Δευτέρα 5 Αυγούστου 2013

ΝΕΟ ΔΣ ΤΟΥ ΚΕΕΛΠΝΟ/ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ ́αριθ. ΔΥ1δ/ 147636/9-12-2010 απόφασης με περιεχόμενο το διορισμό μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.).-Η θητεία των ανωτέρω οριζόμενων μελών λήγει μαζί με την θητεία των άλλων μελών του Συμβουλίου και συγκεκριμένα στις 12-12-2013.Βρήκαμε στο Διαύγεια του Υπουργείου Υγείας, την παρακάτω ανάρτηση.

Ένα είναι σίγουρο, 

Η απόφαση Γεωργιάδη για επαναφορά της ΥΓ39Α είναι καταλυτική για τη Δημόσια Υγεία. 
Φυσικά οι Αλλαγές στο Δ.Σ. του Οργανισμού (ΚΕΕΛΠΝΟ) δεν είναι και οι καλύτερες δυνατές, αναλογικά με τις ανάγκες του Οργανιμσού και το Δημοσιοποιημένο Οργανόγραμμά του!

Με μιά πρώτη ματιά 
παρατηρεί κανείς

1) μιά Στρατιωτικού τύπου μεταστροφή του Οργανισμού, με αναβάθμιση του γνωστού Ορθοπεδικού, Κυνηγού ασθενών από την εποχή του Σ.Ο.Τ.Υ. το 2005 μέχρι και μεταναστών με τη ΘΕΤΙΣ του ΕΚΕΠΥ το 2013, κυρίου Ευσταθίου.

2) Φυσικά στη Θέση της ΜΚΟ είναι η Εκκλησία της Ελλάδας, με το γνωστό!! εκπρόσωπο.
Παρατηρούμε ακόμα ότι δεν υπάρχουν:

Α) ούτε ένας Δερματολόγος Αφροδισιολόγος, λές και το AIDS όπως και τα ΣΜΝ δεν αφορούν τους Δερματολόγους ...

Β) ούτε ένας Κοινωνικός Επιστήμονας ή Ανθρωπολόγος Υγείας.. 

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι με τη λήξη της θητείας του Δ.Σ. θα διρθωθούν και τα παρατράγουδα και αναφερόμαστε σε παρατράγουδα διότι με αυτή τη σύνθεση, ελπίζουμε ΜΟΝΟ στις δημοκρατικές ευαισθησίες ορισμένων και τους ζητάμε να μη κάνουν διακοπές ώσε στις ψηφοφορίες σε κρίσιμα για τη Δημόσια Υγεία θέματα να είναι παρόντες.

