Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου 2011

Σχετικά με το άρθρο 46 του Ν.4025/2011 και συναφή ζητήματα«Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση ΕΣΥ"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Ταχ. Δ/νση :Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας :101 87
Πληροφορίες :Λαμπράκου Ε.
Τηλέφωνα :210-5235441/εσ.387
FAX :210-5236027

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 22 - 12 - 2011
Αρ. Πρωτ.:Π3α/Φ.32/ Γ.Π. οικ. 141770
(σχετ: 129274, 134284, 132074, 128605,
120130,104773, 102229, 138434, 138344)

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (Δ/νσεις Κοινωνικής Πρόνοιας)
ΚΟΙΝ: 1. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ
Διεύθυνση Αναπηρίας και Κοινωνικής Εργασίας,
Τμήμα Αναπηρίας Δ/νση: Αγίου Κωνσταντίνου 16 ΤΚ: 102 41
2. ΣΕΥΥΠ Πειραιώς 205 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Σχετικά με το άρθρο 46 του Ν.4025/2011 και συναφή ζητήματα


Σύμφωνα με το αρ.46 του Ν.4025/2011 «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση ΕΣΥ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 228/Α’), «οι δικαιούχοι όλων των επιδομάτων αναπηρίας ……………… εξετάζονται υποχρεωτικά από τηνΥγειονομική Επιτροπή, ως προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος».
Επί της ως άνω διάταξης θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι επίκειται αναμόρφωση του κανονιστικού πλαισίου εφαρμογής των προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ ώστε να προκύπτει διαλειτουργικότητα με το νέο πλαίσιο πιστοποίησης της αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ.

Έως τότε η εφαρμογή των προγραμμάτων θα τελεί σε μεταβατικό στάδιο κατά το οποίο:

1. Αναφορικά με τους ήδη δικαιούχους των προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ
των οποίων και η γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής εξακολουθεί να τελεί σε ισχύ, η διαδικασία και ο χρόνος που αυτοί θα κληθούν να επανεξεταστούν από τα ΚΕΠΑ θα προσδιοριστεί με μεταγενέστερες οδηγίες από την Υπηρεσία μας.
Λόγω του μεγάλου αριθμού των δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων και του ήδη επιφορτισμένου έργου των νεοσύστατων ΚΕΠΑ, η ως άνω διαδικασία εξέτασης των δικαιούχων θα γίνει σταδιακά.
Συνεπώς για τους εν λόγω δικαιούχους η καταβολή του επιδόματος θα συνεχίζεται κανονικά.

2. Δεδομένoυ του προαναφερθέντος μεγάλου αριθμού δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων
ΑμεΑ και του επιφορτισμένου έργου των ΚΕΠΑ, σε περιπτώσεις λήξης της γνωμάτευσης των
δικαιούχων επιδομάτων, η πληρωμή του επιδόματος αναστέλλεται και δεν διακόπτεται,
μέχρι ο ενδιαφερόμενος να προσκομίσει στην υπηρεσία σας τη νέα γνωμάτευση και εφόσον
θα πληρούνται τα απαιτούμενα κριτήρια ένταξης όπως αυτά καθοριστούν από το επικείμενο νέο κανονιστικό πλαίσιο εφαρμογής προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ.
Στις περιπτώσεις αυτές, το επίδομα θα χορηγείται αναδρομικά από την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης γνωμάτευσης του δικαιούχου.
Για την ορθή εφαρμογή της ως άνω διαδικασίας ΑΔΑ: 45Ψ9Θ-ΚΗ2 οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίζουν στην υπηρεσία σας αντίγραφο του αρ.πρωτοκόλλου της κατετεθείσας αίτησής τους για εξέταση από ΚΕΠΑ.

