Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2019

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση – PHILOS 2»,

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος. 

2. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να ολοκληρωθούν άμεσα οι διαδικασίες πρόσληψης του προσωπικού για την υγειονομική κάλυψη των χώρων όπου διαβιούν μετανάστες και πρόσφυγες, λόγω προσωρινής απουσίας των οργάνων διοίκησης του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) με βάση την αρχή της συνέχειας της δημόσιας διοίκησης και δεδομένου ότι ο ΕΟΔΥ στερείται Δ.Σ.

3. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να καταβληθούν οι προβλεπόμενες αποδοχές στους υπαλλήλους του ΕΟΔΥ και στους υπαλλήλους του προγράμματος «PHILOS 2 - Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση», αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση του οποίου είναι ο ΕΟΔΥ. 

4. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε: 

Άρθρο πρώτο 
Αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών προστασίας της δημόσιας υγείας Μέχρι τη συγκρότηση του Δ.Σ. του ΕΟΔΥ, ανατίθεται στον Υπουργό Υγείας η αρμοδιότητα με σχετική του απόφαση: 

α) Να εξουσιοδοτεί το αρμόδιο τμήμα ή τα συναρμόδια τμήματα του παραπάνω φορέα, προκειμένου να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την άμεση πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού για την προστασία της δημόσιας υγείας και την παροχή υγειονομικής και ψυχοκοινωνικής φροντίδας του ευάλωτου πληθυσμού: 
αα) στα κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών (ΚΦΠΜ) και στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) όλης της Επικράτειας, καθώς και 
αβ) στις δομές του Δημοσίου Συστήματος Υγείας, σύμφωνα με τα οριστικά αποτελέσματα της με αριθ. πρωτ. 3670/21-9-2018 Προκήρυξης του ΕΟΔΥ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση – PHILOS 2», 

β) Να εξουσιοδοτεί το αρμόδιο τμήμα ή τα συναρμόδια τμήματα του παραπάνω φορέα, προκειμένου να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την καταβολή των προβλεπόμενων αποδοχών στους υπαλλήλους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας που παρέχουν τις υπηρεσίες τους, συμπεριλαμβανομένης της μισθοδοσίας τους, της παρακράτησης φόρου μισθωτών υπηρεσιών και της πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών, κατ’ εξαίρεση των διαδικασιών που ορίζει ο ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

γ) Ο Υπουργός Υγείας ορίζεται διατάκτης για την εφαρμογή της παρούσας. 

δ) Η παρούσα κατισχύει κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης. 

Άρθρο δεύτερο 
Έναρξη ισχύος. Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2019 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 

Ο Πρωθυπουργός 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ 

Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ, ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.