Δευτέρα 26 Μαρτίου 2012

ACTA au parlement européen: à quoi jouent les Verts, le PPE et l’ALDE? H ACTA & το Ευρ. Κοινοβ: Με τι παίζουν Ε.Λ.Κ., Πράσινοι, & Φιλελεύθεροι

H ACTA KAI το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:
Με τι παίζουν Ευρωπαϊκό Λαϊκό κόμμα οι
Πράσινοι, και οι Φιλελεύθεροι;

Δημοσιεύθηκε: 15, Μαρτίου, 2012

Η ACT UP PARIS & η ACTUP HELLAS χαιρετίζει τις αποφάσεις
των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών) και
των GUE (κομμουνιστές και αντι-φιλελεύθεροι),
οι οποίοι αρνήθηκαν να εισέλθουν στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
όπως προτάθηκε από τον Ευρωπαίο Επίτροπο Karel de Gucht..


Αυτές οι ομάδες αρνούνται να υποστηρίξουν την απεγνωσμένη στρατηγική της Επιτροπής απέναντι στην κινητοποίηση των πολιτών:
πιέστε την κοινοβουλευτική ψηφοφορία για την ACTA ελπίζοντας στην καταστολή της διαμαρτυρίας.

Οι πιέσεις από τις διάφορες ενώσεις στους βουλευτές έχουν αποδώσει καρπούς.
Τι γίνεται με τις άλλες ομάδες, συμπεριλαμβανομένου του ΕΛΚ, ALDE και των Πρασίνων;

Η ACT UP PARIS και η ACTUP HELLAS τους καλεί να δείξουν την ίδια αποφασιστικότητα, να αναλάβουν τις ευθύνες τους ως εκλεγμένοι αξιωματούχοι, αρμόδιοι για τις πολιτικές επιλογές και να σταματήσουν να χρονοτριβούν.

Καλούμε τους πολίτες να επικοινωνήσουν με τις κοινοβουλευτικές ομάδες για να τους δείξουν την αποφασιστικότητά τους να τους δουν να εκπληρώνουν το ρόλο τους ως εκλεγμένοι αντιπρόσωποι.

Οι Σύλλογοι των ανθρώπων που ζουν με τον ιό HIV, που εργάζονται με ασθενείς σε όλο τον κόσμο, ανησυχούν για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η ACT UP PARIS και η ACTUP HELLAS επιθυμεί να υπενθυμίσει τα εξής:


Το Δικαστήριο δεν έχει εντολή να αναλύσει τους κινδύνους που τίθενται από την ACTA σχετικά με την πρόσβαση σε γενώσιμα φάρμακα.

Αν οι βουλευτές βασίσουν τη θέση τους μόνο στην ανάλυση του Δικαστηρίου, θα αφήσουν κατά μέρος όλα τα θέματα υγείας.
Θα ήταν ακατανόητη προδοσία για τους ασθενείς σε όλο τον κόσμο.


Για πάνω από τρία χρόνια, οι ενώσεις που δραστηριοποιούνται κατά της ACTA, απαίτησαν από την Επιτροπή νομική γνωμοδότηση γι αυτό το κείμενο..


Αυτό ανέκαθεν μας αρνήθηκε.

Σήμερα, όταν δημοκρατικές δυνάμεις υποχρεώνουν στη διαπραγμάτευση ο Karel de Gucht πιστεύει τελικά, μετά από χρόνια άρνησης, ότι η νομική αυτή άποψη είναι σημαντική!

Ο ελιγμός για να αγοράσει χρόνο ελπίζοντας η κινητοποίηση των πολιτών να ξεθυμάνει, είναι τεράστιος, και κανείς δεν μπορεί πλέον να ξεγελαστεί.

Το κείμενο είναι δημόσιο, οι πολίτες έχουν καταλάβει το θέμα.

Αυτοί και έχτισαν πια τη δική τους νομική εμπειρία και έχουν εντοπίσει όλους τους κινδύνους που εγκυμονούνται για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες.

