Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2012

για την γιατρό Πετρούλα Χατζηπανταζή / †Ὁ Πάπας καί Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ Β’

Με τις παρακάτω επιστολές 
†Ὁ Πάπας καί Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς
Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ  Β’ 
ανακοινώνει ότι θα ανεγερθεί Ναός στην Τανζανία στη μνήμη της. 
Οι άνθρωποι και οι δομές, που στήριζε η Γιατρός ΠετρούλαΧατζηπανταζή, Αντιδρούν, όπως μπορούν για να στηρίξουν το έργο της...
ακολουθεί η επιστολή πρός 
την Οικογένειά της και προς 
τον  Έλληνα υπουργό Εξωτερικών. 
...................................
Ἐρίτιμον κα.Σουλτάνα Χατζηπανταζῆ εἰς Σέρρας

       Ἐρίτιμε καί ἀγαπητή κα.Χατζηπανταζῆ,
                                  
        Διά τῆς παρούσης, ἐπικοινωνῶ μαζί σας γιά νά σᾶς ἐκφράσω τίς ὁλόθυμες συλλυπητήριες εύχές μου γιά τήν ἐκδημία τῆς μακαριστῆς σας κόρης Πετρούλας Χατζηπανταζῆ, διπλωμάτου καί διακεκριμένης ἰατροῦ γιά τήν λιπαρά ἐπιστημονική της κατάρτιση καί τήν θυσιαστική διάθεση προσφορᾶς πρός τόν συνάνθρωπο.

       Ἀσφαλῶς, ἀντιλαμβάνομαι πόσο πόνο σᾶς γεννᾶ ἡ ἀπώλεια τοῦ παιδιοῦ σας. Ἀντιλαμβάνομαι πόσα δάκρυα ἔρχονται στά μάτια σας ἐξ αἰτίας τῆς ἀπουσίας τῆς κόρη σας, ἡ ὁποία ἔφυγε τόσο ξαφνικά ἀπό τήν ζωή, σέ στιγμή διακονίας τῶν ἐμπεριστάτων ἀφρικανῶν ἀδελφῶν μας.

Στηριζόμενος ὅμως στούς ἀδιάψευστους λόγους τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ, τοῦ Κυρίου τῆς Αἰωνίου Ζωῆς, πατρικῶς σᾶς λέγω ὅτι ἡ ἀείμνηστη Πετρούλα εἶναι κοντά σας, εἶναι μαζί σας. Χαίρεται τήν αἰωνιότητα, ἀνέγγιχτη πλέον ἀπό τήν ἀνθρώπινη κακία, τα προβλήματα καί τήν ἀμαρτωλότητα τοῦ κόσμου καί προσεύχεται γιά ἐσᾶς. Εἶναι πλέον ἡ πρέσβειρά σας πρός τόν Πανοικτήρμονα Θεό, ὡς καί ἡ πρέσβειρα χιλιάδων ἄλλων ταλαιπωρημένων ἀνθρώπων τοῦ κόσμου τούτου πρός Αὐτόν.

Ἐπιθυμῶντας νά τιμήσω τήν μνήμη καί τήν σπουδαία δράση τῆς ἀοιδίμου κόρης σας, ἐξέδωσα ἀμέσως μόλις ἐπληροφορήθηκα τήν θλιβερή εἴδηση, δελτίο τύπου πρός ὅλα τά ἐντυπα καί ἠλεκτρονικά μέσα ἐπικοινωνίας τῆς Ἑλλάδος ἐκφράζοντας τήν βαθύτατη λύπη τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς, ἐκάλεσα τόν Σεβ.Μητροπολίτη Εἰρηνουπόλεως (Τανζανίας) κ.Δημήτριο ὅπως προστῆ τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας καί ἔδωσα ἐντολή γιά τήν ἀνέγερση Ναοῦ στήν Τανζανία, στήν μνήμη της.

      Προσευχόμενος ὅπως ὁ Κύριός μας ἀναπαύῃ τήν μακαρία ψυχή τῆς άλησμόνητης Πετρούλας, τό ὄνομα τῆς ὁποίας διαρκῶς θά μνημονεύω κατά τήν τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας καί εὐχόμενος διαπύρως σέ ἐσᾶς νά χαρίζῃ δύναμη πολλή, παρηγορία καί ὑγεία, διατελῶ μετά πολλῶν πατρικῶν εὐχῶν καί Πατριαρχικῶν εὐλογιῶν.

Διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης 

†Ὁ Πάπας καί Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς
Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ  Β’
Ἐν τῇ Μεγάλῃ Πόλει  
τῆς Ἀλεξανδρείας τῇ 
1ῃ  Ὀκτωβρίου 2012 

.................................................

Ἐξοχώτατε κύριε Δημήτριε Ἀβραμόπουλε, 
Ὑπουργέ Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, χάρις καί ἔλεος ἐφ’ ‘Υμᾶς καί εἰρήνη παρά τοῦ Παναγάθου Θεοῦ.
           
Πληροφορηθέντες μετά λύπης τόν ἀδόκητο θάνατο στήν πρωτεύουσα τῆς Τανζανίας Ντάρ Ες Σαλαάμ, τῆς ἀειμνήστου Πετρούλας Χατζηπανταζῆ, ἰατροῦ, ἐμπειρογνώμονος συμβούλου τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, ἡ ὁποία πρό ἡμερῶν μετέβη ἐθελοντικώς στήν προαναφερθεῖσα ἀφρικανική χώρα, τῇ εὐγενῆ φροντίδι τοῦ Ὑπουργείου Σας, πρός συναρωγή τοῦ ἱεραποστολικοῦ ἔργου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Εἰρηνουπόλεως καί τῆς ἐν γένει δράσεως τοῦ καθ’ ἡμᾶς παλαιφάτου Πατριαρχείου στήν Αφρική, διά τοῦ παρόντος Πατριαρχικοῦ Γράμματος ἐκφράζουμε τίς ὁλόθυμες συλλυπητήριες εὐχές μας.

Σᾶς ἐνημερώνουμε ἐπίσης ὅτι εἰς τήν μνήμην τῆς ἀοιδίμου ἰατροῦ, ἡ ὁποία διακρινόταν γιά τήν ἐπιστημονική της κατάρτιση, τά φιλάνθρωπα αἰσθήματα καί τό θυσιαστικό της φρόνημα ὑπέρ τῶν ἐμπεριστάτων συνανθρώπων μας, θά ἀνεγείρουμε Ἱερό Ναό στήν Τανζανία.

Προσευχόμενοι ὅπως ὁ Κύριος τῆς Ζωῆς και τοῦ Θανάτου κατατάξῃ τήν μακαρία ψυχή της μετά Ἁγίων καί Δικαίων, πρός Ἐσᾶς δέ χαρίζῃ ἀκατάβλητη ὑγεία καί δύναμη στήν ἐπιτέλεση τοῦ πολυευθύνου ὑπουργήματός Σας, διατελοῦμε μετά τιμῆς καί εὐγνωμοσύνης γιά τήν ἐν γένει ἀμέριστη συναντίληψή Σας πρός τό πολυσχιδές ἔργο τοῦ καθ’ ἡμᾶς παλαιφάτου Πατριαρχείου.

Διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης  
Ἐν τῇ Μεγάλει Πόλει
τῆς Ἀλεξανδρείας
τῇ 1ῃ Ὀκτωβρίου 2012

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.