Τετάρτη 2 Μαΐου 2012

UNHCR expresses reservations on the operation of new detention centres for irregular migrants
 
No. 08/12
UNHCR expresses reservations on the operation of new detention centres for irregular migrants
ATHENS, 1 May 2012 – 
A UNHCR delegation visited this morning the new detention centre for migrants in Amydaleza (northwest of Athens), in the framework of regular visits to facilities used for the administrative detention of migrants throughout Greece. 
At the time of the visit, there were 56 persons detained in one cluster of containers that was operational.
Although the delegation found that material detention conditions are better in comparison with other migrant detention facilities in the country, UNHCR would like to express reservations as to the operation and effectiveness of the recently announced detention centres.

What remains critical for UNHCR is the procedure, criteria and conditions of police operations leading to mass arrests of undocumented aliens, with a view to transfer them to Amygdaleza detention centre, as well as to other centres that are to be created in the future. 

This concern is aggravated by the fact that access to the asylum procedure at the Attica Aliens Directorate (Petrou Ralli), as well as at other police directorates around the country, remains today significantly limited. 

Therefore, among those arrested with a view to be removed from the country, there may be persons in need of international protection, who, nevertheless, were unable to submit their asylum claim.

According to the current legislation, administrative detention of undocumented aliens is allowed only for a limited period of time and only ahead of their removal from the country. 

In case their removal is not possible (due to legal or practical reasons), the effectiveness of the detention measure is doubtful.  

END

For further information, please contact:
Ketty Kehayioylou, Public Information Officer, email: kehayioy@unhcr.org  
Stella Nanou, Public Information Associate, email: nanou@unhcr.org
Website:  www.unhcr.org (English), www.unhcr.gr (Greek)

Follow us:  
----------------------------------------------------------------------------------
 in Greek / στα Ελληνικά
----------------------------------------------------------------------------------
Επιφυλάξεις της Ύπατης Αρμοστείας για τη λειτουργία των νέων κέντρων κράτησης αλλοδαπών
 ΑΘΗΝΑ, 1 Μαΐου 2012 - 
Εκπρόσωποι του Γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Υ.Α.) επισκέφτηκαν σήμερα το πρωί τις εγκαταστάσεις του νέου κέντρου κράτησης αλλοδαπών στην Αμυγδαλέζα Αττικής, στο πλαίσιο των τακτικών τους επισκέψεων σε όλα τα κέντρα διοικητικής κράτησης αλλοδαπών της χώρας. 
Τη στιγμή της επίσκεψης, λειτουργούσε μία πτέρυγα των εγκαταστάσεων στην οποία κρατούνταν  56 αλλοδαποί.
Παρότι διαπιστώθηκε ότι οι υλικές συνθήκες κράτησης είναι καλύτερες σε σχέση με εκείνες που έχουν παρατηρηθεί σε άλλους χώρους διοικητικής κράτησης αλλοδαπών ανά την επικράτεια, η Υ.Α. εκφράζει γενικότερα επιφυλάξεις σχετικά με τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα των νέων κέντρων κράτησης που εξαγγέλθηκαν πρόσφατα.
Κρίσιμο ζήτημα για την Υ.Α. παραμένει η διαδικασία, τα κριτήρια και οι όροι υπό τους οποίους πραγματοποιούνται οι αστυνομικές επιχειρήσεις μαζικών συλλήψεων αλλοδαπών χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα και μεταφοράς τους στο κέντρο κράτησης της Αμυγδαλέζας και, μελλοντικά, σε άλλα κέντρα που θα δημιουργηθούν. 
Η ανησυχία αυτή επιτείνεται από το γεγονός ότι παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη η δυνατότητα πρόσβασης στη διαδικασία ασύλου στη Δ/νση Αλλοδαπών Αττικής (Πέτρου Ράλλη), καθώς και σε άλλες αστυνομικές διευθύνσεις της επικράτειας. 
Υπάρχει επομένως κίνδυνος, ανάμεσα στους συλληφθέντες με σκοπό την απομάκρυνσή τους από τη χώρα, να περιλαμβάνονται και άτομα που έχουν ανάγκη διεθνούς προστασίας, τα οποία όμως δεν κατάφεραν να υποβάλουν το αίτημά τους για άσυλο. 
Υπενθυμίζεται επίσης ότι, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, η διοικητική κράτηση αλλοδαπών χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα είναι επιτρεπτή για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μόνο ενόψει της απομάκρυνσής τους στη χώρα καταγωγής ή προέλευσης. 
Σε περίπτωση που η απομάκρυνσή τους είναι ανέφικτη (για λόγους νομικούς ή πρακτικούς), η αποτελεσματικότητα του μέτρου της κράτησης εγείρει σοβαρά ερωτηματικά.

ΤΕΛΟΣ
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με:
Καίτη Κεχαγιόγλου, Υπεύθυνη Τομέα Ενημέρωσης, e-mail: kehayioy@unhcr.org  
Στέλλα Νάνου, Βοηθό Τομέα Ενημέρωσης,  email: nanou@unhcr.org
Ιστοσελίδες: www.unhcr.gr (Ελληνικά) /  www.unhcr.org (Αγγλικά)
Ακολουθήστε μας:

Facebook,     www.facebook.com/UNHCRGREECE