Με την αναβολή του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου,
οι βουλευτές δεν αποδεικνύουν παρά ένα πράγμα:
ότι θέλουν και δεν αναλαμβάνουν καμία πολιτική ευθύνη για το θέμα αυτό και έχουν αποσυνδεθεί από τις κινητοποιήσεις των εκλεκτόρων τους όσο και από τον αγώνα και την εμπειρία της κοινωνίας των πολιτών.

Οι Ευρωβουλευτές -πρέπει να αντιδράσουν απέναντι στα ψέματα που άρθρωσε ο Karel de Gucht για λογαριασμό τους.

Έτσι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τολμησε να πει ότι η διαδικασία της διαπραγμάτευσης της ACTA είναι διαφανής, και ότι το κείμενο παραδόθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Αλλά αυτό ήταν το αποτέλεσμα μιας συνεχιζόμενης μάχης μεταξύ του Κοινοβούλιοι και της κοινωνίας των πολιτών για διαφάνεια!

Η Επιτροπή ποτέ δεν ήθελε δημοσιοποιήσει το έγγραφο αυτό, και ποτέ δεν θα το είχε κάνει χωρίς την κινητοποίηση των οργανώσεων όπως δεν θα είχε γίνει ούτε η έγκριση των ψηφισμάτων στο Κοινοβούλιο.


..................................................................................
Εμείς, σαν ACTUP PARIS & ACTUP HELLAS, δεν κατανοούμε την έλλειψη αντίδρασης του Κοινοβουλίου απέναντι σ’ αυτά τα ψέματα.

Εμείς στην Ελλάδα, όμως, έχοντας την πρόσφατη Ευρωπαϊκή εμπειρία στο πετσί μας κατανοούμε απολύτως τη στάση του Ευρωκοινοβουλίου αλλά και την αντίστοιχη σιωπή των Τοπικών Κοινοβουλίων.

Δεν είναι τυχαίο που οι πολυεθνικές φαρμακευτικές εταιρείες είναι οι μονες που έχουν τόσο ΥΨΗΛΑ ΚΕΡΔΗ σε καιρούς στενούς οικονομικά!

Είναι βέβαια φυσικό, έχουν καταφέρει να αγοράσουν και την αντίδραση ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:
Η Κοινωνία Των Πολιτών υποκλίνεται στη χρηματοδότηση των φαρμακευτικών.


Ποιό ελάφι;;;
-για όσους θυμούνται το σχετικό ανέκδοτο!-

..........................................................................
Ακολουθεί το κείμενο στα Γαλλικά
..........................................................................

ACTA au parlement européen:
à quoi jouent les Verts, le PPE et l’ALDE?

publié en ligne: 15 mars 2012

Act Up-Paris se félicite des décisions
des commissions S & D (socialistes et démocrates)
et GUE (communistes et antilibéraux)
qui ont refusé de saisir la Cour européenne de justice,
comme l’a proposé le commissaire européen Karel de Gucht.


Ces groupes refusent de cautionner la stratégie désespérée de la Commission face à la mobilisation citoyenne sans faille:
gagner du temps, repousser le vote parlementaire sur ACTA en espérant une baisse de la protestation.

Les rappels des diverses associations aux député-es ont donc porté leurs fruits.
Qu’en est-il des autres groupes, notamment du PPE, de l’ALDE et des Verts ?

Act Up-Paris les appelle à montrer la même fermeté, à assumer leurs responsabilités d’éluEs en charge de choix politiques et à cesser de tergiverser.

Nous leur rappelons ci-dessous tous les arguments pour refuser de s’en remettre à une expertise juridique. Nous appelons les citoyen-nes à contacter les parlementaires de ces groupes pour leur montrer leur détermination à les voir assurer leur rôle d’élu-es.

Associations de personnes vivant avec le VIH, travaillant avec des malades du monde entier, soucieuse de démocratie et de respect des droits humains, Act Up-Paris souhaite rappeler les évidences suivantes:
La Cour de justice n’a pas de mandat pour analyser les dangers que fait peser ACTA sur l’accès aux médicaments génériques.

Si les parlementaires fondaient leur position sur la seule analyse de la Cour, ils et elles laisseraient donc de côté tous les enjeux de santé.
Ce serait une trahison incompréhensible envers les malades du monde entier.

