Δευτέρα 4 Απριλίου 2016

PRESS BRIEFING NOTE / UNHCR urges immediate safeguards to be in place before any returns begin under EU-Turkey deal. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ / Η Υ.Α. καλεί για την άμεση διασφάλιση εγγυήσεων πριν ξεκινήσουν οι επιστροφές στο πλαίσιο της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας.


 
BRIEFER: Melissa Fleming, UNHCR Spokesperson

1.    UNHCR urges immediate safeguards to be in place before any returns begin under EU-Turkey deal

This is a summary of what was said by the UNHCR spokesperson at today’s Palais des Nations press briefing in Geneva. Further information can be found on the UNHCR websites, www.unhcr.org and www.unhcr.gr, which should also be checked for regular media updates on non-briefing days.

1.    UNHCR urges immediate safeguards to be in place before any returns begin under EU-Turkey deal
UNHCR is today urging parties to the recent EU-Turkey agreement on refugees and migrants to ensure all safeguards are in place before any returns begin. This is in light of continued serious gaps in both countries.
UNHCR does not object to returns of people without protection needs and who have not asked for asylum, providing that human rights are adhered to.
Across Greece, which has been compelled to host people because of closed borders elsewhere in Europe, numerous aspects of the systems for receiving and dealing with people who may need international protection are still either not working or absent. There are currently around 51,000 refugees and migrants in the country, 5000 on the islands and 46,000 on the mainland. Recent arrivals spiked on 29th March at 766 after several days of arrivals averaging about 300 people a day.
On Lesvos, conditions have been deteriorating at the Moria "hotspot" facility, which since 20 March has been used to detain people pending a decision on deportation. There are now some 2,300 people there. This is above its stated capacity of 2,000. People are sleeping in the open, and food supply is insufficient. Anxiety and frustration is widespread. Making matters worse, many families have become separated, with family members now scattered across Greece  and presenting an additional worry should returns begin.
On Samos, at the Vathy hotspot, reception conditions have also been worsening. Sanitation is poor, there is little help available for persons with special needs, and food distributions are chaotic. There are currently up to 1,700 people staying at the Vial hotspot on Chios, which has a maximum capacity of 1,100. We are very worried about the situation there. Rioting last night left three people with stab injuries
In line with its global policy on promoting alternatives to detention, UNHCR has had to suspend services at all closed facilities, with the exception of protection monitoring and providing information on asylum procedures.

Stranded groups await relocation on the mainland

On the mainland, where people who arrived before 20 March are staying, the situation is equally difficult. Refugees and migrants are spread across some 30 sites, many awaiting the chance of relocation. Conditions at the port of Piraeus and around Eidomeni near the border with former Yugoslav Republic of Macedonia are dismal.
The risk of panic and injury in these sites and others is real in the current circumstances. There have been further incidents reported in local media of fighting this week.
Without urgent further EU support, the limited capacity of the Greek asylum service to register and process asylum claims will create problems. Limited hours of registration, daily ceilings on registrations, a lack of access to the Skype system for registration set up by the Asylum Services, are at present adding to the anxiety.
In Turkey, UNHCR has requested access to people returned from Greece, to ensure people can benefit from effective international protection and to prevent risk of refoulement. UNHCR hopes that the Temporary Protection regulation required for granting or reinstating temporary protection status for Syrians readmitted from Greece will be adopted soon.
UNHCR has set out the safeguards that would be required for safe readmission from Greece to Turkey, most recently in a paper of 23 March. http://www.refworld.org/docid/56f3ee3f4.html.

Sea arrivals down in Greece, up in Italy


Sea arrivals in Greece for the first three months of 2016 are at over 150,700 albeit with lower arrivals in March http://data.unhcr.org/mediterranean/country.php?id=83.

Sea arrivals on the other main Mediterranean route  from North Africa to Italy -stand at 18,784. This represents a more than 80 per cent increase over the same period in 2015 (10,165 people), with March arrivals showing a four-fold increase http://data.unhcr.org/mediterranean/country.php?id=105. These are predominantly Nigerians, Gambians, Senegalese, Malians and other West African nationals. So far UNHCR is not seeing big increases in Syrians, Afghans, and Iraqis using this route. On Thursday, a boat carrying 22 Syrian and Somali nationals was reported to have arrived at Otranto in South-eastern Italy, having travelled from Greece.

END

For more information on this topic, please contact:
Ketty Kehayioyloy, kehayioy@unhcr.org, +30 6940277485
Stella Nanou, nanou@unhcr.org, +30 6944586037
Aikaterini Kitidi, kitidi@unhcr.org, +30 6937115656
Boris Cheshirkov, cheshirk@unhcr.org, +30 6951801242

Website:  www.unhcr.gr (Greek), www.unhcr.org (English)
Follow us:  facebook.com/unhcrgreece, youtube.com/unhcrgreece, twitter.com/unhcrgreece


-----------------------------------------------------------------------------------------Ενημέρωση από: Melissa Fleming, Εκπρόσωπο Τύπου της Υ.Α.

