Παρασκευή 27 Απριλίου 2012

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ Για τη συνέντευξη τύπου ΟΚΑΝΑ-ΥΥΚΑ

εμείς απλά αναδημοσιεύσαμε το κείμενο. 
Ορισμένες φορές οι εργαζόμενοι τα λένε καλύτερα από τη διοίκηση -όταν οι εργαζόμενοι δεν κάνουν ασκήσεις επί χάρτου και δουλεύουν στο πεδίο..
καλή ανάγνωση 
--------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

 Τετάρτη, 25 Απριλίου 2012
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΚΑΝΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΤΙΑΣ 2010-2012»
Όπως σε κάθε προεκλογική εκδήλωση, έτσι και στην σημερινή θα δαπανηθούν στρεβλώσεις του πραγματικού, ως την επίτευξη της επιθυμητής φαντασμαγορίας. Μια βασική διαφορά με εκδηλώσεις προηγούμενων περιόδων έγκειται στην ιλιγγιώδη απόσταση των διαφαινόμενων θριαμβολογιών (ασχέτως αν θα είναι «ταπεινές» ή «αδρές») από την πραγματικότητα. Απόσταση τόσο μεγάλη όσο απέχει η συρρίκνωση και απονεύρωση των υπηρεσιών δημόσιας υγείας, απ’ την αύξηση και όξυνση των αναγκών των συμπολιτών μας για σχετικές υπηρεσίες.
Ως εργαζόμενες και εργαζόμενοι και ως πολίτες γνωρίζουμε από πρώτο χέρι, βιώνουμε καθημερινά τα πρόσθετα επιβαρυντικά αποτελέσματα της απόστασης αυτής, που διευρύνεται. Έχουμε θέσεις για το συνολικό «παραγόμενο έργο» της διοίκησης του ΟΚΑΝΑ, θα περιοριστούμε ωστόσο σε έναν σύντομο απολογισμό του εν λόγω «έργου» ως προς την Πρόληψη των Εξαρτήσεων και τα 71 Κέντρα Πρόληψης, αναφερόμενοι σε δεδομένα.
Κατά την διετία 2010-2012, μέσα από συνειδητές πολιτικές πράξεις και παραλείψεις συνευθύνει Διοίκησης ΟΚΑΝΑ και ΥΥΚΑ, διαμορφώθηκαν οι εξής όροι λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης και παροχής υπηρεσιών τους προς τους πολίτες:
 • Περικοπές κατά -50%της προβλεπόμενης χρηματοδότησης ΥΥΚΑ προς Κέντρα Πρόληψης τόσο για το 2011 όσο και για το 2012, κατά παράβαση της ισχύουσας Προγραμματικής Σύμβασης για την Λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης, όπως κατήγγειλαν και οι εκπρόσωποι του ΥΠΕΣ στην τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης της Λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης (09/04/2012).
 • Επιλεκτική χρηματοδότηση Κέντρων Πρόληψης από την διοίκηση του ΟΚΑΝΑ με διάφορα προσχήματα, ωστόσο κατά παράβαση της Προγραμματικής Σύμβασης για την Λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης.
 • Αδιαφάνεια ως προς την εισροή των προβλεπόμενων εισφορών ΥΥΚΑ-ΟΚΑΝΑ στα Κέντρα Πρόληψης: Σταθερή άρνηση κατάθεσης αναλυτικών καταλόγων των καταβολών ΥΥΚΑ προς ΟΚΑΝΑ και ΟΚΑΝΑ προς Κέντρα Πρόληψης, τόσο στην αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης όσο και στην Βουλή. Αδιαμόρφωτη εικόνα αναφορικά με το ενδεχόμενο ύπαρξης χρηματικού υπολοίπου και για την διαχείρισή του από την διοίκηση του ΟΚΑΝΑ.
 • Σωρευμένες οφειλές του Υπουργείου Εσωτερικών προς τα Κέντρα Πρόληψης, ύψους 18.432.237€, από τις εκλογές του 2009 έως σήμερα. Μόνο αυτό το τμήμα των οφειλών, αν κατατίθετο, θα επαρκούσε για μισθούς και λοιπές λειτουργικές δαπάνες των 71 Κέντρων Πρόληψης για τους επόμενους 18-20 μήνες.
 • Με δεδομένες τις έως σήμερα οφειλές του Υπουργείου Εσωτερικών και περικοπές του Υπουργείου Υγείας, ακόμη κι αν καταβληθούν ολόκληρα τα προβλεπόμενα για το επόμενο οκτάμηνο του 2012 ποσά, δεν επαρκούν για κάλυψη των ανελαστικών δαπανών των περισσότερων Κέντρων Πρόληψης ως το τέλος του έτους.
 • Άδεια ταμεία σε Κέντρα Πρόληψης, παρά την μεγάλη περιστολή λειτουργικών εξόδων.