καλή ανάγνωση:
σε περίπτωση που για "κάποιο" λόγο δεν τη Βρίσκει στο Διαδίκτυο κανείς.. 
ακολουθεί το κείμενο.
..........................................................................
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
& ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 16 / 7 / 2013
Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/οικ. 68383
Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 19
Ταχ. Κώδικας : 101 87
Πληροφορίες : Α. Σπυριδάκου
Τηλέφωνο : 213 216 1814
Fax : 210-8821333
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ ́αριθ. ΔΥ1δ/ 147636/9-12-2010 απόφασης με περιεχόμενο το διορισμό μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.).
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις
α) του άρθρου 20 του Ν. 3370/2005 (ΦΕΚ 176 Α ́) «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις».
β) του άρθρου 26 του Ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 123 Α’) «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας».
γ) των άρθρων 13, 14 και 15 του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α’) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
δ) του άρθρου 4 του Π.Δ. 358/1992 (ΦΕΚ 179 Α’) «Οργάνωση–Λειτουργία Αρμοδιότητες του Κέντρου Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων Κ.Ε.Ε.Λ.)»
ε) του Π. Δ/τος 407/93 (ΦΕΚ 174τ.Α ́ /5-10-1993).
2. Την αριθ. ΔΥ1δ/ 147636/9-12-2010 (ΦΕΚ 398/ΥΟΔΔ/31.12.2010) απόφαση με περιεχόμενο το διορισμό μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. ΔΥ1δ/ 24840/1.3.2011 (ΦΕΚ 53/ΥΟΔΔ/3.3.2011) και ΔΥ1δ/οικ.104402/13/11/2012 Αποφάσεις.
3.Τις από 21.5.2012 και 4.7.2013 αιτήσεις παραίτησης των Μαλλιώρη Μινέρβα– Μελπομένης και Γαργαλιάνου-Κακολύρη Παναγιώτη.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Α. 
Τροποποιούμε την υπ ́ αριθ. ΔΥ1δ/ 147636/9-12-2010 απόφαση 
αντικαθιστώντας από το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) τους
Σταυροπούλου Αικατερίνη, 
Γιαμαρέλλου Ελένη, 
Λαζανά Μάριο, 
Μαλλιώρη Μινέρβα–Μελπομένη, 
Γαργαλιάνου-Κακολύρη Παναγιώτη και 
Συριοπούλου Βασιλική, 
με αποτέλεσμα η σύνθεσή του να διαμορφώνεται ως εξής :
1) Κουρέα–Κρεμαστινού Τζένη, Καθηγήτρια Δημόσιας και Διοικητικής Υγιεινής Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας,
με αναπληρωτή 
τον Χατζηχριστοδούλου Χρήστο, Αναπληρωτή Καθηγητή Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
2) Ευσταθίου Παναγιώτης, Ορθοπεδικός Χειρουργός Ιατρός, Διοικητής του Ε.Κ.Ε.Π.Υ., 
με αναπληρώτρια 
την Μανωλίδου Ζαχαρούλα, Νοσηλεύτρια ΠΕ MSc, Γενική Συντονίστρια ΕΚΕΠΥ.
3) Τσακρής Αθανάσιος, Καθηγητής Μικροβιολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, 
με αναπληρώτρια 
την Μαργαρίτη Γεωργία, Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς «Άγιοι Ανάργυροι».
4) Κουσκούνη Ευαγγελία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μικροβιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών – Αρεταίειο Νοσοκομείο, 
με αναπληρώτρια 
την Κουρκούλη Καπέτα Ραχήλ, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών.
5) Χατζηγεωργίου Δημήτριος, Σμήναρχος Λοιμωξιολόγος Υποδιευθυντής 251 ΓΝΑ 
με αναπληρωτή 
τον Γερολυμάτο Κωνσταντίνο, Ιατρό Παθολόγο.
6) Θεοδωρίδου Αλεξάνδρα – Μαρία, Καθηγήτρια Παιδιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών – «Αγία Σοφία», 
με αναπληρώτρια 
την Κουλούρη Φωτεινή, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας Υπουργείου Υγείας.
7) Ραϊδου Φιλομήλα, Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης και Τεχνικών Υποδομών του Υπουργείου Υγείας ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας 
με αναπληρωτή 
ον Μηλώνη Θεοχάρη, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οργάνωσης, Απλούστευσης Διαδικασιών και Πληροφορικής του Υπουργείου Υγείας.
8) Μητροπολίτης Καισαριανής, Βύρωνα και Υμηττού, Σεβασμιότατος κκ. Δανιήλ, Εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Ελλάδος
με αναπληρωτή 
τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη κ. Νικόλαο Λιόλιο, Κληρικό στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών.
9) Πίνης Σταμάτιος του Ιωάννη, Διευθυντής Χειρουργικής στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ», Εκπρόσωπος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (Π.Ι.Σ.)
με αναπληρωτή 
τον Μηλιώτη Στυλιανό του Χριστοφόρου, Διευθυντή Αγγειοχειρουργικής στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Η ΕΛΠΙΣ», ομοίως.
Β. 
Πρόεδρο του Συμβουλίου ορίζουμε την Κουρέα–Κρεμαστινού Τζένη και 
Αντιπρόεδρο τον Ευσταθίου Παναγιώτη.
Γ. 
Η θητεία των ανωτέρω οριζόμενων μελών λήγει μαζί με την θητεία των άλλων μελών του Συμβουλίου και συγκεκριμένα στις 12-12-2013.
Δ
Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη απόφαση, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Κοινοποίηση:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο κκ Υφυπουργών
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
4. Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Τεχνικών Υποδομών
5. Διεύθυνση Οργάνωσης, Απλούστευσης Διαδικασιών και Πληροφορικής
6. Δ/νση Προσωπικού-Τμήμα Δ’ (4

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.