Σάββατο 3 Νοεμβρίου 2012

Male Latex Condoms and Sexually Transmitted Diseases / Condoms and STDs: Fact Sheet for Public Health Personnel

Στο άρθρο από τo CDC (Cenders for Disease Control) 

που ακολουθεί μετρήθηκε η αποτελεσματικότητα των ανδρικών προφυλακτικών από λάτεξ, στην πρόληψη των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων ασθενειών,συμπεριλαμβανομένου του HIV,

Στην έρευνα απεδείχθη ότι τα προφυλακτικά είναι η μόνη αντισυλληπτική μέθοδος που μειώνει τον κίνδυνο των Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Νοσημάτων (ΣΜΝ), συμπεριλαμβανομένου και του HIV.  

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 2 τρόπους,  
α) τόσο για την πρόληψη της εγκυμοσύνης 
β) όσο και για την προστασία από ΣΜΝ.
Σε μια εκτενή ανασκόπηση που διεξήχθη από ομάδα ερευνητών,


κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα προφυλακτικά, όταν χρησιμοποιούνται σωστά και με συνέπεια, 
είναι αποτελεσματικά για την πρόληψη της λοίμωξης HIV σε άνδρες και γυναίκες και για την βλεννόρροια στους άνδρες. 
Για τα άλλα ΣΜΝ, ωστόσο, τα διαθέσιμα δεδομένα είναι λιγότερο πλήρη.

Τα βασικά πορίσματα της έκθεσης είναι:
* Η συνεπής χρήση των ανδρικών προφυλακτικών λατέξ μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο της λοίμωξης HIV σε άνδρες και γυναίκες και της γονόρροιας στους άνδρες
* Εργαστηριακές μελέτες έχουν πιστοποιήσει τη στεγανότητα των ανδρικών προφυλακτικών λατέξ σε μολυσματικούς παράγοντες, που περιέχονται στις εκκρίσεις των γεννητικών οργάνων, συμπεριλαμβανομένων των ιών.
* Τα ανδρικά προφυλακτικά μπορεί να είναι λιγότερο αποτελεσματικά στην προστασία κατά των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων που μεταδίδονται από επαφή «δέρμα με δέρμα», δεδομένου ότι οι μολυσμένες περιοχές δεν μπορούν να καλυφθούν από το προφυλακτικό.

 

ακολουθεί το άρθρο στα αγγλικά..

........................................

Consistent and correct use of male latex condoms can reduce (though not eliminate) the risk of STD transmission. 

To achieve the maximum protective effect, condoms must be used both consistently and correctly

Inconsistent use can lead to STD acquisition because transmission can occur with a single act of intercourse with an infected partner. 

Similarly, if condoms are not used correctly, the protective effect may be diminished even when they are used consistently. 

The most reliable ways to avoid transmission of sexually transmitted diseases (STDs), including human immunodeficiency virus (HIV), are to abstain from sexual activity or to be in a long-term mutually monogamous relationship with an uninfected partner. 

However, many infected persons may be unaware of their infections because STDs are often asymptomatic or unrecognized.

This fact sheet presents evidence concerning the male latex condom and the prevention of STDs, including HIV, based on information about how different STDs are transmitted, the physical properties of condoms, the anatomic coverage or protection that condoms provide, and epidemiologic studies assessing condom use and STD risk. 
This fact sheet updates previous CDC fact sheets on male condom effectiveness for STD prevention by incorporating additional evidence-based findings from published epidemiologic studies.

Sexually Transmitted Diseases, Including HIV Infection

There are two primary ways that STDs are transmitted. Some diseases, such as HIV infection, gonorrhea, chlamydia, and trichomoniasis, are transmitted when infected urethral or vaginal secretions contact mucosal surfaces (such as the male urethra, the vagina, or cervix). 
In contrast, genital ulcer diseases (such as genital herpes, syphilis, and chancroid) and human papillomavirus (HPV) infection are primarily transmitted through contact with infected skin or mucosal surfaces.

Laboratory studies 

have demonstrated that latex condoms provide an essentially impermeable barrier to particles the size of STD pathogens.

Theoretical and empirical basis for protection.  

Condoms can be expected to provide different levels of protection for various STDs, depending on differences in how the diseases are transmitted. 
Condoms block transmission and acquisition of STDs by preventing contact between the condom wearer’s penis and a sex partner's skin, mucosa, and genital secretions.  
A greater level of protection is provided for the diseases transmitted by genital secretions.  
A lesser degree of protection is provided for genital ulcer diseases or HPV because these infections also may be transmitted by exposure to areas (e.g., infected skin or mucosal surfaces) that are not covered or protected by the condom.

Epidemiologic studies  

seek to measure the protective effect of condoms by comparing risk of STD transmission among condom users with nonusers who are engaging in sexual intercourse.  
Accurately estimating the effectiveness of condoms for prevention of STDs, however, is methodologically challenging. 
Well-designed studies address key factors such as the extent to which condom use has been consistent and correct and whether infection identified is incident (i.e. new) or prevalent (i.e. pre-existing).
Of particular importance, the study design should assure that the population being evaluated has documented exposure to the STD of interest during the period that condom use is being assessed. Although consistent and correct use of condoms is inherently difficult to measure, because such studies would involve observations of private behaviors, several published studies have demonstrated that failure to measure these factors properly tends to result in underestimation of condom effectiveness.

Epidemiologic studies provide useful information regarding the magnitude of STD risk reduction associated with condom use.  Extensive literature review confirms that the best epidemiologic studies of condom effectiveness address HIV infection.  

Numerous studies of discordant couples (where only one partner is infected) have shown consistent use of latex condoms to be highly effective for preventing sexually acquired HIV infection. Similarly, studies have shown that condom use reduces the risk of other STDs. 
However, the overall strength of the evidence regarding the effectiveness of condoms in reducing the risk of other STDs is not at the level of that for HIV, primarily because fewer methodologically sound and well-designed studies have been completed that address other STDs. 
Critical reviews of all studies, with both positive and negative findings (referenced here) point to the limitations in study design in some studies which result in underestimation of condom effectiveness; therefore, the true protective effect is likely to be greater than the effect observed.

Overall, the preponderance of available epidemiologic studies have found that when used consistently and correctly, condoms are highly effective in preventing the sexual transmission of HIV infection and reduce the risk of other STDs.


The following includes specific information for HIV infection, diseases transmitted by genital secretions, genital ulcer diseases, and HPV infection, including information on laboratory studies, the theoretical basis for protection and epidemiologic studies.

HIV, the virus that causes AIDS

HIV infection is, by far, the most deadly STD, and considerably more scientific evidence exists regarding condom effectiveness for prevention of HIV infection than for other STDs. 
The body of research on the effectiveness of latex condoms in preventing sexual transmission of HIV is both comprehensive and conclusive. 
The ability of latex condoms to prevent transmission of HIV has been scientifically established in “real-life” studies of sexually active couples as well as in laboratory studies.

Laboratory studies 

have demonstrated that latex condoms provide an essentially impermeable barrier to particles the size of HIV.

Theoretical basis for protection. 

Latex condoms cover the penis and provide an effective barrier to exposure to secretions such as urethral and vaginal secretions, blocking the pathway of sexual transmission of HIV infection.

Epidemiologic studies 

that are conducted in real-life settings, where one partner is infected with HIV and the other partner is not, demonstrate that the consistent use of latex condoms provides a high degree of protection.

Other Diseases transmitted by genital secretions, including Gonorrhea, Chlamydia, and Trichomoniasis

STDs such as gonorrhea, chlamydia, and trichomoniasis are sexually transmitted by genital secretions, such as urethral or vaginal secretions.

Laboratory studies 

 have demonstrated that latex condoms provide an essentially impermeable barrier to particles the size of STD pathogens. 

Theoretical basis for protection

The physical properties of latex condoms protect against diseases such as gonorrhea, chlamydia, and trichomoniasis by providing a barrier to the genital secretions that transmit STD-causing organisms. 

Epidemiologic studies 

that compare infection rates among condom users and nonusers provide evidence that latex condoms can protect against the transmission of STDs such as chlamydia, gonorrhea and trichomoniasis.

Genital ulcer diseases and HPV infections

Genital ulcer diseases include genital herpes, syphilis, and chancroid. 
These diseases are transmitted primarily through “skin-to-skin” contact from sores/ulcers or infected skin that looks normal. HPV infections are transmitted through contact with infected genital skin or mucosal surfaces/secretions. 
Genital ulcer diseases and HPV infection can occur in male or female genital areas that are covered (protected by the condom) as well as those areas that are not.

Laboratory studies 

have demonstrated that latex condoms provide an essentially impermeable barrier to particles the size of STD pathogens. 

Theoretical basis for protection

Protection against genital ulcer diseases and HPV depends on the site of the sore/ulcer or infection.
Latex condoms can only protect against transmission when the ulcers or infections are in genital areas that are covered or protected by the condom. 
Thus, consistent and correct use of latex condoms would be expected to protect against transmission of genital ulcer diseases and HPV in some, but not all, instances. 

Epidemiologic studies 

that compare infection rates among condom users and nonusers provide evidence that latex condoms provide limited protection against syphilis and herpes simplex virus-2 transmission. 
No conclusive studies have specifically addressed the transmission of chancroid and condom use, although several studies have documented a reduced risk of genital ulcers associated with increased condom use in settings where chancroid is a leading cause of genital ulcers.
Condom use may reduce the risk for HPV-associated diseases 
 (e.g., genital warts and cervical cancer) and may mitigate the other adverse consequences of infection with HPV; condom use has been associated with higher rates of regression of cervical intraepithelial neoplasia (CIN) and clearance of HPV infection in women, and with regression of HPV-associated penile lesions in men. 
A limited number of prospective studies have demonstrated a protective effect of condoms on the acquisition of genital HPV.

While condom use has been associated with a lower risk of cervical cancer, the use of condoms should not be a substitute for routine screening with Pap smears to detect and prevent cervical cancer, nor should it be a substitute for HPV vaccination among those eligible for the vaccine.

http://www.cdc.gov/condomeffectiveness/latex.htm

1 σχόλιο:

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.