 • Υποστελέχωση των Κέντρων Πρόληψης, ώστε παρά την ανισόμετρα πολλή και εντατική δουλειά των εργαζομένων, δεν καλύπτονται οι αυξημένες και οξυμένες κοινωνικές ανάγκες.
 • Άρνηση έγκρισης εποπτειών και εκπαιδεύσεων απαραίτητων για την δουλειά μας.
 • «Εξαφάνιση» του Πορίσματος της Ομάδας Διοίκησης Έργου, που αποφάνθηκε για το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης. Το Πόρισμα δεν κατατέθηκε ποτέ στην Βουλή.
 • Παγίωση του θεσμικού προβλήματος των Κέντρων Πρόληψης με τον νόμο 3966/2011. Ώστε, τα 71 Κέντρα Πρόληψης μετά από 15 χρόνια λειτουργίας, αντί θεσμού της Πολιτείας, αποτελούν αντικείμενο κατά βούληση «ερμηνειών» και «μπαλάκι» -μετάθεσης ευθυνών- μεταξύ των κατά τα λοιπά «Συναρμόδιων Φορέων».
 • Διοικητικό χάος και απύθμενη γραφειοκρατία σε κάθε βήμα, που επιχειρούμε οι εργαζόμενοι στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της υλοποίησης προγραμμάτων πρόληψης, στο εργασιακό πλαίσιο, στην οικοδόμηση, διατήρηση και ανάπτυξη σχέσεων με την κοινότητα.
 • Έλλειψη θεσμικής εκπροσώπησης των 71 Κέντρων Πρόληψης προς τρίτους.
 • Μη τήρηση, στην καθημερινή πρακτική, της Απόφασης του Υπουργείου Παιδείας για συνεργασία του με τα Κέντρα Πρόληψης στο πλαίσιο της Αγωγής Υγείας, με στόχο την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας του μαθητικού πληθυσμού.
 • Διαρκή «ανοίγματα» του ΥΥΚΑ προς τις πολυποίκιλα αμφιλεγόμενες ΜΚΟ για την «δραστηριοποίησή» τους στην παροχή υπηρεσιών αντιμετώπισης των εξαρτήσεων.
 • Ανυπόγραφες τριετείς συμβάσεις συνεργασίας μεταξύ πολλών Κέντρων Πρόληψης και ΟΚΑΝΑ.
 • Μεθοδική υπονόμευση του εποπτικού ρόλου της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης της Λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης και της ισχύουσας Προγραμματικής Σύμβασης για την Λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης.
 • Σχεδόν καμιά ενέργεια για την συστηματική προβολή του έργου των Κέντρων Πρόληψης, παρά τα 450.000€ που προβλέπονται από την Προγραμματική Σύμβαση για την τετραετία 2009-2012. Εξαίρεση οι δύο Πανελλαδικές Διημερίδες (2010 και 2011), που οργανώθηκαν με πρωτοβουλία των εργαζομένων και κόστισαν περίπου 40.000€ αθροιστικά. Παρά το έγγραφο αίτημά μας για δράσεις προβολής του έργου των Κέντρων Πρόληψης και εφέτος, δεν έχει εκδηλωθεί το παραμικρό ενδιαφέρον από τους συναρμόδιους φορείς.
 • Ετεροβαρής και πρόχειρη ανάπτυξη μονάδων χορήγησης υποκαταστάτων ουσιών, με χαμηλές προδιαγραφές και, γενικά, κατασκευή αναπαραστάσεων για την εξάρτηση, τους εξαρτημένους και την θεραπεία, που δυσχαιρένουν την δουλειά των Κέντρων Πρόληψης – τόσο σε επίπεδο Πρωτογενούς Πρόληψης όσο και σε επίπεδο παραπομπών μας σε Προγράμματα Απεξάρτησης κατά τα επιστημονικώς ειωθότα.
Τα τελευταία δύο χρόνια διεκδικούμε τα αυτονόητα. Τα τελευταία δύο χρόνια ΥΥΚΑ και διοίκηση ΟΚΑΝΑ καταβιβάζουν τα αυτονόητα σε «διακυβεύματα», τις ελάχιστα προαπαιτούμενες σταθερές σε πεδία αντιπαράθεσης.
Εδώ και δύο χρόνια εργαζόμαστε εντατικά, και εντατικά αγωνιζόμαστε να κρατήσουμε τα Κέντρα Πρόληψης ανοιχτά, σε τελική ανάλυση διαρκώς συγκρουόμενοι με αυτούς, που θα έπρεπε να διευκολύνουν το έργο μας φροντίζοντας τουλάχιστον για τα αυτονόητα.
Η σημερινή συνέντευξη τύπου ΥΥΚΑ-ΟΚΑΝΑ είναι ύβρις στην διετία των μόχθων μας. Αλλά θα διαρκέσει το πολύ μια-δυο ώρες. Η απόσταση ανάμεσα στις δύο τάξεις μεγέθους και ποιότητας αποτελεί κεκτημένο, βήμα-βήμα, των εργαζομένων των Κέντρων Πρόληψης και της κοινωνίας.
Το Δ.Σ. του Σωματείου