Παρασκευή 1 Μαΐου 2009

Η ActUp είναι ιδέα

Η συζήτηση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τη Δημόσια Υγεία, τις Ευάλωτες ομάδες πληθυσμού & τις Απειλές.. τόσο σε Εθνικό όσο & σε Διεθνές επίπεδο, είναι ο λόγος δημιουργίας της ActUp στην Αμερική (1988) όσο και στην Ελλάδα (1993).

Είμαστε αυτή η ομάδα ανθρώπων που με την αγωνιστικότητα και την επιμονή της, κατάφερε να επιβάλει διεθνώς τον όρο "ακτιβιστής"..

Διεκδικώντας τον αποστιγματισμό για τον HIV/AIDS αλλά και την αλήθεια κατάφεραν, τα μέλη, σε όλες τις χώρες να κερδίσουν άν όχι τον σεβασμό, σίγουρα την αναγνώριση για την αποφασιστικότητά τους και για την αγωνιστική τους διάθεση.

Παράλληλα με την επιμονή και την αποφασιστικότητα των μελλών της κατάφερε αλλαγές στις Εθνικές Νομοθεσίες των χωρών που δραστηριοποιείται.


Με αυτόν τον Ηλεκτρονικό τόπο ελπίζω να καταφέρω να σας γνωρίσω την ομάδα, της οποίας είμαι μέλος από το 1999, στην Ελλάδα και λέγεται "ACTUP ΔΡΑΣΕ HELLAS".


Καλό μας ταξίδι