Κυριακή 30 Μαΐου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
E-HEALTH, ΑΜΚΑ, ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΜΕ HIV/AIDS ΚΑΙ ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ!

Πρόσφατα η υπουργός Υγείας Κα Μ. Ξενογιανακοπούλου απέστειλε στα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας εγκύκλιο (39372/31-3-10) με στόχο την προσπάθεια υλοποίησης μιας «αποτελεσματικής» διαδικασίας διαχείρισης των φαρμάκων και γνώμονα τον πανικό του ΔΝΤ, ξεχνώντας την υποχρέωση τήρησης του ιατρικού απορρήτου!

Η έννοια του ιατρικού απορρήτου αποτελεί ύβρη για την Ελλάδα γενικώς, αφού στη συνταγογράφηση δηλώνεται υποχρεωτικά το νόσημα, διευθύνσεις, ονόματα κλπ.

Το μόνο νόσημα που έγινε προσπάθεια τήρησης του απορρήτου λόγω κυρίως του έντονου στιγματισμού, ήταν έως τώρα η HIV λοίμωξη.

Από 12/4/2010 όμως ανάμεσα σε αυτά που εντέλλονται να ακολουθήσουν τα νοσοκομεία περιλαμβάνονται και τα κάτωθι:

Στην παράγραφο 7 της εγκυκλίου καλούνται όλοι οι με κάθε τρόπο εργαζόμενοι γιατροί του ΕΣΥ να αναγράφουν στο συνταγολόγιο όλων των με κάθε τρόπο ασφαλισμένων κοινωνικής ασφάλισης τον ΑΜΚΑ του γιατρού και τον ΑΜΚΑ του ασφαλισμένου στην ανάλογη θέση.

Ο τρόπος αναζήτησης του ΑΜΚΑ μέσω του http://www.amka.gr/AMKAGR/
(με απλή περιδιάβαση στο διαδικτυακό τόπο) παραβιάζει την έννοια του απορρήτου αφού είναι πολύ εύκολη η αναζήτηση του αντίστοιχου αριθμού ΑΜΚΑ με την κατάλληλη εισαγωγή στοιχείων.

Στο πλαίσιο διαχείρισης του απορρήτου των οροθετικών (HIV+) ασθενών τηρήθηκε έως τώρα ένας μοναδικός τρόπος συνταγογράφησης των φαρμάκων τους μέσω κωδικού του ΚΕΕΛΠΝΟ έτσι ώστε έως τώρα, τα ταμεία τους, δεν γνωρίζουν την ταυτότητά τους που βέβαια γίνεται πολλάκις γνωστή σε πολλά άλλα επίπεδα, όπως:
η τήρηση αρχείων τους στην πρόνοια για την παροχή επιδόματος,
η αναγραφή του νοσήματος στις συνταγές τους προκειμένου να δικαιούνται μηδενικής ή 10% συμμετοχής στα παρεχόμενα φάρμακα, κλπ

Εάν τώρα δεν εξαιρεθούν από το υιοθετούμενο σύστημα συνταγογράφησης το οποίο δεν εξασφαλίζει σε κανέναν το απόρρητο, αφού πλέον και ηλεκτρονικά είναι διαθέσιμα τα στοιχεία των ασθενών, θα είναι πολύ εύκολη η ταυτοποίησή τους.

Αν παραβιαστεί έτσι το ιατρικό απόρρητο, τινάζεται κυριολεκτικά στον αέρα το Σύστημα Δημόσιας Υγείας της Χώρας.

Βασική αρχή της προστασίας της δημόσιας υγείας είναι η εμπιστευτική σχέση ασθενή-ιατρού, ιδίως σε εξαιρετικά ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως είναι η HIV οροθετικότητα.
Η εμπιστοσύνη αυτή διασφαλίζει ότι το οροθετικό άτομο θα αναζητήσει σε καθεστώς απόλυτης εχεμύθειας τις Υπηρεσίες Υγείας.

Αν το ιατρικό απόρρητο και αυτών των ατόμων (γιατί των υπολοίπων δεν ισχύει.) παραβιαστεί, θα χαθεί η εμπιστοσύνη των οροθετικών ατόμων προς το Σύστημα Υπηρεσιών Υγείας.

Έχουμε ήδη παρατηρήσει το φαινόμενο να αποφεύγουν άτομα να αναζητούν ιατρικές υπηρεσίες από το φόβο μήπως τα δεδομένα τους διαρρεύσουν εκτός των Υπηρεσιών ενώ αρκετοί δεν υποβάλλουν για τον ίδιο λόγο αίτημα για το επίδομα.

Αυτό μπορεί να έχει τις εξής επιπτώσεις:
• Αύξηση της νοσηρότητας και θνησιμότητας των οροθετικών ατόμων αλλά και την ανάπτυξη ευκαιριακών λοιμώξεων (π.χ. φυματίωση κλπ,), που σημαίνει τη διακινδύνευση της υγείας ή και της ζωής εκατοντάδων χιλιάδων συμπολιτών μας.
• Η ποινική συμπεριφορά, ιδίως HIV οροθετικών ατόμων που απασχολεί διεθνώς την επικαιρότητα, να μεταβληθεί.

Και εδώ και τώρα, παρά την κυρίαρχη ανάγκη εξοικονόμησης πόρων, πρέπει να ισχύει πάντα, σύμφωνα με το νόμο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, η προστασία των δικαιωμάτων του υποκειμένου της επεξεργασίας.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους, και μέχρι τη δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου όπου η ταυτοποίηση δεν θα είναι δυνατή με τη σχετική πρόβλεψη διαφορετικών επιπέδων πρόσβασης στα πεδία πληροφορίας με τη χρήση ειδικών κωδικών.

Απαιτούμε την εξαίρεση των οροθετικών ασθενών από το σύστημα συνταγογράφησης με τη χρήση του ΑΜΚΑ.

Προτείνουμε, όπως έως τώρα, ο έλεγχος της ασφαλιστικής ενημερότητας γίνεται μέσω των Μονάδων Λοιμώξεων, εκεί να τηρείται και ο ΑΜΚΑ των οροθετικών ασθενών, ενώ η συνταγογράφηση αντιρετροϊκών φαρμάκων μπορεί να συνεχίσει ως έχει με τη χρήση του κωδικού ΚΕΕΛΠΝΟ
(ο ειδικός κωδικός που δίδεται στον /στην ασθενή με τη δήλωσή του στο ΚΕΕΛΠΝΟ).

Η κινητοποίηση όλων μας για να διατηρηθεί το απόρρητο των οροθετικών ασθενών είναι αναγκαία προκειμένου να προστατευθούν οι ίδιοι, αλλά και στα πλαίσια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης να διαμορφωθούν συνθήκες τήρησης απορρήτου όλων των πολιτών.

Ευελπιστούμε και περιμένουμε την άμεση αντίδραση
της ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ,
ΤΩΝ ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ..
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΠΟΛΙΤΗ...

Δεν υπάρχουν σχόλια: