλειάδες”
Colour Youth – Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας
Good As You(th) – Κοινότητα LGBTIQ Νέων Θεσσαλονίκης          
Athens Pride
Thessaloniki Pride
HOMOphonia – Thessaloniki Pride
Lesb. Equal – Λεσβίες για την Ισότητα
Θετική Φωνή
Act Up – Δράσε Hellas
Σύνθεση Ενημέρωση για το HIV/AIDS
Σύμπραξη για το Κοινωνικό Φύλο
Οικογένειες Ουράνιο Τόξο
Proud Press
Queertrans
Λεσβιακή Ομάδα Θεσσαλονίκης (Λ.Ο.Θ.)
lgbt/Κόκκινο.
Λεσβιακή Ομάδα Αθήνας (Λ.Ο.Α.)
........................................................................................

Athens, 17 September 2013JOINT PRESS RELEASE OF GREEK LGBT ORGANIZATIONSSubject: “The Greek LGBT organizations call for the IMMEDIATE termination of the detention of an Iranian refugee seeking asylum on the grounds of sexual orientation and ask Greece to respect EU legislation and case laws on asylum.”Following the joint press release of  September 2 (transgendersupportassociation.files.wordpress.com/2013/09/public-statement-lgbt-ngos-on-iranian-asylum-seeker1.doc) , 2013 on the case of Iranian asylum seeker B., the undersigned organizations that support the rights of lesbian, gay, bisexual and trans people feel obliged to announce that Mr. Dionysia Paliogianni, chair Judge of the 28th Section of the Administrative Court of Athens,  rejected the "objections against detention" filed by the detainee and patient asylum seeker; especially since the reasoning is also based on disregard of the ECtHR’s case law, stating that, regardless of the legal recognition of cohabitation of the same-sex couple, must protect this symbiosis within the notion of “private / family life” under Article 8 of the Convention.The Court ruled that: “The applicant requests the termination of his detention and filed for political asylum in Greece because in his homeland he faces the danger of prosecution due to his sexual orientation and religion (he has already baptized Christian), grounds that are considered as crimes in Iran and that his asylum seeking application was not thoroughly examined by the Authorities because he could not personally attend the interview, that he has already filed for a new application on August 7, 2013 for the same reason, and that he has the support of the Greek LGBT community plus the support of Greek MPs interested in human rights. The applicant claims that he has established living and social bonds in Greece, he has permanent address, is in a serious relationship with a Greek citizen with whom he was sharing the same apartment up to his arrest, plus he has an asthma illness that has worsened in the last two months due to his detention at the Police Station. The prolonged detention in an overcrowded and lacking of adequate ventilation cell, without adequate access to medical and pharmaceutical support, puts his life in danger not only because of his asthma illness, but also because his fellow prisoners are heavy smokers, plus the poor quality of food, lack of outdoors yard, poor sanitation conditions and lack of any creative activity or work, constitute an inhuman treatment contrary to the provisions of the European Convention on Human Rights. The applicant furnished the Court with sound evidence that prove the above.”The Court, despite the fact that a number of Greek citizens, including his partner, his partner’s mother and sister, friends, etc. testified and confirmed the same-sex couple status and that both partners are living under the same roof, revealing the nature of their relationship, ruled that the proof of a permanent address, as witnessed by his partner’s statement, is “not enough considering the fact that there is no family-bond between the partners”. Furthermore, the Court ruled that the applicants state of health is not “considered as a serious health reason”, despite the fact that the judges accepted all medical records that proved the applicants suffering from bronchial asthma.As far as the poor and completely incompatible to the applicant’s the state of health conditions of detention in police station is concerned, Mr. Dionysia Paliogianni ruled that “the applicant’s alleged detention conditions at the Police Station (…) are not enough as evidence, contents to earlier and therefore outdated findings concerning the conditions of detention of foreigners in various detention centres”, and cynically ignores the statutory prohibition to detain persons in Police cells for more than 48 hours and the numerous relative convictions of Greece by the ECtHR.B. alsostressed that he had no criminal record and that he has officially applied for onternational protection upon entry in Greecem after he had fled Iran, where he is to be persecuted by the religious police because of his homosexuality, that he entered Greece in a manner contemplated to the International Law, that he is not responsible for not appearing in front of the authorities at the given time and date (due to lack of translation services, that the Police should have hired in order to inform him), that the LGBT community in Greece is fully updated about his case, and that even the Greek Parliament is informed (through relevant parliamentary questions) about his detention and the attitude of the authorities that examine his application for asylum, that he has created living and social bonds in Greece and has a permanent address of residence.Furthermore, that the detention conditions – applicable under the provisions of the Penal Code – are contrary to Article 3 of the ECHR; since the cells for long-term detention of people are not suitable (overcrowded cells with lack proper outdoor space, ventilation, sanitation etc.), and also that EU Law is not providing any detention grounds for someone who has already applied for asylum (provisions that are supposedly “implementing” EU legislation into the Greek legal system in a “creative” manner,  i.e. by adding – contrary to art.18 of the EU Reception Directive and in a complete violation – a provision that people seeking asylum can be held in detention centres for a period of twelve months before the authorities consider their application. B. claimed that the above are inconsistent with ECHR’s articles 3 , 5.1, 5.4, 8, 13 , 14 and 17.More specifically, he argued that his detention conditions at the police station were harmful because of the extremely fragile state of his health (due his medically certified asthma), and that his health was deteriorating during these two months where he had to share the same cell that had no adequate ventilation with smokers and under extremely stressful conditions, without medical, pharmaceutical or psychological support, and in paroxysmal fits that put his life in danger! We must note here that these conditions constitute “torture”, under Article 1 of the UN Convention “Against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT)”.We express our deep concern and condemnation for the Court’s negligence of the International Conventions and the relevant laws of the European Court of Human Rights (ECtHR), the incomplete transposition of EU legislation about the detention and the majority of rights of people seeking asylum (which should lead to an infringement procedure, according to the European Commission’s rules and regulations), the total breach of warranty to protect the life and dignity, when the bearer of these goods is a non-Greek national.B, represented by his lawyer Electra - Leda Koutra, having exhausted internal remedies, will now directly lodge an application with the European Court of Human Rights, in a case that clearly involves LGBT rights.We demand the IMMEDIATE termination of detention of B., an Iranian asylum seeker, until the Greek authorities thoroughly consider his case, and declare our full support and solidarity.

THE UNDERSIGNED ORGANIZATIONS

Lesbian and Gay Community of Greece ( O.L.K.E. )Greek Transgender Support Association ( G.T.S.A. )Hellenic Action for Human Rights - " Pleiades "

Colour Youth - LGBTQ Youth Community of Athens

Good As You (th) - LGBTIQ Youth Community of Thessaloniki

Athens Pride

Thessaloniki Pride

HOMOphonia - Thessaloniki Pride

Act Up - Δράσε Hellas

Synthesi

Partnership for Social Gender

Positive Voice

Lesbian Group of Thessaloniki ( L.O.TH. )

Rainbow Families Greece

Queertrans

lgbt / Red

Lesbian Group of Athens ( L.O.A. )


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.