Δευτέρα 31 Μαρτίου 2014

Baby Bonds Parenting, attachment and a secure base for children

3735_baby_bonds_doclead
Publishers The Stationery Office
Document authors Moulin Sophie, Waldfogel Jane, Washbrok Elisabeth
Zones UK
Type Report / Study / Data
Date of publication 2014
Document main thematic Child Protection/ Related Topic
Total pages 42
Documents :
This important new report uses a literature review to identify clearly the fundamental role of the parent not only as the first teacher but as the first caregiver and provider of love and security. This bond is known as attachment
It is the quality of this attachment that supports the child’s social and emotional development which in turn relates to both their cognitive development and ultimately their life chances. 
There is increasing recognition of the importance of fostering resilience or character “grit”, this report traces the roots of these characteristics to secure attachment in early childhood.

However, the report identifies that as many as 40 per cent of children lack secure bonds, and there is particular concern for the 15 per cent who actively resist their parent
Recent improvements in parental leave are welcome, however, as the report recommends, more support for good parenting and attachment by health visitors and children’s centres would be needed, with evidence-based interventions for those identified as higher risk.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.