3. Αναφορικά με τους ενδιαφερόμενους προς ένταξη στα προγράμματα οικονομικής
ενίσχυσης ΑμεΑ (νέοι εν δυνάμει δικαιούχοι) για τα οποία μέχρι πρόσφατα δεν
απαιτούνταν ποσοστό αναπηρίας ή γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής, θα παραπέμπονται
υποχρεωτικά στα ΚΕΠΑ και εφόσον προσκομίσουν πιστοποίηση αναπηρίας η οποία θα καλύπτει τις προϋποθέσεις ένταξης στα προγράμματα - όπως αυτές θα καθοριστούν από το επικείμενο κανονιστικό πλαίσιο - θα δικαιούνται αναδρομικά την οικονομική ενίσχυση, από την ημερομηνία αιτήσεώς τους στην υπηρεσία σας.


4. Αναφορικά με τις γνωματεύσεις των ΚΕΠΑ οι οποίες πιστοποιούν ποσοστό αναπηρίας 67%, η μη αναγραφή του όρου και άνω δεν συνιστά κώλυμα για την ένταξη στα προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ και δεν αποτελεί λόγο διακοπής.

5. Επίσης, δεν συνιστά κώλυμα για την ένταξη στα προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης
ΑμεΑ η αναφορά ή μη στις γνωματεύσεις περί ικανότητας άσκησης βιοποριστικού
επαγγέλματος και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται ο όρος «ανίκανος για παν βιοποριστικό επάγγελμα».

6. Αναφορικά με τις γνωματεύσεις των ΚΕΠΑ που πιστοποιούν τη βαριά νοητική υστέρηση να μη συνιστά κώλυμα η μη αναγραφή του δείκτη νοημοσύνης και να αρκεί η πιστοποίηση του ποσοστού αναπηρίας από 67% και άνω.

7. Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναδρομική ισχύ από 1.9.2011.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.


