Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2012

Detention Guidelines Guidelines on the Applicable Criteria and Standards relating to the Detention of Asylum-Seekers and Alternatives to Detention / Κατευθυντήριες Οδηγίες της Υ.Α. σχετικά με την Κράτηση των Αιτούντων Άσυλο και τα Εναλλακτικά της Κράτησης Μέτρα (2012)UN High Commissioner for Refugees


Guidelines on the Applicable Criteria and Standards relating to the Detention of Asylum-Seekers and Alternatives to Detention

2012 available at: 
http://www.unhcr.org/refworld/doci/503489533b8.html 
[accessed 30 October 2012]

These Guidelines replace the UNHCR's Revised Guidelines on Applicable Criteria and Standards relating to the Detention of Asylum-Seekers (1999)

Στις παρακάτω συνδέσεις θα βρείτε, προς ενημέρωσή σας, στην αγγλική γλώσσα, τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες σχετικά με τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις (standards) που αφορούν στην Κράτηση των Αιτούντων Άσυλο και  στα Εναλλακτικά της Κράτησης Μέτρα (2012).
Οι Οδηγίες αυτές αντικαθιστούν τις προηγούμενες που εκδόθηκαν το 1999.

Λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες εξελίξεις στο διεθνές δίκαιο, οι νέες Οδηγίες επιδιώκουν να κατευθύνουν:

-       τις κυβερνήσεις, στην εκπόνηση και την εφαρμογή των πολιτικών ασύλου και μετανάστευσης, οι οποίες περιλαμβάνουν το στοιχείο της κράτησης
-       τους φορείς λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων των δικαστών, στην αξιολόγησή τους για την αναγκαιότητα της κράτησης σε κάθε εξατομικευμένη περίπτωση.

Η κράτηση των αιτούντων άσυλο αποτελεί μια ιδιαίτερη πρόκληση για την Ύπατη Αρμοστεία. 

 
Έρευνες υποδεικνύουν πως ακόμη και οι πλέον αυστηρές πολιτικές κράτησης δεν αποτρέπουν την παράτυπη μετανάστευση.  

Επιπλέον, οι συχνά δυσμενείς σωματικές και ψυχολογικές επιπτώσεις της κράτησης είναι καλά τεκμηριωμένες.

Συνεπώς, ενώ η κράτηση μπορεί να είναι αναπόφευκτο χαρακτηριστικό  των συστημάτων ασύλου/μετανάστευσης, θα πρέπει κατ' αρχήν να αποφεύγεται και να εφαρμόζεται μόνον όταν κριθεί πως είναι μέτρο αναγκαίο, εύλογο και σε αναλογία με τον σκοπό που επιδιώκεται στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Είναι σημαντικό να αξιολογείται η δυνατότητα λήψης μέτρων λιγότερο αυστηρών ή παρεμβατικών (δηλ. εναλλακτικών της κράτησης) και κατάλληλων για την εξατομικευμένη περίπτωση.

Ένας από τους τομείς που οι πρακτικές των Κρατών και το έργο της Ύπατης Αρμοστείας έχουν αναπτυχθεί κατά τα τελευταία χρόνια αφορά στα εναλλακτικά μέτρα της κράτησης.


Υπάρχουν διάφοροι εναλλακτικοί τρόποι αντιμετώπισης της παράτυπης μετανάστευσης - εκτός της κράτησης - οι οποίοι λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις ανησυχίες των κυβερνήσεων για την παράτυπη μετανάστευση και την κατάχρηση του συστήματος ασύλου, σεβόμενοι όμως παράλληλα τις ειδικές
συνθήκες και τα δικαιώματα των αιτούντων άσυλο.

Επιπρόσθετα, παραπέμπουμε στα Συνοπτικά Συμπεράσματα σχετικά με


Εναλλακτικά της Κράτησης Μέτρα που συντάχθηκαν μετά από συνάντηση εμπειρογνωμόνων κατά το έτος 2011 
(έκδοση της Υ.Α. στο πλαίσιο επετειακού εορτασμού των διεθνών Συμβάσεων του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων και του 1961 για την Ανιθαγένεια) 
διαθέσιμα στο σύνδεσμο:
http://www.unhcr.org/4fe31cff9.html.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κράτηση των αιτούντων άσυλο μπορείτε επίσης να βρείτε στην ιστοσελίδα:

http://www.unhcr.org/refworld/detention.html.

Οι Κατευθυντήριες Οδηγίες είναι διαθέσιμες και στο σύνδεσμο:

http://www.unhcr.org/refworld/docid/503489533b8.html.

πηγή:
Τομέας Προστασίας
Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Γραφείο Ελλάδας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.