1.    Η Υ.Α. καλεί για την άμεση διασφάλιση εγγυήσεων πριν ξεκινήσουν οι επιστροφές στο πλαίσιο της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας

Περίληψη των δηλώσεων της Εκπροσώπου Τύπου της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Υ.Α.) σε συνέντευξη Τύπου στο Palais des Nations στη Γενεύη. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στις ιστοσελίδες της Υ.Α., unhcr.gr και unhcr.org, στις οποίες αναρτώνται τακτικά ενημερωτικά δελτία, τις ημέρες που δεν διεξάγεται συνέντευξη Τύπου.

1.      Η Υ.Α. καλεί για την άμεση διασφάλιση εγγυήσεων πριν ξεκινήσουν οι επιστροφές στο πλαίσιο της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας
Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Υ.Α.) καλεί σήμερα τα συμβαλλόμενα μέλη στην πρόσφατη συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες να διασφαλίσουν ότι θα τεθούν σε ισχύ όλες οι εγγυήσεις πριν ξεκινήσουν οι επιστροφές, δεδομένων των συνεχών σοβαρών ελλείψεων και στις δύο χώρες.
Η Υ.Α. δεν αντιτίθεται στις επιστροφές ανθρώπων που δεν έχουν ανάγκη προστασίας και που δεν έχουν ζητήσει άσυλο, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Σε όλη την Ελλάδα, που έχει αναγκαστεί να φιλοξενεί πρόσφυγες και μετανάστες που βρίσκονται εδώ εξαιτίας των κλειστών συνόρων σε άλλες χώρες της Ευρώπης, υπάρχουν πολλές πτυχές του συστήματος υποδοχής και ανταπόκρισης στις ανάγκες των ανθρώπων που μπορεί να χρήζουν διεθνούς προστασίας, οι οποίες είτε δε λειτουργούν είτε δεν υπάρχουν καν. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 51.000 πρόσφυγες και μετανάστες στη χώρα, από τους οποίους οι 5.000 είναι στα νησιά και οι 46.000 στην ενδοχώρα. Οι αφίξεις αυξήθηκαν πρόσφατα στις 29 Μαρτίου, φτάνοντας τις 766 μετά από αρκετές μέρες που κυμαίνονταν κατά μέσο όρο στις 300 αφίξεις την ημέρα.
Στη Λέσβο, οι συνθήκες χειροτερεύουν στο “hotspot" της Μόριας, το οποίο από τις 20 Μαρτίου χρησιμοποιείται για την κράτηση των ανθρώπων, για τους οποίους εκκρεμεί απόφαση απέλασης. Βρίσκονται γύρω στους 2.300 ανθρώπους εκεί, ενώ η μέγιστη χωρητικότητα του κέντρου είναι για 2.000 ανθρώπους. Κάποιοι κοιμούνται στο ύπαιθρο και το φαγητό είναι ανεπαρκές. Υπάρχει γενικά μεγάλο άγχος, απογοήτευση και αναστάτωση. Αυτό που δυσχεραίνει ακόμα την κατάσταση είναι ότι πολλές οικογένειες έχουν χωριστεί και κάποια μέλη τους βρίσκονται διασκορπισμένα σε όλη την Ελλάδα. Αυτό αποτελεί μια επιπλέον ανησυχία σε περίπτωση που ξεκινήσουν οι επιστροφές.
Οι συνθήκες υποδοχής χειροτερεύουν και στη Σάμο, στο “hotspot” στο Βαθύ. Υπάρχουν ελλιπείς εγκαταστάσεις υγιεινής και ελάχιστη βοήθεια δίνεται στα άτομα με ιδιαίτερες ανάγκες. Η διανομή φαγητού γίνεται με χαοτικό τρόπο. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή έως και 1.700 άνθρωποι που μένουν στο hotspot ΒΙΑΛ στη Χίο, το οποίο έχει μέγιστη χωρητικότητα 1.100 ανθρώπων. Μας ανησυχεί πάρα πολύ η κατάσταση που επικρατεί εκεί. Οι χθεσινοβραδινές αναταραχές είχαν ως αποτέλεσμα να μαχαιρωθούν τρεις άνθρωποι.
Σύμφωνα με την παγκόσμια πολιτική της για την προώθηση μέτρων εναλλακτικών της κράτησης, η Υ.Α. χρειάστηκε να σταματήσει την παροχή υπηρεσιών σε όλες τις κλειστές δομές, με εξαίρεση τη διατήρηση ενός εποπτικού ρόλου σε θέματα προστασίας και την παροχή ενημέρωσης αναφορικά με τις διαδικασίες ασύλου.
Ο πληθυσμός που έχει εγκλωβιστεί στην ηπειρωτική χώρα περιμένει να μετεγκατασταθεί
Στην ενδοχώρα, όπου παραμένουν οι άνθρωποι που έφτασαν πριν από τις 20 Μαρτίου, η κατάσταση είναι εξίσου δύσκολη. Οι πρόσφυγες και μετανάστες βρίσκονται σε πάνω από 30 χώρους, ενώ πολλοί ανάμεσά τους περιμένουν τη δυνατότητα να μετεγκατασταθούν σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Οι συνθήκες στο λιμάνι του Πειραιά και γύρω από την Ειδομένη κοντά στα σύνορα με την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας είναι δεινές.
Ο κίνδυνος πρόκλησης πανικού και τραυματισμών σε αυτούς τους χώρους είναι υπαρκτός στις παρούσες συνθήκες. Αυτή την εβδομάδα υπήρξαν περαιτέρω αναφορές για επεισόδια στα τοπικά μέσα ενημέρωσης.
Χωρίς την επείγουσα επιπλέον υποστήριξη από την ΕΕ, η περιορισμένη δυνατότητα της ελληνικής Υπηρεσίας Ασύλου για καταγραφή και εξέταση των αιτημάτων ασύλου θα οδηγήσει σε προβλήματα. Οι περιορισμένες ώρες κατά τις οποίες γίνεται καταγραφή, η ύπαρξη ημερήσιου ορίου στις καταγραφές, η έλλειψη πρόσβασης στο σύστημα καταγραφής μέσω skype που έχει θέσει σε λειτουργία η Υπηρεσία Ασύλου, είναι παράγοντες που εντείνουν αυτή τη στιγμή την ανησυχία.
Στην Τουρκία, η Υ.Α. έχει ζητήσει την πρόσβαση στους ανθρώπους που επιστέφονται από την Ελλάδα, ώστε να διασφαλιστεί ότι έχουν πρόσβαση σε αποτελεσματική διεθνή προστασία και να αποτραπεί ο κίνδυνος της επαναπροώθησής τους. Η Υ.Α. ελπίζει ότι θα υιοθετηθεί σύντομα ο κανονισμός για την Προσωρινή Προστασία που απαιτείται ώστε να χορηγηθεί ή να τεθεί πάλι σε ισχύ το καθεστώς προσωρινής προστασίας για τους Σύρους που επιστρέφονται από την Ελλάδα.
Η Ύπατη Αρμοστεία έχει ορίσει τις εγγυήσεις που θα ήταν απαραίτητες για την ασφαλή επανεισδοχή ανθρώπων από την Ελλάδα στην Τουρκία, μεταξύ άλλων στην αναφορά που δημοσίευσε στις 23 Μαρτίου και είναι διαθέσιμη στο http://www.refworld.org/docid/56f3ee3f4.html