Depuis plus de trois ans, les associations engagées contre ACTA ont exigé de la commission une expertise juridique sur ce texte.
Cette expertise nous a toujours été refusée.

Aujourd’hui, alors que les forces démocratiques obligent les négociateurRICEs à se justifier, Karel de Gucht estime enfin, après des années de refus, que cette expertise juridique est importante!

La manœuvre pour gagner du temps et espérer que la mobilisation citoyenne retombe est énorme, et aucunE parlementaire ne saurait en être dupe.

Cette expertise est aujourd’hui inutile.
Le texte est public, les citoyenNEs se sont emparéEs du sujet.

Elles et ils se sont construitEs leur propre expertise juridique et ont repéré tous les dangers que faisait courir ce traité pour leurs droits et leurs libertés.


En s’en remettant à la Cour européenne, les parlementaires ne prouveraient qu’une chose: ils et elles ne veulent assumer aucune responsabilité politique sur ce sujet et sont déconnectéEs des mobilisations de leurs électeurRICEs autant que de l’expertise de la société civile.

Les député-es européen-nes se doivent de réagir contre les mensonges que Karel de Gucht profère en leur nom.

Ainsi la Commission européenne ose-t-elle écrire que le processus de négociation d’ACTA a été transparent, et que le texte a été livré au Parlement.

Mais il s’agissait là des suites d’un bras de fer engagé par le Parlement et la société civile pour plus de transparence!

Jamais la Commission n’a souhaité divulguer ce document, et elle ne l’aurait jamais fait sans la mobilisation associative, ni l’adoption de résolutions au Parlement. Nous ne comprenons pas l’absence de réaction du Parlement face à ces mensonges.


................................................................................
Ακολουθεί η επίσημη θέση της κοινότητας όπως τουλάχιστον την ανασύρουμε από το
Source: www.Euractiv.com; http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/acta/

................................................................................

ACTA is referred to the European Court of Justice

The European Commission has decided to refer the controversial Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) to the European Court of Justice (ECJ), who will assess whether or not ACTA is compatible with the EU's fundamental rights – such as freedom of expression and information, protection of personal information and intellectual property.

ACTA is an international trade agreement aiming at establishing international standards for intellectual property rights enforcement, including an international legal framework for targeting counterfeit goods, generic medicines and copyright infringement on the internet.
The Commission's decision was well received by the leading European political parties who fear that the international agreement would trample rights and freedoms.

The agreement
was signed in October 2011 by
Australia, Canada, Japan, Morocco, New Zealand, Singapore, South Korea
and the United States,
followed by 22 EU member states in January 2012,
but no country has ratified the agreement so far.


The agreement is seen by some as a response to
"the increase in global trade of counterfeit goods and pirated copyright protected works".
Opponents say the convention adversely affects fundamental rights including freedom of expression and privacy.
Many also object the ‘lack of transparency' in the ACTA negotiations to date.


The referral to the ECJ took place following the mobilisation of civil society, which triggered a Europe-wide debate on ACTA, the freedom of the internet and the importance of protecting Europe's intellectual property.

The first debate of the International Trade Committee MEPs, held early March, resulted in MEPs agreeing that more needs to be known about how ACTA would be enforced before advising Parliament on whether or not to approve the agreement.

Commissioner De Gucht reiterated the Commission's view that ACTA should protect Europe's economy and help protect jobs that are currently lost because of counterfeited and pirated goods worth
€200 billion.

David Martin (UK) who will draft the committee's recommendation,
suggested that the time set aside for the referral
to the ECJ should be used to prepare an interim report
setting out questions to the European Commission and EU Member States
on how ACTA is to be enforced.


Examples could include how border control agencies would be expected to deal with counterfeit imports, or whether internet service providers would have to enforce ACTA against users, and if so what legislation would require them to do so.

Mr Martin stressed that
“it is not the intentions of ACTA that raise concerns but its possible unintentional consequences. ACTA lacks detail. The main concern is how the text might be read
".Source: www.Euractiv.com; http://ec.euroΣύνδεσμοςpa.eu/trade/tackling-unfair-trade/acta/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.