Ο Υφυπουργός Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Μάρκος Μπόλαρης

Εσωτερική Διανομή:
1. Γρ. Υπουργού Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
2. Γρ. Υφυπουργού Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Μπόλαρη
3. Γρ Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας κ. Γ. Κατριβάνου
4. Γρ. Γεν. Δ/ντριας Πρόνοιας
5. Δ/νση Οργάνωσης Ποιότητας Υπηρεσιών και Πληροφορικής
6. Δ/νση Προστασίας ΑΜΕΑ (Α΄)
2
ΑΔΑ: 45Ψ9Θ-ΚΗ2
Α. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΔΗΜΟΙ (Διευθύνσεις Κοινωνικής Πρόνοιας)
1. Δήμος Παλλήνης 17 χλμ. Λ. Μαραθώνος ΤΚ 15 351 ο
2. Δήμος Αγ. Παρασκευής Μεσογείων 448 Α ΤΚ 15 342
3. Δήμος Αιγάλεω Μαρμαρά 26 ΤΚ 12242
4. Δήμος Καλλιθέας Ελ. Βενιζέλου 273 & Σόλωνος ΤΚ: 176 74
5. Δήμος Αθηναίων Λ. Αλεξάνδρας 196 ΤΚ : 115 21
6. Δήμος Πειραιά Ηρ. Πολυτεχνείου 19 ΤΚ: 185 32
7. Δήμος Ελευσίνας Αθηνάς 1 & Ερμού ΤΚ: 19 200
8. Δήμος Μεσολογγίου Ελ. Βενιζέλου 1 ΤΚ: 30 200
9. Δήμος Αλεξανδρούπολης Δήμητρας 19 ΤΚ: 68 100
10. Δήμος Άρτας Κ. Αιτωλού 10 ΤΚ: 47 100
11. Δήμος Βέροιας Μ. Αλεξάνδρο 35 ΤΚ: 59 100
12. Δήμος Βόλου Διοικητήριου ΤΚ: 38 001
13. Δήμος Γρεβενών Διοικητήριο ΤΚ: 51 100
14. Δήμος Άμφισσας Γιδογιάννου 31 ΤΚ: 331 00
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 3 ΑΔΑ: 45Ψ9Θ-ΚΗ2
15. Δήμος Δράμας Διοικητήριο ΤΚ: 66 100
16. Δήμος Ζακύνθου Ελ. Βενιζέλου 1 ΤΚ: 29 100
17. Δήμος Ηγουμενίτσας
18. Δήμος Ηρακλείου Οδός 1770 αρ. 24 ΤΚ: 71 201
19. Δήμος Θεσσαλονίκης Μοναστηρίου 107 – 109 ΤΚ: 54 627
20. Δήμος Ιωαννίνων Πλ. Πύρρου 1 ΤΚ: 45 221
21. Δήμος Καβάλας Κύπρου 10 ΤΚ: 65 403
22. Δήμος Καλαμάτας Διοικητήριο ΤΚ: 24 100
23. Δήμος Καρδίτσας Ν. Πλαστήρα 62 ΤΚ: 43 100 Καρδίτσα
24. Δήμος Καρπενησίου Χαρ. Τρικούπη 26 ΤΚ: 36 100
25. Δήμος Καστοριάς Διοικητήριο πρώην Νομαρχίας
26. Δήμος Κατερίνης
27. Δήμος Κέρκυρας Σαμαρά 13 ΤΚ: 49100
28. Δήμος Κεφαλληνίας Χαροκόπου & Μομφεράτου 30 ΑργοστόλιΤΚ: 281 00
29. Δήμος Κιλκίς Ανδρέα Παπανδρέου 3 ΤΚ: 61 100
30. Δήμος Κοζάνης Δημοκρατίας 27 ΤΚ: 50 100
31. Δήμος Κομοτηνής Φιλικής Εταιρείας και Φιλίππου ΤΚ:69 100
32. Δήμος Κορίνθου Αδειμάντου 22
ΤΚ: 20 100
4 ΑΔΑ: 45Ψ9Θ-ΚΗ2
33. Δήμος ΛαμίαςΑινιανών 2 ΤΚ: 35 100
34. Δήμος Λάρισας Διοικητήριο ΤΚ: 41 110
35. Δήμος Λασιθίου Πολυτεχνείου 1 Άγιος Νικόλαος ΤΚ: 72 100
36. Δήμος Λειβαδιάς Σοφοκλέους 15 ΤΚ: 32 100
37.Δήμος Λέσβου Ίμβρου 2 ΤΚ: 81 100
38. Δήμος Λευκάδας Καραβέλα 14
39. Δήμος Ναυπλίου Μπουμπουλίνας 6 ΤΚ: 21 100
40. Δήμος Ξάνθης Διοικητήριο ΤΚ: 67 100
41. Δήμος ΠατρέωνΚανάρη 44 ΤΚ: 26 222
42. Δήμος Πέλλας Διοικητήριο Έδεσσα ΤΚ: 58200
43. Δήμος Πρεβέζης Περδικάρη 1 ΤΚ: 48100
44. Δήμος Πολυγύρου Διοικητήριο Τκ: 63 100
45. Δήμος Πύργου Μανωλοπούλου 31 ΤΚ: 27 100
46. Δήμος Ρόδου Ερυθρού Σταυρού 12
47. Δήμος Ρεθύμνου Ζαμπελίου 34 Ταχ. Θυρ.178 ΤΚ: 74 100
48. Δήμος Σάμου Διοικητήριο ΤΚ: 83 100
49. Δήμος Σερρών Διοικητήριο –Μεραρχίας 36
5 ΑΔΑ: 45Ψ9Θ-ΚΗ2
50. Δήμος Σπάρτης Διοικητήριο Ν.Α. Λακωνίας 2 χλμ Ε.Ο. Σπάρτης – Γυθείου ΤΚ: 23 100 ο
51. Δήμος Σύρου Πάροδος Σ. Καράγιωργα ΤΚ: 84 100 Ερμούπολη
52. Δήμος Τρικκαίων Β. Τσιτσάνη 31 ΤΚ: 42 100
53. Δήμος Τρίπολης Ελ. Βενιζέλου 34 ΤΚ: 221 00
54. Δήμος Φλώρινας Διοικητήριο ΤΚ: 53 100
55. Δήμος Χαλκιδέων Xαϊνά 95 ΤΚ: 34 100
56. Δήμος Χανίων Ηρώων Πολυτεχνείου 11 ΤΚ: 73 133
57. Δήμος Χίου Λιβανού 25
6 ΑΔΑ: 45Ψ9Θ-ΚΗ2

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.