Οι θαλάσσιες αφίξεις σημειώνουν μείωση στην Ελλάδα αλλά αύξηση στην Ιταλία


Οι θαλάσσιες αφίξεις στην Ελλάδα τους πρώτους μήνες του 2016 ξεπέρασαν τις 150.700, αν και σημειώθηκαν λιγότερες αφίξεις τον Μάρτιο.

Οι θαλάσσιες αφίξεις στην άλλη κύρια διαδρομή της Μεσογείου – από τη Βόρεια Αφρική προς την Ιταλία – αγγίζουν τις 18.784. Ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει μια αύξηση άνω του 80% για την ίδια περίοδο το 2015 (10.165 άνθρωποι), με τις αφίξεις τον Μάιο να σημειώνουν τετραπλάσια αύξηση: http://data.unhcr.org/mediterranean. Κατά κύριο λόγο πρόκειται για υπηκόους της Νιγηρίας, της Γκάμπια, της Σενεγάλης, του Μάλι και άλλων χωρών της Δυτικής Αφρικής. Μέχρι στιγμής, η Υ.Α. δεν παρατηρεί μεγάλες αυξήσεις στον αριθμό των Σύρων, των Αφγανών και των Ιρακινών που χρησιμοποιούν αυτή τη διαδρομή. Την Πέμπτη, σύμφωνα με αναφορές, μια βάρκα που μετέφερε 22 Σύρους και Σομαλούς έφτασε στο Otranto στη Νοτιο-Ανατολική Ιταλία από την Ελλάδα.

ΤΕΛΟΣ
Για περισσότερες σχετικές πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με:

Καίτη Κεχαγιόγλου, Υπεύθυνη Τομέα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, (+30) 6940277485, e-mail: kehayioy@unhcr.org
Στέλλα Νάνου, Βοηθό Τομέα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, (+30) 6944586037, e-mail: nanou@unhcr.org
Κατερίνα Κιτίδη, Βοηθό Τομέα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, (+30) 6937115656, e-mail: kitidi@unhcr.org
Boris Cheshirkov, Βοηθό Τομέα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης (Λέσβος), +30 6951801242, e-mail: cheshirk@unhcr.org

Ιστοσελίδες: www.unhcr.gr (Ελληνικά) /  www.unhcr.org (Αγγλικά)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.